Võ Thần Chúa Tể: U Thiên Tuyết

Táng Địa | | 2063

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Trọng sinh

    U Thiên Tuyết, nhân vật trọng yếu trong tiểu thuyết Võ Thần Chúa Tể, được sáng tác bởi tác giả Ám Ma Sư. Trước đây là đối tác tu luyện của Tần Trần, trên thực tế hai người đã là tình lữ. Hiện đã thành thê tử của Tần Trần.

 

Võ Thần Chúa Tể: U Thiên Tuyết

 

U THIÊN TUYẾT | 幽千雪

- Thường gọi: Thiên Tuyết, chủ mẫu

- Tính: Nữ

- Tu vi: Siêu Thoát nhất trọng

- Huyết mạch: Hàn băng huyết mạch ( bản thân ), số đạo điên phong huyết mạch

- Thể chất: Băng tuyết thần thể, thái âm không linh thể, nguyệt thần thể

- Linh hồn lực: Lưu ly thần liên thực chất hóa

 

THÂN PHẬN

    Lăng Thiên Tông đệ tử, Đại Uy Vương Triêu đệ tử, Trần Đế Các thành viên, Chấp Pháp Điện nhân viên, Thiên Lôi Thành Phó thành chủ, Quảng Hàn Phủ thánh nữ, Nguyệt Thần Cung đệ tử

 

BỐI CẢNH

    Ngũ quốc chi địa Lăng Thiên Tông tông chủ nhị nữ, ba tuổi luyện kiếm, năm tuổi nắm giữ kiếm chiêu, bảy tuổi thi triển một bộ kiếm kỹ, mười sáu tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, mười tám tuổi đã là Địa cấp hậu kỳ, Lăng Thiên Tông trăm năm khó gặp thiên tài.

    Thẳng đến cùng Tần Trần gặp nhau, bởi vì thực lực của hắn, có muốn siêu việt mục tiêu; Bởi vì hắn khí độ, triển khai tầm mắt của mình, tiến quân cao hơn lĩnh vực; Bởi vì cố gắng của hắn, nàng không nghĩ che chở tại hắn dưới cánh chim, mà là có thể kề vai chiến đấu, cùng nhau đối mặt nguy cơ. Vì hắn, nguyện ý nỗ lực hết thảy, không ngừng gia tăng mình thực lực.

 

NGOẠI HÌNH U THIÊN TUYẾT

    Thân mang màu trắng sa y, da như mỡ đông, trắng trẻo như ngọc. Xinh đẹp không gì sánh được.

 

TÍNH CÁCH

    Làm người trọng tình trọng nghĩa, một thân chính khí, biết được phiêu miểu cung bá đạo, cấu kết Dị ma tộc , tội ác tày trời, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, xâm nhập hang ổ địch bên trong, tìm song phương cấu kết chứng cứ.

    Thông minh tuyệt đỉnh, thanh lãnh cao ngạo, gần bùn mà không nhiễm mùi bùn, cao cao tại thượng, thanh thuần sạch sẽ, chú trọng hơn nghĩa khí, nguyện ý vì bằng hữu tỷ muội nỗ lực.

    Chỉ cần đối Tần Trần có chỗ trợ giúp cũng sẽ không để ý, sẽ còn bưu hãn toàn lực trợ giúp, thậm chí nửa ép buộc Trần Tư Tư Cho phép cùng Tần Trần kết giao, mười phần để ý không cách nào trợ giúp Tần Trần hoặc là không thể làm bạn ở bên người.

 

QUAN HỆ NHÂN MẠCH U THIÊN TUYẾT

- Phu quân: Tần Trần

- Tỷ muội: Cơ Như Nguyệt, Trần Tư Tư, Thượng Quan Uyển Nhi

- Phụ thân: U Vô Tận

- Tỷ tỷ: U Tĩnh Tuyết

- Sư phụ: U Vô Tận, Cơ Hồng Trần ( Cơ Như Nguyệt đích cô cô ), Thái Âm Lưu Ly chí tôn ( dĩ hóa đạo ), Dao Nguyệt chí tôn ( tiêu diêu chí tôn đích thê tử )

- Sư tỷ: Quảng Hàn Phủ Chủ

- Trưởng bối: Tần Bá Thiên ( Tần Trần đích ngoại công ), Tần Nguyệt Trì ( Tần Trần đích mẫu thân ), Phá Thiên ( Tần Trần đích phụ thân )

 

NĂNG LỰC

Thể chất huyết mạch

— Hàn băng huyết mạch: Thi triển lúc như bông tuyết đầy trời bay múa, tản ra hàn khí, đông kết thiên địa.

— Băng Tuyết Thần thể: Phiêu miểu cung Thiên thánh ao thức tỉnh mà đến, Thiên Vũ Đại Lục cấp cao nhất thể chất một trong, có thể thay đổi bốn phía nhiệt độ hàn phong thấu xương, thậm chí nhưng đông kết linh hồn.

— Thái âm không linh thể: Nắm giữ thái âm lưu ly chí tôn Nữ Đế Thái Âm Cửu Cực Đại Đạo sau, tu hành mà thành, nhưng điều khiển Thiên Địa Khai Tịch, hỗn độn mới sinh thời điểm sinh ra chín cực chi thủy.

— Nguyệt thần thể: Có thể hóa thành ánh trăng, thân tan hư không bên trong, tại cùng cấp bậc có thể xưng vô địch, đứng ở tiên thiên thế bất bại.

 

Công pháp

— Cửu thiên thần nữ đồ: Viễn cổ nguyệt thần cung công pháp chí cao, đồ án hư vô mờ ảo cửu thiên thần nữ, tản mát ra hạo đãng đáng sợ khí tức, như là cửu thiên thần nữ khí tức trấn áp hết thảy, xa Cổ Thiên Vũ đại lục thời kỳ chiến tranh, rung động thiên địa, chính là Thiên Vũ Đại Lục tối cao cấp bậc công pháp một trong, nhưng cùng ý cảnh quy tắc chồng hợp, gia tăng lĩnh ngộ cùng lực công kích, càng có thể sử dụng công kích linh hồn, thậm chí chặt đứt ngoại lai đoạt xá.

—  Thái Âm Cửu Cực Đại Đạo: Thái âm lưu ly chí tôn Nữ Đế chưởng khống chín cực chi thủy, chính là Thiên Địa Khai Tịch, hỗn độn mới sinh mẫu nước, luận uy lực không thua thời gian bản nguyên, cần tu thành thái âm linh hoạt kỳ ảo thể, linh hồn ngưng tụ thành lưu ly thần sen về sau, mới có thể chưởng khống.

 

Võ học

— 【 Băng tuyết kiếm pháp 】 Huyền cấp trung giai kiếm pháp, Lăng Thiên Tông tông môn võ học.

Thiên Nữ Tán Hoa: Đại thành lúc thiên địa sẽ xuất hiện vô số kiếm hoa, tại hư không tầng tầng nổ tung, lộng lẫy, kiếm ý tung hoành.

Phong hoa tuyết nguyệt: Kiếm quang như là bay đầy trời hoa, hóa thành hàn tinh bạo tán.

Phi Tuyết Liên Thiên: Kiếm khí hóa bông tuyết điểm điểm, hình thành thiên la địa võng.

Phong tuyết đan xen: Lấy rét lạnh thấu xương một kiếm trọng thương đối thủ.

Thiên ti vạn lũ: Khắp thiên kiếm chỉ riêng quanh quẩn, huyễn hóa làm lít nha lít nhít mưa kiếm.

— 【 Không biết kiếm pháp 】: U Thiên Tuyết lấy được cổ Nam đô thi đấu top 12 mạnh sau, đạt được thần bí truyền thừa, là một môn Địa giai thượng đẳng kiếm pháp

— 【 Cực đạo sát kiếm 】 Thiên cấp bên trong cấp cao nhất kiếm quyết, cần lấy Sát Lục Kiếm Ý làm cơ sở thi triển, đệ tam trọng chữ chết kiếm quyết càng có thể đối linh hồn tiến hành công kích, sát ý vô khổng bất nhập, hủy thiên diệt địa, kiếm chiêu cùng ý cảnh song trọng công kích, khó lòng phòng bị.

Sát Lục Kiếm Đạo: Xuất kiếm mang theo kinh khủng giết chóc ý cảnh, rải rác mấy kiếm, nhưng cho người ta một loại có thể đem thiên địa bổ ra, có thể đem Địa Ngục hủy diệt khí thế.

Thất Sát Kiếm pháp: Kiếm đạo chi thuật hóa thành bảy chuôi sát kiếm đánh tới, mỗi một chiếc đều tràn đầy sát khí, phảng phất ẩn chứa vô tận bạo ngược cùng sát ý.

Chữ chết kiếm quyết: Một kiếm chém ra, trảm diệt địch nhân nhục thân cùng địch nhân linh hồn, chính là một đạo linh hồn cùng nhục thân song trọng công kích đáng sợ kiếm thuật.

— 【 Kiếm chi Vực Giới 】 Kiếm ý tháp tập được, cần lĩnh ngộ dung hợp kiếm ý chi đạo, mới có thể tiến hành tu luyện. Kiếm ý giống dung nhập hư không, mặt ngoài nhìn như không tồn tại, trên thực tế lại vô khổng bất nhập, thiên địa bất luận cái gì một tấc địa phương, đều bị kiếm ý tràn ngập, hình thành một cái như Võ Hoàng cảnh giới mới có thể thi triển kết giới, hoàn chỉnh kiếm giới, thiên địa đều đem ở vào kiếm khách trong lòng bàn tay, tu luyện đến tận đây còn chưa không phải chân chính hoàn thành chiêu này, kiếm chi Vực Giới, tùy tâm mà sinh, vì cảnh giới bên trên nghiền ép, đối kiếm đạo cảm ngộ thế lĩnh ngộ ý cảnh kết hợp, mới là hoàn mỹ chi kiếm chi Vực Giới.

 

Ý cảnh quy tắc chi lực

— Ý cảnh lĩnh ngộ: Kiếm ý ( Băng tuyết kiếm ý, thuộc tính kiếm ý, dung hợp kiếm ý vân vân )

— Không gian đạo tắc chi lực: Võ giả tại sơ kỳ chỉ có thể ngưng mười đầu, bởi vì Tần bụi minh ngộ, so với những người khác, nhưng nhiều ngưng liên hai cái hư ảnh không gian đạo tắc chi lực, đối với không gian lĩnh ngộ càng thêm cường đại.

— Quy tắc lĩnh ngộ: Dị ma tộc quy tắc bản nguyên ( Nhập đạo quy tắc ), băng tuyết, nước, không gian, Tinh không

 

Vật sở hữu

— Lưu quang bảo kiếm: Tam giai bảo binh, u Thiên Tuyết lần thứ nhất đăng tràng lúc sử dụng vũ khí. Thân kiếm như băng, làm trưởng kiếm, phối hợp băng tuyết kiếm pháp sử dụng uy lực to lớn.

— Tam giai phong tỏa trận: Tần bụi ngộ nhập Huyết Linh ao nữ sinh địa khu, vô ý thấy hết u Thiên Tuyết thân thể, u Thiên Tuyết mười phần tức giận. Dùng cho truy sát Tần bụi trận pháp. Nhưng khốn ở Thiên cấp võ giả.

— Ngân sắc tinh thần hạt giống: Chính thức tên là Dị ma tộc Ký sinh hạt giống, phân Bạch cấp, ngân cấp, kim cấp, do nó ngân sắc hạt giống tại dị ma tộc hỗn độn ma sào ngàn năm mới có thể khôi phục một viên, vô cùng trân quý, là dị ma tộc chuyên môn dùng để khống chế nó tộc một loại thủ đoạn, sẽ chỉ bám vào thiên tài trên thân, nhưng trợ giúp kẻ ký sinh thiên địa võ đạo cảm ngộ, tinh thần lực, linh hồn lực tăng lên, đồng thời không có bất kỳ cái gì cường giả có thể đoạt xá túc chủ, nhưng ở kẻ ký sinh đột phá cửu thiên Võ Đế lúc lại đem linh hồn thôn phệ, sau đó trở thành một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, tại viễn cổ có được ký sinh hạt giống thiên tài, đều là dị ma tộc Ma Chủ người thừa kế cấp bậc tồn tại. Nếu muốn bức ra, trừ phi có thể đạt thần hồn ly thể hoặc là sử dụng trấn Giới Châu.

— Ma tinh: Thiên ma bí cảnh tinh thạch, cùng loại tu luyện dùng chân thạch, nhưng chân khí thật sự thạch nồng đậm, trong đó chân khí như là cổ Nam đô dị chủng chân khí, dùng để luyện chế đan dược hiệu quả cực giai.

— Không gian chi tinh: Cổ ngu giới trống rỗng ở giữa chi lực ngưng tụ tinh thạch, võ giả hấp thu ba cái không gian chi tinh liền có thể hình thành một đạo không gian đạo tắc chi lực.

— Huyết Tinh: Cổ ngu giới dị ma đại lục độc hữu nguyên thú tinh khí, nhưng cải tạo nhục thân sinh ra thuế biến, đối dị ma tộc cũng là vật đại bổ.

— Thất thải linh quả: Cổ ngu giới dị ma đại lục đoạt được, có thể để không gian đạo tắc chi lực ngưng thực vững chắc chi vật.

— Thánh tinh: Ẩn chứa chính là Thánh Cảnh cấp bậc lực lượng, càng có thể khiến người ta đối quy tắc lĩnh ngộ lấy bội số tăng lên.

— Nguyệt vận tiên ngọc: Thần thông cô đọng mà thành, chỉ cần tu luyện thành nguyệt thần thể, liền sẽ tại mình nhục thân bên trong ngưng tụ mà thành.

— Thần lưu thải y: Yêu giới thất thải tinh không loan phun ra nuốt vào Tinh Giới lực lượng mà thành, cần yêu tộc chi lực kích hoạt, trải qua Tần bụi Bổ Thiên chi thuật đã nhưng hoàn toàn kích hoạt, có thể ngăn cản trung kỳ Thánh Chủ cường giả một kích, dẫn tới Tinh Giới chi lực tưới nhuần thân thể, ngăn cách thần thức điều tra, tăng lên tốc độ phi hành cùng che đậy che giấu khí tức vân vân. Tần bụi đưa cho u Thiên Tuyết bảo vật.

— Thiên đạo nguyên quả: Hư không triều tịch biển hư không bí cảnh đoạt được âm Thủy hệ đạo quả, Thiên Độc đan tôn di sản, có thể tăng tốc Thánh Chủ tốc độ tu luyện đỉnh cấp chí bảo.

 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 5
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok