Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Vũ Phong

Đại Hiền Triết | | 8515

Tóm tắt Huyền huyễn

Bài lần này sẽ là về hệ thống cảnh giới của tác giả Vũ Phong, ta sẽ chỉ lấy 4 bộ đã hoàn thành là Tu chân giả tại dị thế, Linh Vũ thiên hạ, Vũ Thần thiên hạ cùng Thần Đế.

Cấp bậc các map phân làm Đại Vũ Trụ > Đại Thiên Địa / Hỗn Độn Hồng Mông / Hỗn Độn khai sinh ra thế giới / Tiểu thế giới được diễn hóa.

Đại Thiên Địa sở hữu Thiên Đạo bản nguyên, Pháp Tắc bản nguyên, Đại Đạo cùng Hỗn Độn.

Hỗn Độn sinh ra thế giới: Thế giới tiêu chuẩn.

Thế giới diễn sinh: Từ thế giới tiêu chuẩn diễn hóa. có thể sắp xếp theo nhiều phương hướng.

Tu Chân giả tại dị thế lấy bố cục vốn là một phương Đại Thiên Địa của Sáng Thế Nguyên Linh khai phát, bên trong thì cấp thấp nhất chính là các tiểu thế giới, nơi có số lượng phàm nhân đông đảo nhất. Tiểu thế giới phi thăng lên bên trên thì sẽ đến được Thiên Giới, còn được gọi là Tiên Ma Yêu Giới. thiên Giới trung tâm là nơi Thánh Nhân ở, gần nhất với Hỗn Độn. Tu vi đến Thánh cảnh sẽ phân làm 2 loại, một là tu Thiên Đạo, đến tận cùng đại biểu là Hồng Quân, hai là tu Đại Đạo, còn xưng Đế Cảnh, với đại biểu mạnh nhất là Bàn Cổ. Nhưng để muốn đạt đến Đạo cảnh thì yêu cầu phải lĩnh ngộ quy tắc. Hồng Quân lĩnh ngộ Cân Bằng Quy Tắc, Bàn Cổ thì chắc là Lực chi Quy Tắc, Nữ Oa khả năng cao là tiếp cận Sinh Mệnh Quy Tắc, Hỗn Côn Lão Tổ không biết, Nhạc Thành / Lục Áp lại lĩnh ngộ Hủy Diệt Quy Tắc. Sau khi lĩnh ngộ cùng tịnh tu quy tắc, phải lĩnh ngộ tiếp tục được Sáng Thế Quy Tắc, vốn là quy tắc do Sáng Thế Nguyên Linh thể hiện, mới có cơ hội cảm nhận được Hỗn Độn chân chính, đạt đến Siêu Linh cảnh. Hồng Quân cùng Bàn Cổ đều đã vô hạn tiếp cận Siêu Linh, nhưng Bàn Cổ thì vẫn, Hồng Quân lại dung hợp Thiên Đạo, thành ra vô duyên. Nhạc Thành sau khi chiến thắng Thiên Đạo Hồng Quân chính là Siêu Linh Cảnh, chưa đủ để khai mở một phương Đại Thiên Địa, nhưng đã đủ vượt qua áp chế của Thiên Đạo. ( Đạo cảnh trên căn bản là có cơ hội so găng cùng Thiên Đạo rồi)

Linh Vũ Thiên Hạ: Tiểu thế giới tính làm cùng cấp, bên trên so sánh Hư Vô Cảnh cùng Đạo Cảnh. Hư Vô Cảnh vốn là lĩnh ngộ được quy tắc cao cấp nhất của Đại Thiên Địa, đồng thời có thủ đoạn ảnh hưởng đến Đại Thiên Địa khác, nhưng vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được Thiên Đạo. Đông Hoàng cùng Đế Bá Thiên cơ hồ chính là tương đương với Hồng Quân Thiên Đạo, đều là mượn sức mạnh của Thiên Đạo. Thần Linh thánh Vương lại mạnh hơn cái này một cấp, sử xuất thủ đoạn nằm bên trong Đại Thiên Địa quy tắc đến cực hạn. Còn Tử Mông cảnh chính là xuyên qua Hỗn Độn, cảm ngộ được một loại vượt lên bên trên,giống như việc Nhạc Thành vượt qua Hỗn Độn đại kiếp.

Vũ Thần Thiên Hạ, do một cái Đại Thiên Địa khác thoái hóa thành Vũ Thần đại lục, nên bên trong yêu cầu đánh vỡ tiểu thế giới bích chướng càng khó hơn. Đến cấp bậc cường giả cao nhất, như Đông Hoàng, Đế Bá Thiên các loại sang bên này là nửa bước Tái Đạo, mà Lục Thiếu Du lại là Tái Đạo đỉnh phong, dựa trên việc là Tái Đạo vốn  có ý nghĩa là để Đạo của mình vượt qua kiểm soát của Thiên Địa,chính là cùng Tử Mông cảnh, Siêu Linh cảnh ý tứ. Cuối cùng Vô Tượng cảnh là thoát ly hoàn toàn Đại Thiên Địa ảnh hưởng, cũng là yêu cầu thấp nhất để sống sót qua Thái Sơ Hỗn Độn ( Hỗn Độn Vũ Trụ). Sau một thời gian mới đến được Khai Thiên Tích Địa, chính là Lv của Sáng Thế Nguyên Linh, Lục Thiếu Du hiện tại, Ma tổ, Bàn Cổ, Sáng Linh lúc trước, sau đó mới là Không cảnh, ngộ ra con đường bên trên ( Bàn Cổ hiện tại).

Thần Đế: Vốn ban đầu có một cái Hỗn Độn Thế Giới khai sinh, mà Thần Cảnh đỉnh phong mới là tiếp xúc đến Pháp Tắc chi nguyên, suy ra Hỗn Độn Thế giới này cùng Linh Vũ Thiên Hạ là đồng cấp. Phân tích trạng thái biến hóa của các cảnh giới gần nhất với bên Vũ Thần Thiên Hạ, cũng lại phù hợp với cấp bậc Nguyên Thiên Đỉnh diện kiến Đại Đạo cùng Thiên Đạo Pháp Tắc. Nguyên tông cảnh là một lần toàn diện thuế biến, khá là giống Vũ Tôn, Nguyên Vực cùng Bán Bộ Nguyên Thiên thì là hệ quả phân tích. Sau đó đến Nguyên Thiên cảnh, vừa vào Nguyên Thiên, có cơ hội di chuyển khắp các tinh vực sẽ được gọi là Tầm Vũ cảnh, cũng là cảnh giới của Vực Chủ hạ đẳng tinh vực. Chưởng cảnh là cảnh giới thâm niên, trên căn bản là Vực Chủ của các trung đẳng tinh vực. Tôn giả thì là lực chiến cao cấp nhất của cao đẳng tinh vực. Nhưng do hiện tại vốn là sau đại kiếp, thực lực tất cả đều suy yếu, thế nên kì thực bên trên còn có một cảnh giới của Chí cường giả chân chính, còn được gọi là Chí Thần. Tương tự như phân lưu các cao thủ, Tô Dật năm đó cùng Hiên Viên Thiên Ca đều là Cao cấp Chí Thần, Tiểu Soái các loại đại thần là Trung cấp Chí Thần, còn lại đều là cảnh giới trung bình tại thời đại đầu tiên. Trực diện cùng vượt qua một cái Thái Cổ Đại Kiếp xưng làm Thái Cổ Cảnh, độ mệnh kiếp mới có thể vượt qua Hỗn Độn thế giới hạn chế.

Ngoài ra, mô hình của Tu chân giả tại dị giới là Chư Thiên vạn Giới, nhất Giới tại thượng; của Linh Vũ Thiên Hạ là 3000 Hỗn Độn thế giới, dưới phân làm 3000 Đại Thiên, lại chia 3000 Trung Thiên, lại chia 3000 Tiểu Thiên, lại chia 3000 thế giới; Vũ Thần Thiên Hạ là Tam Thập Tam Thiên cùng Thập Bát Địa Ngục, Thần Đế là Hỗn Độn chia Thần Vực, giới lại chia Vị Giới, sau đó đại kiếp mới đẩy xa các tiểu thế giới tạo thành các tinh vực,

  1. Tiểu thế giới.
  2. Toàn phương Đại Thiên Địa trung tầng, siêu việt tiểu thế giới.
  3. Nhất phương Đại Thiên Địa cao tầng, tiếp xúc đến Pháp Tắc bản nguyên cho đến suy diễn Đại Đạo.
  4. Đại Thiên Địa Đại Đạo Pháp Tắc dung hòa đến cao nhất, xưng vì quy tắc.
  5. Đạo ý xé ngang Đại Thiên Địa, tương dung Hỗn Độn, Đại Thiên Địa hủy mà thân chưa hủy, nhưng vẫn còn bị ảnh hưởng bởi Thiên Địa.
  6. Thân thể vô tượng vô tướng, siêu thoát một phương Đại Thiên Địa Đại Đạo, không còn bị ảnh hưởng, vượt qua Hỗn Độn, có thể Sáng Thế, khai sinh một phương Đại Thiên Địa.

 

-----------------

Viết được bài này quả không dễ, mong được ủng hộ (*.*)

 

Tu Chân Giả Tại Dị Giới

Linh Vũ Thiên Hạ

Vũ Thần Thiên Hạ

Thần Đế

 

 

Đạo Nhai

Tu Chân

Đấu Khí

Ma Pháp

Yêu Tu

 

Linh Tu

Vũ Tu

 

Linh Phù Sư

Vũ Sư

Nguyên Khí

Ngự Hồn Sư

 

1

Phàm Giới / Phàm Cảnh

Trúc Cơ

Sơ kỳ

Đấu Giả

1-3*

Nhất Cấp

Nhập Yêu

1-3 giai

Linh Vũ Đại Lục/ Hậu Thiên Cảnh

Linh Khí

1 – 3 trọng

Vũ Khí

1 – 3 trọng

Vũ Thần Đại Lục

Nhất *

Hậu Thiên Cảnh

Sơ Đăng

Luyện Khí Cảnh

1 - 3 trọng

 

Trung kỳ

4-6*

4-6 giai

4 – 6 trọng

4 – 6 trọng

Huyền Diệu

4 – 6 trọng

 

Hậu kỳ

7-10*

7-10 giai

7 – 9 trọng

7 – 9 trọng

Bỉ Ngạn

7 – 9 trọng

 

Khai Quang

Sơ kỳ

Đấu Sư

1-3*

Nhị Cấp

Thành Yêu

1-3 giai

Linh Đồ

1 – 3 trọng

Vũ Đồ

1 – 3 trọng

Viên Mãn

Trúc Cơ Cảnh

1 - 3 trọng

 

Trung kỳ

4-6*

4-6 giai

4 – 6 trọng

4 – 6 trọng

Nhị *

Tiên Thiên Cảnh

Sơ Đăng

4 – 6 trọng

 

Hậu kỳ

7-10*

7-10 giai

7 – 9 trọng

7 – 9 trọng

Huyền Diệu

7 – 9 trọng

 

Thai Tức

Sơ kỳ

Đại Đấu Sư

1-3*

Tam Cấp

Động Thiên

1-3 giai

Linh Sĩ

1 – 3 trọng

Vũ Sĩ

1 – 3 trọng

Bỉ Ngạn

Nguyên Hồn Cảnh

1 - 3 trọng

Nhập môn

Sơ cấp

 

Trung kỳ

4-6*

4-6 giai

4 – 6 trọng

4 – 6 trọng

Viên Mãn

4 – 6 trọng

 

Hậu kỳ

7-10*

7-10 giai

7 – 9 trọng

7 – 9 trọng

Tam *

Động Mạch Cảnh

Sơ Đăng

7 – 9 trọng

Trung cấp

 

Tích Cốc

Sơ kỳ

Đấu Linh

1-3*

Tứ Cấp

Ngưng Hình

1-3 giai

Linh Sư

1 – 3 trọng

Vũ Sư

1 – 3 trọng

Huyền Diệu

Nguyên Huyền Cảnh

1 - 3 trọng

 

Trung kỳ

4-6*

4-6 giai

4 – 6 trọng

4 – 6 trọng

Bỉ Ngạn

4 – 6 trọng

Cao cấp

 

Hậu kỳ

7-10*

7-10 giai

7 – 9 trọng

7 – 9 trọng

Viên Mãn

7 – 9 trọng

 

Kim Đan

Sơ kỳ

Đấu Vương

1-3*

Ngũ Cấp

Ảo Hình

1-3 giai

Linh Phách

1 – 3 trọng

Vũ Phách

1 – 3 trọng

Tứ *

Linh Mạch Cảnh

Sơ Đăng

Nguyên Linh Cảnh

1 - 3 trọng

Nhất phẩm

Sơ cấp

 

Trung kỳ

4-6*

4-6 giai

4 – 6 trọng

4 – 6 trọng

Huyền Diệu

4 – 6 trọng

Trung cấp

 

Hậu kỳ

7-10*

7-10 giai

7 – 9 trọng

7 – 9 trọng

Bỉ Ngạn

7 – 9 trọng

Cao cấp

 

Nguyên Anh

Sơ kỳ

Đấu Hoàng

1-3*

Lục Cấp

Hóa Hình

1-3 giai

Linh Tướng

1 – 3 trọng

Vũ Tướng

1 – 3 trọng

Viên Mãn

Đỉnh phong

Đỉnh cấp

 

Trung kỳ

4-6*

4-6 giai

4 – 6 trọng

4 – 6 trọng

Ngũ *

Vũ Hầu Cảnh

Sơ Đăng

Nguyên Chân Cảnh

1 - 3 trọng

Nhị phẩm

Sơ cấp

 

Hậu kỳ

7-10*

7-10 giai

7 – 9 trọng

7 – 9 trọng

Huyền Diệu

4 – 6 trọng

Trung cấp

 

Phân Thần

Sơ kỳ

Đấu Tông

1-3*

Thất Cấp

Thành Hình

1-3 giai

Linh Suất

1 – 3 trọng

Vũ Suất

1 – 3 trọng

Bỉ Ngạn

7 – 9 trọng

Cao cấp

 

Trung kỳ

4-6*

4-6 giai

4 – 6 trọng

4 – 6 trọng

Viên Mãn

Đỉnh phong

Đỉnh cấp

 

Hậu kỳ

7-10*

7-10 giai

7 – 9 trọng

7 – 9 trọng

 

Hợp Thể

Sơ kỳ

Đấu Tôn

1-3*

Bát Cấp

Tụ Khí

1-3 giai

Linh Vương

1 – 3 trọng

Vũ Vương

1 – 3 trọng

Lục *

Vũ Vương

Sơ Đăng

Nguyên Hư Cảnh

1 - 3 trọng

Tam phẩm

Sơ cấp

 

Trung kỳ

4-6*

4-6 giai

4 – 6 trọng

4 – 6 trọng

Huyền Diệu

4 – 6 trọng

Trung cấp

 

Hậu kỳ

7-10*

7-10 giai

7 – 9 trọng

7 – 9 trọng

Bỉ Ngạn

7 – 9 trọng

Cao cấp

 

Đại Thừa

Sơ kỳ

Đấu Thánh

1-3*

Cửu Cấp

Yêu Hồn

1-3 giai

Linh Tôn

1 – 3 trọng

Vũ Tôn

1 – 3 trọng

Viên Mãn

Đỉnh phong

Đỉnh cấp

 

Trung kỳ

4-6*

4-6 giai

4 – 6 trọng

4 – 6 trọng

 

Hậu kỳ

7-10*

7-10 giai

7 – 9 trọng

7 – 9 trọng

Thất *

 

 

Vũ Hoàng

Sơ Đăng

Nguyên Hoàng Cảnh

1 - 3 trọng

Tứ phẩm

Sơ cấp

 

Độ Kiếp

Nhất kiếp

Đấu Đế

Nhất Kiếp

Thánh Ma Đạo

Yêu Kiếp

Nhất Kiếp

Chuẩn Linh Đế

Chuẩn Vũ Đế

Huyền Diệu

4 – 6 trọng

Trung cấp

 

Nhị kiếp

Nhị Kiếp

Nhị Kiếp

Linh Đế

1 – 3 trọng

Vũ Đế

1 – 3 trọng

Bỉ Ngạn

7 – 9 trọng

Cao cấp

 

Tam Kiếp

Đấu Thần

Tam Kiếp

 

Tam Kiếp

4 – 6 trọng

4 – 6 trọng

 

Tứ Kiếp

Tứ Kiếp

Tứ Kiếp

7 – 9 trọng

7 – 9 trọng

Viên Mãn

Đỉnh phong

Đỉnh cấp

 

Ngũ Kiếp

Ngũ Kiếp

Ngũ Kiếp

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

2

Tiên Ma Yêu Giới / Thiên Cảnh

Tiên Đạo

Ma Đạo

Yêu Đạo

Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới

Lĩnh ngộ Áo Nghĩa

 

 

Cảm ngộ Không gian

Cảm ngộ Hồn chi Nguyên Tố

 

Địa Tiên

Sơ kỳ

Địa Ma

Sơ kỳ

Địa Yêu

Sơ kỳ

Phá Giới Cảnh

Sơ cấp

Giác Nguyên

 

Sơ kỳ

Bát * / Vũ Tôn Cảnh

 

Sơ Đăng

 

Nguyên Tông Cảnh

1 – 2 trọng

Ngũ phẩm

Sơ cấp

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung cấp

Trung kỳ

 

Huyền Diệu

 

3 – 4 trọng

Trung cấp

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Cao cấp

Hậu kỳ

Bỉ Ngạn

 

5 – 6 trọng

 

 

Viên Mãn

 

 

Thiên Tiên

Sơ kỳ

Thiên Ma

Sơ kỳ

Thiên Yêu

Sơ kỳ

Ngộ Chân Cảnh

Sơ cấp

Đỉnh phong

Siêu Phàm

 

7 – 8 trọng

Cao cấp

 

Hỗn Nguyên

 

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung cấp

Bán Bộ Động Huyền

Niết Bàn

 

9 trọng – đỉnh phong

Đỉnh cấp

 

Bán Bộ Vũ Vực

 

Bán Bộ Chí Tôn

 

 

Động Huyền

 

Sơ kỳ

Cửu * / Vũ Vực Cảnh

 

Sơ Vực

 

 

Tiểu Niết Bàn < Bản Mệnh Niết Bàn < Đại Niết Bàn < Vô Vi Niết Bàn < Vô Lượng Niết Bàn

 

 

 

Tịch Độ

 

Nguyên Vực Cảnh

1 – 3 trọng

Lục phẩm

Sơ cấp

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Cao cấp

Trung kỳ

Phong Vực

 

Diệt Độ

 

 

La Thiên Thượng Tiên

Sơ kỳ

La Thiên Đại Ma

Sơ kỳ

La Thiên Đại Yêu

Sơ kỳ

Thông Thiên Cảnh

Sơ cấp

Hậu kỳ

Đại Vực

 

Chân Ngã

 

4 – 6 trọng

Trung cấp

 

Giới Vực

 

Giải Thoát

 

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung cấp

Đỉnh phong

Lĩnh Vực

Luân Hồi

 

 

Chủ Vực

 

Bất Sinh Bất Diệt

 

7 – 9 trọng

Cao cấp

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Cao cấp

Bán Bộ Quy Hư

Bán Thánh

 

 

 

Chuẩn Thánh

 

 

Đỉnh phong

Đỉnh cấp

 

Đại La Kim Tiên

Sơ kỳ

Vô Lượng Thiên Ma

Sơ kỳ

Vô Lượng Thiên Yêu

Sơ kỳ

Đại Đạo Cảnh

Sơ cấp

Quy Hư

Sơ kỳ

 

 

Vũ Thánh Cảnh

Sơ kỳ

 

Bán Bộ Nguyên Thiên Cảnh

1 – 3 trọng

Thất phẩm

Sơ cấp

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung cấp

Trung kỳ

Trung kỳ

4 – 6 trọng

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Cao cấp

Hậu kỳ

Hậu kỳ

7 – 9 trọng

Trung cấp

 

Đỉnh phong

Đỉnh phong

 

Bán Bộ Đoạt Thần

Bán Bộ Thiên Thánh

Đỉnh phong

Cao cấp

 

3

Cửu Thiên Huyền Tiên

Sơ kỳ

Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma

Sơ kỳ

Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu

Sơ kỳ

Niết Bàn Cảnh

Tiểu Thừa

Hữu Dư

Sơ cấp

Tam Thập Tam Thiên

Đoạt Thần

Sơ kỳ

 

Thiên Thánh Cảnh

Sơ kỳ

 

Nguyên Thiên Cảnh/ Thần Cảnh

 

Tầm Vũ Cảnh

Đỉnh cấp

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Vô Dư

Trung cấp

Trung kỳ

Trung kỳ

Chưởng Cảnh

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Sinh Tử

Cao cấp

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Tôn Giả Cảnh

 

Bán Bộ Trảm Chân

 

Tiên Quân

Sơ kỳ

Ma Quân

Sơ kỳ

Yêu Quân

Sơ kỳ

Đại Thừa

Vô Thượng

Tuyên Cổ

Sơ cấp

Trảm Chân

Sơ kỳ

Chí Cảnh

Hạ vị

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Vô Lượng

Trung cấp

Trung kỳ

Trung vị

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Chân Lý

Cao cấp

Hậu kỳ

Thượng vị

 

Quy Chân

Bán Bộ Hóa Hồng

Dung hợp 1 loại pháp tắc bản nguyên

Dung hợp 4 loại pháp tắc bản nguyên

Thái Cổ Cảnh

 

Dung Hợp

 

Tiên Tôn

Sơ kỳ

Ma Tôn

Sơ kỳ

Yêu Tôn

Sơ kỳ

Hóa Hồng Cảnh

Xúc Hồng

1 – 3 nguyên

Bất Hủ Cảnh

1 -3 trọng thiên

Hư Đạo Cảnh

Ngưng Pháp Tố Đạo

 

 

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Siêu Phàm

4 – 6  nguyên

4 – 6 trọng thiên

 

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Viên Mãn

7 – 9 nguyên

7 – 9 trọng thiên

 

Hỗn Độn / Thánh Cảnh

Thiên Đạo Thánh Nhân

Phổ thông

Đại Đạo Thánh Nhân / Cực Đạo/ Đế Cảnh ( Tiên xưng Tiên Đế, Ma xưng Ma Đế, Yêu xưng Yêu Đế)

Phổ thông

Thánh Hồng Cảnh

 

Tọa Vong Cảnh

Vong Thiên Vong

Hóa Đạo Diễn Pháp

 

Đinh cao

Đỉnh cao

Bán Bộ Hư Vô Cảnh

Vong Trần Vong Ngã

 

4

Đạo Cảnh

Lĩnh Ngộ Quy Tắc

Hư Vô Cảnh

Sơ nhập

Vong Xuyên Luân Hồi

 

Dung nhập Thiên Đạo

Đại Đạo Chí Tôn

Lão thủ

 

Đỉnh Tiêm

 

Lĩnh Ngộ Tạo Hóa/ Sáng Thế Quy Tắc

Đỉnh Tiêm

Bán Bộ Tái Đạo Cảnh

 

5

 

Siêu Linh Cảnh

 

Tử Mông Cảnh

Tái Đạo Cảnh

Đạo Thân thành

 

Lão thủ

 

Đỉnh tiêm

 

6

Vũ Trụ

Sáng Thế Cảnh

Vũ Trụ

Vô Tượng Cảnh

Phá Hỗn Độn

 

Khai Thiên Tịch Địa

 

Không Cảnh

 

 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok