Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Vong Ngữ

Đại Hiền Triết | | 18931

Tóm tắt Tiên hiệp

Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Vong Ngữ

Vong Ngữ thường được biết đến như là một trong những trụ cột của các bộ truyện Tiên Hiệp có tiếng, đặc biệt với huyền thoại Phàm Nhân Tu Tiên từng làm khuynh thiên đảo địa. Từng bộ truyện đều sỡ hữu một hệ thống tu luyện chặt chẽ, bao hàm tính liên kết cao, bên trong đều có vạn hoa khoe sắc. Hôm nay ta làm tổng hợp bài này về năm bộ truyện Phàm Nhân (1; 2), Huyền Giới chi Môn, Ma Thiên Ký, Đại Mộng Chủ. Do Luyện Kiếm bị drop nên sẽ không xuất hiện, Đại Mộng Chủ vẫn chưa kết thúc nên có thể sẽ xuất hiện lỗ hổng, về sau sẽ có thể có bổ cứu, mong chư vị đạo hữu lượng thứ. 

Chú ý, bài viết mang tính chất chủ quan cao cùng với các chi tiết ta phân tích trong truyện, vậy nên có thể có nhiều cái không hợp ý các đạo hữu, đặc biệt khi mà mấy bộ này đều gần như không có liên kết gì với nhau nên khó mà có thể làm so sánh chuẩn mực được, lại thêm nhiều lý do bên ngoài từ chính tác giả nên hoàn toàn có thể xuất hiện chênh lệch, nhưng ta có thể cung cấp cho các vị một bài phân tích qua.

Phàm Nhân Tu Tiên (1, 2): Không cần phải nói nữa, bộ này sở hữu hệ thống chuẩn nhất, với xếp đặt từ Nhân Giới, Linh Giới đến Tiên Giới, tạm gọi là xếp đặt 3 map. Sở hữu hệ thống từ Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp, Chân Tiên, Kim Tiên, Thái Ất Ngọc Tiên, Đại La, Đạo Tổ.

Huyền Giới chi Môn: Map chỉ đạt đến Phàm đỉnh, nghĩa là không có đoạn ở Tiên Giới nên cảnh giới cao nhất chỉ xếp đến Phi Thăng, bao gồm: Võ Đồ, Hậu Thiên, Tiên Thiên, Địa GIai, Thiên Vị, Thánh Cảnh, Thần Cảnh. Ở đây nói một chút, như đã được xác nhận thì Thần Cảnh phân biệt rất lớn, có loại chỉ vài ngàn năm có loại vài vạn năm, thế nên mỗi một tiểu cảnh của Thần cảnh đều kinh thế hãi tục, cộng thêm vụ Lĩnh ngộ Pháp Tắc hay Thiên Địa Nguyên Khí nên có thể làm ra so sánh.

Ma Thiên Ký: Từ đại lục đến Phàm đỉnh, bao gồm: Luyện Khí, Linh Đồ, Linh Sư, Hóa Tinh, Chân Đan, Thiên Tượng, Động Huyền, Vĩnh Sinh, Siêu Thoát. Từ các chi tiết trong truyện cho thấy hệ thống bên này khác hoàn toàn so với bên Phàm Nhân, nên tuy có cùng tên cũng không chắc tương tự. Phàm Nhân võ giả có thể một người địch chục, Luyện Khí có thể một địch trăm đến cả ngàn, Luyện Khí từ hậu kỳ đã không cần phải sợ các vương quốc, nhưng bên Ma Thiên Ký thì chỉ có từ Linh Đồ trở đi mới dám làm như vậy, hơn nữa nếu Linh Đồ sống tốt thì có thể sống tới 200 tuổi! Phân tích tiếp, Chân Đan bên này có hiệu ứng của Thiên Địa Nguyên Khí, so sánh cb mạnh hơn Kim Đan nhiều lần, Thiên Tượng có hiệu ứng của Pháp Tướng, Động Huyền giải khai Pháp Tắc, Vĩnh Sinh là Pháp Tắc viên mãn.

Đại Mộng Chủ: Rất khó để phân, tạm tính toán theo kiểu Tiên Hiệp cổ điển, sử dụng đồng nguyên cảnh giới, từ Thiên Tôn về sau đang chưa biết.

 

1. Thối thể luyện khí!

2. Khí chuyển biến lỏng rắn!

3. Linh hồn thâm tàng!

4. Đỉnh cao map 1, thiên địa nguyên khí!

5. Duy khởi thiên tượng, ngưng hình hoàn thiện Pháp Tướng!

6. Lĩnh ngộ Pháp Tắc!

7. Phàm giới viên mãn, thọ cùng Thiên Địa!

8. Tiên giới nhập lộ!

9. Đại Đạo xưng Tổ

 

 

 

Phàm Nhân Tu Tiên 1 / 2

Huyền Giới Chi Môn

Ma Thiên Ký

Đại Mộng Chủ

1

Võ giả

Võ Đồ

Luyện Khí Cảnh

Sơ kỳ

Luyện Khí Cảnh

Sơ kỳ

Hậu Thiên Cảnh

Sơ kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

Luyện Khí Kỳ

Sơ kỳ

1 – 3 trọng

Tiên Thiên Cảnh / Tinh Giai

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

4 – 6 trọng

Trung kỳ

Linh Đồ Cảnh

Sơ kỳ

Hậu kỳ

7 – 9 trọng

Hậu kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

Đỉnh phong

10 – 12 trọng

Hậu kỳ

2

Trúc Cơ Kỳ

Sơ kỳ

Địa Giai / Nguyệt Giai

Sơ kỳ

Ngưng Dịch Cảnh / Linh Sư Cảnh

Sơ kỳ

Tích Cốc Cảnh

Sơ kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

Kim Đan Kỳ

Sơ kỳ

Thiên Vị / Nhật Giai

Sơ kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Hóa Tinh Cảnh

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

3

Nguyên Anh Kỳ

Sơ kỳ

Thánh Cảnh

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Ngưng Hồn Cảnh

Sơ kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Giả Đan Cảnh

Trung kỳ

4

Hóa Thần Kỳ

Sơ kỳ

Thần Cảnh

Sơ kỳ

Chân Đan Cảnh

Sơ kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

Luyện Hư Kỳ

Sơ kỳ

Trung kỳ

Xuất Khiểu Cảnh

Sơ kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Trung kỳ

5

Hợp Thể Kỳ

Sơ kỳ

Hậu kỳ

Thiên Tượng Cảnh

Sơ kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

6

Đại Thừa Kỳ

Sơ kỳ

Đỉnh phong

Thông Huyền Cảnh

Lĩnh ngộ Pháp Tắc

Đại Thừa Cảnh

Sơ kỳ

Trung kỳ

Trung kỳ

Hậu kỳ

Hậu kỳ

7

Độ Kiếp Kỳ

Độ Kiếp Cảnh

Vĩnh Sinh Cảnh

Viên mãn

Bán Tiên Cảnh

Ngụy Tiên

Phi Thăng Cảnh

Siêu Thoát Cảnh

8

Chân Tiên Cảnh

Sơ kỳ

1 – 11 tiên khiếu

 

 

Chân Tiên Cảnh

Sơ kỳ

Trung kỳ

12 – 23 tiên khiếu

Trung kỳ

Hậu kỳ

24 – 35 tiên khiếu

Hậu kỳ

Kim Tiên Cảnh

Sơ kỳ

36 – 59 tiên khiếu

Kim Tiên Cảnh

Sơ kỳ

Trung kỳ

60  – 83 tiên khiếu

Trung kỳ

Hậu kỳ

84 – 107 tiên khiếu

Hậu kỳ

Thái Ất Ngọc Tiên Cảnh

Sơ kỳ

108 – 191 tiên khiếu

Thái Ất Chân Tiên

Sơ kỳ

Trung kỳ

192 – 275 tiên khiếu

Trung kỳ

Hậu kỳ

275 – 360 tiên khiếu

Hậu kỳ

Đại La Cảnh

Sơ kỳ

360 – 839 tiên khiếu

Thiên Tôn

Trung kỳ

840 – 1319 tiên khiếu

Hậu kỳ

1320 – 1798 tiên khiếu

Đỉnh phong

1799 – 1800 tiên khiếu

Đại La Kính

Nhất Thi

Nhị Thi

Bán bộ Đạo Tổ

Tam Thi

9

Đạo Tổ Cảnh

Đại Thiên Tôn

 

------------------

Viết được bài như này cần nhiều nỗ lực, nguyện chờ đợi chư vị đạo hữu cùng đàm đạo, có thể nêu ý kiến tại cmt bên dưới. =)

 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Ái Tiên Tôn

khấu cung Đại Ái Tiên Tôn

Pntt p2 hơi lan man

3 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Còn sugar 3 thì thôi khỏi.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Về sau chắc ta làm Tân Phong, ZH, Cà Chua cùng Trạch Trư, dạo này đang hơi bận quá.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Vãi thật, mới đăng có nửa ngày view đã nhiều như này rồi, còn nhanh hơn cả bên Khoai Tây.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Đôi khi cũng cần có chút hy vọng chứ bác =)

3 năm trước

Táng Địa

niết dục Táng Địa

Xem chùa thì được chớ góp ý thì hơi xa =))

3 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok