Top 100 tác phẩm được Duyệt Văn và Trung Hoa Thư Viện đóng khung ném vào khu vực Điển Tàng

Dịch Giới | | 9672

Cộng Đồng Bàn luận

Top 100 tác phẩm được Duyệt Văn và Trung Hoa Thư Viện đóng khung ném vào khu vực Điển Tàng

1, 《 Quỷ Bí Chi Chủ 》, 447 vạn chữ, tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
2, 《 Võ Đạo tông sư 》, 248 vạn chữ, tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc
3, 《 Đấu Phá Thương Khung 》, 533 vạn chữ, tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
4, 《 Đấu La Đại Lục 》, 297 vạn chữ, tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
5, 《 Đại Đạo Triều Thiên 》, 300 vạn chữ, tác giả: Miêu Nị
6, 《 Vũ Cực Thiên Hạ 》, 666 vạn chữ, tác giả: Tàm Kiển Lý Đích Ngưu
7, 《 Thánh Khư 》, 564 vạn chữ, tác giả: Thần Đông
8, 《 Thiên Vực Thương Khung 》, 505 vạn chữ, tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
9, 《 Thái Cổ Thần Vương 》, 632 vạn chữ, tác giả: Tịnh Vô Ngân
10, 《 Khí Trùng Tinh Hà 》, 324 vạn chữ, tác giả: Lê Thiên
11, 《 Quang Minh Kỷ Nguyên 》, 700 vạn chữ, tác giả: Huyết Hồng
12, 《 Vu Thần Kỷ 》, 411 vạn chữ, tác giả: Huyết Hồng
13, 《 Mục thần ký 》, 589 vạn chữ, tác giả: Trạch Trư
14, 《 Thập Châu Phong Vân Chí 》, 128 vạn chữ, tác giả: Tri Thu
15, 《 Toàn Chức Pháp Sư 》, 708 vạn chữ, tác giả: Loạn
16, 《 Thí Thiên Nhận 》, 518 vạn chữ, tác giả: Tiểu Đao Phong Lợi
17, 《 Thái Thượng Chương 》, 395 vạn chữ, tác giả: Từ Công Tử Thắng Trì
Hai, tiên hiệp 9 bản:
18, 《 Tru Tiên 》, 151 vạn chữ, tác giả: Tiêu Đỉnh
19, 《 Tòng Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn 》, 288 vạn chữ, tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ
20, 《 Bất Hủ Phàm Nhân 》, 369 vạn chữ, tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
21, 《 Nhất Niệm Vĩnh Hằng 》, 369 vạn chữ, tác giả: Nhĩ Căn
22, 《 Đấu Chiến Cuồng Triều 》, 410 vạn chữ, tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
23, 《 Tiên Hồ 》, 256 vạn chữ, tác giả: Cóc Lang Thang
24, 《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》, 748 vạn chữ, tác giả: Vong Ngữ
25, 《 Tinh Thần Biến 》, 281 vạn chữ, tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
26, 《 Đạo Quân 》, 501 vạn chữ, tác giả: Dược Thiên Sầu
Ba, lịch sử 14 bản:
27, 《 Khánh Dư Niên 》, 378 vạn chữ, tác giả: Miêu Nị
28, 《 Chuế Tế 》, 486 vạn chữ, tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu
29, 《 Nhụ Tử Đế 》, 180 vạn chữ, tác giả: Băng Lâm Thần Hạ
30, 《 Chu Môn Phong Lưu 》, 333 vạn chữ, tác giả: Phủ Thiên
31, 《 Tống Thì Hành 》, 157 vạn chữ, tác giả: Canh Tân
32, 《 Đường Chuyên 》, 447 vạn chữ, tác giả: Kiết Dữ 2
33, 《 Phúc Hán 》, 323 vạn chữ, tác giả: Lưu Đạn Phạ Thủy
34, 《 Tần Lại 》, 336 vạn chữ, tác giả: Thất Nguyệt Tân Phiên
35, 《 Quan Cư Nhất Phẩm 》, 571 vạn chữ, tác giả: Tam Giới Đại Sư
36, 《 Y Thống Giang Sơn 》, 524 vạn chữ, tác giả: Thạch Chương Ngư
37, 《 Minh Triêu Bại Gia Tử 》, 542 vạn chữ, tác giả vạn: Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch
38, 《 Đại Minh Vọng Tộc 》, 308 vạn chữ, tác giả: Nhạn Cửu
39, 《 Thượng Phẩm Hàn Sĩ 》, 151 vạn chữ, tác giả: Tặc Đạo Tam Si
40, 《 Trinh Quan Đại Nhàn Nhân 》, 328 vạn chữ, tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn
Bốn, khoa huyễn 3 bản:
41, 《 Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục 》, 525 vạn chữ, tác giả: Viễn Đồng
42, 《 Tử Tại Hỏa Tinh Thượng 》, 59 vạn chữ, tác giả: Thiên Thụy Thuyết Phù
43, 《 Tu Chân Tứ Vạn Niên 》, 1080 vạn chữ, tác giả: Ngọa Ngưu Chân Nhân
44, 《 Địa Cầu kỷ nguyên 》, 142 vạn chữ, tác giả: Thải Hồng Chi Môn
Năm, đô thị 14 bản:
45, 《 Triêu Dương Cảnh Sự 》, 210 vạn chữ, tác giả: Trác Mục Nhàn
46, 《 Trọng Nhiên 》, 228 vạn chữ, tác giả: Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo
47, 《 Hồi Đáo Quá Khứ Biến Thành Miêu 》, 144 vạn chữ, tác giả: Trần Từ Lại Điều
48, 《 Thần Tàng 》, 522 vạn chữ, tác giả: Đả Nhãn
49, 《 Mỹ Thực Cung Ứng Thương 》, 529 vạn chữ, tác giả: Hội Tố Thái Đích Miêu
50, 《 Sủng Vật Thiên Vương 》, 406 vạn chữ, tác giả: Giai Phá
51, 《 Đại Quốc Trọng Công 》, 284 vạn chữ, tác giả: Tề Chanh
52, 《 Tài Liêu Đế Quốc 》, 246 vạn chữ, tác giả: Tề Chanh
53, 《 Tu Chân Liêu Thiên Quần 》, 847 vạn chữ, tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
54, 《 Thiên Khải Chi Môn 》, 305 vạn chữ, tác giả: Khiêu Vũ
55, 《 Tương Thanh Đại Sư 》, 230 vạn chữ, tác giả: Đường Tứ Phương
56, 《 Thủ Thuật Trực Bá Gian 》, 629 vạn chữ, tác giả: Chân Hùng Sơ Mặc
57, 《 Đại Y Lăng Nhiên 》, 299 vạn chữ, tác giả: Chí Điểu Thôn
58, 《 Đệ Nhất Tự Liệt 》, 289 vạn chữ, tác giả: Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử
Sáu, huyền nghi 4 bản
59, 《 Ma Thổi Đèn 》, 92 vạn chữ, tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng
60, 《 Đạo Mộ Bút Ký 》, 143 vạn chữ, tác giả: Nam phái Tam thúc
61, 《 Lê Minh Y Sinh 》, 182 vạn chữ, tác giả: Ky Khí Nhân Ngõa Lực
62, 《 Thâm Dạ Thư Ốc 》, 372 vạn chữ, tác giả: Thuần Khiết Tích Tiểu Long
Bảy, giả tưởng hai quyển:
63, 《 Bàn Long 》, 333 vạn chữ, tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
64, 《 Phóng Khai Na Cá Nữ Vu 》, 337 vạn chữ, tác giả: Nhị Mục
Tám, trò chơi hai quyển:
65, 《 Toàn Chức Cao Thủ 》, 535 vạn chữ, tác giả: Hồ Điệp Lam
66, 《 Kinh Tủng Nhạc Viên 》, 489 vạn chữ, tác giả Ba Ngày Ngủ Hai
Chín, Thể loại khác 3 bản:
67, 《 Dân Quốc Điệp Ảnh 》, 372 vạn chữ, tác giả: Tầm Thanh Đằng (quân sự)
68, 《 Quán Quân Chi Tâm 》, 368 vạn chữ, tác giả: Lâm Hải Thính Đào (thể dục)
69, 《 Phục Hưng Chi Lộ 》, 96 vạn chữ, tác giả: Wanglong
Nữ nhiều lần: 32 bản
Một, Cổ Đại ngôn tình 13 bản
70, 《 Phù Diêu Hoàng Hậu 》, 134 vạn chữ, tác giả: Thiên Hạ Quy Nguyên
71, 《 Tự Cẩm 》, 171 vạn chữ, tác giả: Đông Thiên Đích Liễu Diệp
72, 《 Bia Đỡ Đạn Phản Công 》, 444 vạn chữ, tác giả: Hoàn Nhĩ Wr
73, 《 Hoa Nhan Sách 》, 230 vạn chữ, tác giả: Tây Tử Tình
74, 《 Quân Cửu Linh 》, 195 vạn chữ, tác giả: Hi Hành
75, 《 Tru Sa 》, 163 vạn chữ, tác giả: Hi Hành
76, 《 Phượng Môn Đích Nữ 》, 332 vạn chữ, tác giả: Ý Thiên Trọng
77, 《 Hoa Phồn Xuân Chính Mính 》, 261 vạn chữ, tác giả: Ý Thiên Trọng
78, 《 Phúc Thủ Phồn Hoa 》, 173 vạn chữ, tác giả: Vân Nghê
79, 《 Kim Lăng Xuân 》, 187 vạn chữ, tác giả: Chi Chi
80, 《 Mộ Nam Chi 》, 253 vạn chữ, tác giả: Chi Chi
81, 《 Nhất Phẩm Ngỗ Tác 》, 225 vạn chữ, tác giả: Phượng Kim
82, 《 Lang Gia bảng 》, 74 vạn chữ, tác giả: Hải Yến
Hai, hiện đại ngôn tình 11 bản
83, 《 ngươi cùng ta khuynh thành thời gian 》, 30 vạn chữ, tác giả: Đinh Mặc
84, 《 chí dã 》, 48 vạn chữ, tác giả: Đinh Mặc
85, 《 Trung Quốc đường sắt người 》, 51 vạn chữ, tác giả: Hằng Truyện Lục
86, 《 nghe nói ngươi yêu thích ta 》, 88 vạn chữ, tác giả: Cát Tường Dạ ( dùng tên 《 một người mối tình thắm thiết 》)
87, 《 viết cho chuột đồng tiên sinh thư tình 》, 31 vạn chữ, tác giả: Cát Tường Dạ
88, 《 thật là nhớ thích ngươi 》, 17 vạn chữ, tác giả: Mạch Tiểu Đông
89, 《 kiều tiên sinh hắc nguyệt ánh sáng 》, 117 vạn chữ, tác giả: Tự Cẩm
90, 《 phi thường ấm áp hôn, của ta siêu cấp anh hùng 》, 55 vạn chữ, tác giả: Thổ Đậu Ái Tây Hồng Thị
91, 《 kim bài nữ luật sư 》, 60 vạn chữ, tác giả: Vân Nguyệt Như Bạch
92, 《 Minh Nguyệt Độ Quan Sơn 》, 59 vạn chữ, tác giả: Vũ Thanh Ảnh
93, 《 Ngọc Đường Lưu Cố 》, 20 vạn chữ, tác giả: Bất Tri Xuân Tương Lão
Ba, cái khác
94, 《 Hung Án Điều Tra 》, 154 vạn chữ, tác giả: Mạc Y Lai
95, 《 Nhĩ Hảo Tiêu Phòng Viên 》, 52 vạn chữ, tác giả: Vũ Thanh Ảnh
96, 《 nếu như biển sâu quên mất 》, 28 vạn chữ, tác giả: Tô Phục Linh
97, 《 người nào tại thời gian trong lắng nghe ngươi 》, 36 vạn chữ, tác giả: Mễ Tây Á
98, 《 Tiên Linh đồ phổ 》, 377 vạn chữ, tác giả: Vân Cập
99, 《 sư phụ lại mất NET liễu 》, 154 vạn chữ, tác giả: Vưu Tiền
100, 《 nữ cơ trưởng 》, 46 vạn chữ, tác giả: Quân An An

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Tiêu chí vào khung là như nào vậy?

3 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Một số phong cách luận kiếm của Hội Quán Kiếm Hiệp

Đấu La Đại Lục tập 198: Đường Tam không cần Bích Liên, nói chuyện solo Ba Tái Tây, kết quả lại chơi âm chiêu

Luận văn học mạng: Huyễn tưởng văn học mạng làm sao có đột phá mới

Chanh Qua phỏng vấn đại thần Phong Ngự Cửu Thu: Tự tin lại có bút lực tinh thuần, loại hình nào cũng có thể khống chế!

Thế Giới Hoàn Mỹ tập 47: Giới vực sứ kinh khủng như vậy, nhạc phụ đại nhân trực tiếp chỉ điểm, rốt cục biết vì sao vóc người Hỏa Linh Nhi lại tốt nha!

5 cuốn tiểu thuyết tiên hiệp hậu cung kinh điển, các mỹ nữ ở các cảnh giới khác nhau đều có những nét đặc trưng riêng, đáng để thưởng thức một hai

Thập Đại Tiên Thiên Linh Căn

Mười mấy năm trước, một đoạn thiết lập trong sách của Thần Đông, không nghĩ tới lại thành tựu Thiên Tằm Thổ Đậu!

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất: Tang Du

Ta Thật Sợ Hãi A: Đô thị, hệ thống, linh dị, sảng văn... Quyển sách này thế nào?

Sách của Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch thế nào?

Tiêu Viêm

Cảnh giới trong Ta luyện khí 3000 năm

Cổ Chân Nhân: Danh sách Cổ Trùng phần II

Vì sao Giang Nam lại bị độc giả xưng là Lão Tặc

DỊCH CÂN KINH VÀ BÁT NHÃ CHƯỞNG - MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT

Thế Giới Hoàn Mỹ: Hoang Thiên Đế sáng tạo 3 đại kiếm quyết là cái nào?

Ta là thầy bói: Kỹ càng giới thiệu tướng tay, tướng mạo, bát tự, chu dịch... minh tranh ám đấu!

Được người mệnh danh là Đại Tổng Quản vì truyện toàn đuôi nát!

Tuyệt Sắc Phong Lưu đẹp không? Đánh giá một chút Tuyệt Sắc Phong Lưu

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok