Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Cô Đơn Địa Phi

Đại Hiền Triết | | 9583

Tóm tắt Huyền huyễn

Phân tích

1: Sơ nhập

2: Sơ cấp vị diện

3: Cao cấp vị diện

4: Tinh vực: Các Tinh cầu đối chiến, thoát khỏi lồng giam của tiểu thế giới thiên địa

5: Nguyên thế giới: Thọ nguyên vô hạn, bất tử bất diệt ( đại khái)

6: Chân thế giới

7: Chân thế giới tinh không vũ trụ

Ps: 

Đây là cái Tổng Quan Cảnh Giới mệt nhất mà ta làm từ trước tới nay( dù mới chỉ có 2 cái, thêm này là 3), bởi vì thời gian tốn công tìm kiếm bằng cả hai series kia cộng lại. Vì sao? Lão Cô Đơn Địa Phi về căn bản đói với cảnh giới có ước thúc cực kỳ nhỏ, ngoài trừ một số những cái thật sự quá khác biệt ra thì nhiều lúc ta cũng không thể biết nên phân chia thế nào vì có quá ít dữ kiện để so sánh. Đấy chính là lý do mà ta mới đưa ra cái xếp thứ tự cảnh giới như bên trên. Lấy Hoành Tảo Hoang Vũ làm ví dụ đi, Hậu Thiên về căn bản là nhập môn, sau đó là Tiên Thiên thập bộ, đến Thích Biến liền sở hữu Lĩnh Vực, ta coi tạm đấy là một mốc, sau đó thì phân chia ra đại lục địa khu của một giới, do bị lũng đoạn linh khí cùng pháp tắc nên duy chỉ có Nam đại lục không có Linh Cảnh. Vậy nên ta có thể tạm thời xem ra sự khác biệt ở đay là gì? Đấy chính là hệ thống vị diện pháp tắc lõi cùng sự liên kết mang tính quy luật chủ thứ. Giống như sang bên Kiếm Động Cửu Thiên, Tiên Giới về căn bản là tập hợp của một loại giới ôm gọn lấy các đại lujcm vậy nên ta cũng có thể xem ra như vậy. Chỉ có duy nhất lên được Minh Giới thì mới thực sự xông ra Thiên địa tiến vào Tiểu Thế Giới Nội Vũ Trụ, lúc đấy chính là Tinh Vực Cảnh, lấy quần tinh, hành tinh mà chiến. Xong đó thì là Nguyên thế giới, về căn bản thì là tiêu chí thọ nguyên vô tận. Còn về cái vụ Chân Giới thì ngoại trừ Thần Đạo Đan Tôn ra chẳng có bộ nào lên cả nên dễ phân biệt.

Phân tích lẻ:

- Chưởng Ngự Thiên Hạ, bị khá là drop, nhưng đoan chắc còn có thể thấy được Hóa Tiên nghĩa là chưa có quá mức cách biệt, tạm xếp vì từ 1 đến 2 đỉnh.

- Thanh La Ấn: drop hoàn toàn, không xét, về sau viết lại thành Hoành Tảo Hoang Vũ.

- Hoành Tảo Hoang Vũ, bộ này trên căn bản là tiêu chí chính để ta xếp hạng, vì đây là bộ đầu tiên mà có thể nói là hoàn chỉnh của tác.

- Kiếm Động Cửu Thiên, mượn chi tiết Thánh Nhân bằng Hư Thần cùng với hệ thống phi thăng và giá trị tinh cầu, xét như trên.

- Võng Du Chi Chiến Ngự Thiên Hạ, võng du, thế giới quan hoàn toàn khác biệt, không xét.

- Vĩnh Hằng Thiên Đế. Chiến Thần về sau là hành tinh chiến, cộng với việc nắm giữ Phàm giới pháp tắc, xếp như trên.

- Thần Đạo Đan Tôn, phân tích khá là rõ ràng, một cái là Nguyên Giới, cái còn lại là Phàm Giới, để Phàm bao trùm vị diện đỉnh.

- Tu La Ma Đế, đoạn cuối giống như đi ra từ Tiểu Thế giới đến Chân giới, mà Lăng Hàn tại nguyên bản Nguyên thế giới cũng không có cái gì Hắc ám xâm lấn chứ không thì ảnh đã xử cmnr, cộng với một số đặc tính khác nên xếp như trên.

- Vân Thiên Đế, lấy đoạn mô tả cố gắng siêu thoát Thiên Địa lồng giam, khiến cho xếp lên cao hơn chút, nhưng có thể Thánh Cảnh cũng chỉ là tương đương với Linh cảnh thất bát cửu thập bộ, nhưng vì cuối cùng có vẻ như hướng về cao cấp thế giới cùng với cả tuổi thọ chênh lệch nên ta đành xếp như vậy, chứ ta cũng nghĩ là nó phải thấp hơn kha khá đấy. Mà có khi cái này lại là Chân giới khác, do ổng viết ngắn qua thiếu dữ kiện nên ta chịu

- Vạn Giới Đế Chủ, map quá bé, tạm thời coi như con đường cuối là liên kết các đại lục hay địa vực.

Ngoài ra còn có một số cảnh giới tên giống nhau nhưng bàn về nội tình liền khác nhau một trời một vực, các đạo hữu chỉ cần nhìn tiểu cảnh là thấy.

 

Chưởng Ngự Thiên Hạ

Hoành Tảo Hoang Vũ

Kiếm Động Cửu Thiên

Vĩnh Hằng Thiên Đế

Thần Đạo Đan Tôn

Tu La Đế Tôn

Vân Thiên Đế

Vạn Giới Đế Chủ

 

1

Ngưng Khí

1-2 trọng*

Hậu Thiên Cảnh

Nhập Môn

1-3 trọng*

Luyện Thể Cảnh

Luyện Bì

1-3 trọng*

Tiểu Tam Cảnh

Võ Đồ

Tiểu Thừa: 10 giai x 100 cân

Phàm Cảnh

Luyện Thể

1-3 trọng*

Phá Cực Cảnh

Võ Đồ

Sơ cấp

Nhất cực

Phàm Cảnh

Sinh Quang

Tiểu Tinh Vị

Thông Mạch Cảnh

Thập Nhị Chính Kinh

1 – 12 trọng

 

Trung Thừa: 10 giai x 1000 cân

 

3-4 trọng*

Hổ Lực

4-6 trọng*

Luyện Nhục

4-6 trọng*

Đại Thừa: 10 giai x vạn cân

Trung cấp

Nhị cực

Đại Tinh Vị

 

5-6 trọng*

Bạo Khí

7-9 trọng*

Luyện Cốt

7-9 trọng*

Kim Cương: 10 giai x 10 vạn cân

4-6 trọng*

Cao cấp

Tam cực

Cực Tinh Vị

Kỳ Kinh Bát Mạch

13 – 20 trọng

 

7-8 trọng*

Cương Khí

10-12 trọng*

Luyện Huyết

10-12 trọng*

7-9 trọng*

Bí Cảnh

Nhâm Đốc Nhị Mạch

21 -22 trọng

 

9-10 trọng*

 

2

Thức Hồn

1-10 trọng*

Tiên Thiên Cảnh

Tiểu Thừa Cảnh

Tiên Thiên

1-10 trọng*

Phàm Cảnh

Tụ Linh

1-3 trọng*

Võ Sư

10 giai

Tụ Nguyên

1-10 trọng*

Võ Sư

Sơ cấp

Tứ cực

Thiết Nhục

Tiểu Tinh Vị

Đan Hải

Hiện

1 – 9 chấn

 

Hư Hồn

1-10 trọng*

Thanh Huyền

1-10 trọng*

Sơ Phân

1-3 trọng*

Dũng Tuyền

1-9 trọng*

Trung cấp

Ngũ cực

Đại Tinh Vị

 

Cực Tinh Vị

Ẩn

10 -18 chấn

 

Cao cấp

Lục cực

Bí Cảnh

 

Huyễn Hồn

1-10 trọng*

Niết Âm

1-10 trọng*

Ích Địa

1-3 trọng*

Võ Tông

10 giai

Linh Hải

1-9 trọng*

Võ Tông

Sơ cấp

Thất cực

Đồng Cốt

Tiểu Tinh Vị

Bách Khiếu

Sơ kỳ

1 – 9 khiếu

 

Trung cấp

Bát cực

Đại Tinh Vị

Trung kỳ

10 -36 khiếu

 

Huyền Hồn

1-10 trọng*

Trung Thừa Cảnh

Minh Dương

1-10 trọng*

Khai Thiên

1-3 trọng*

Thần Thai

1-9 trọng*

Cao cấp

Cửu cực

Cực Tinh Vị

Hậu kỳ

37 – 72 khiếu

 

Đỉnh phong

73 -108 khiếu

 

Toái Cực

Thập cực

Bí Cảnh

Ẩn

109 – 360 khiếu

 

Tông Hồn

1-10 trọng*

Giác Vi

1-10 trọng*

Sơn Hà

1-3 trọng*

Trung Tam Cảnh

Chiến Binh

10 giai

Dưỡng hồn Cảnh

Hồng sắc

Nhất bộ

Kim Thân

Tiểu Tinh Vị

Hoán Huyết

1 – 9 biến

 

Cam sắc

Nhị bộ

 

Kim sắc

Tam bộ

 

Lục sắc

Tứ bộ

 

Lam sắc

Ngũ bộ

Đại Tinh Vị

 

Ảm Lam sắc

Lục bộ

 

Tử sắc

Thất bộ

 

Bạch sắc

Bát bộ

 

Vân Hồn

1-10 trọng*

Thông Minh

1-10 trọng*

Linh Hải

1-3 trọng*

Sinh Hoa

1-9 trọng*

Hắc sắc

Cửu bộ

Cực Tinh Vị

 

Cửu Thải sắc

Thập bộ

Bí Cảnh

Thập biến phản phác quy chân

 

Thập Thải sắc

 

Nguyệt Hồn

1-10 trọng*

Đại Thừa Cảnh

Khuy Linh

1-10 trọng*

Kết Thai

1-3 trọng*

Chiến Tướng

10 giai

Bỉ Ngạn Cảnh

Thông thường

1 – 9 đảo

Địa Cung

Tiểu Tinh Vị

Ngọc Cốt

*

 

 

 

Địa Hồn

1-10 trọng*

Địa Nguyên

1-10 trọng*

Thần Anh

1-3 trọng*

Liên Anh

1-9 trọng*

Toái Cực

10 đảo

Cực Tinh Vị

 

Thập đảo quy nhất

Bí Cảnh

 

Thiên Hồn

1-10 trọng*

Thiên Hợp

1-10 trọng*

Hóa Thần

1-3 trọng*

Chiến Vương

10 giai

Chuẩn Quan Tự Tại

Khổ Hải hoá Hồn Hải

Thiên Hải

Tiểu Tinh Vị

Toái Sơn

*

 

Thánh Hồn

1-10 trọng

Đại Viên Mãn

Thích Biến

1-10 trọng*

Chuẩn Tiên

1-3 kiếp

Hóa Thần

1-9 trọng*

Quan Tự Tại

Thông thường

1 – 9 tướng

Đại Tinh Vị

 

Toái  Cực

10 tướng

 

Thập tướng quy nhất

 

3

Hóa Tiên

 

Linh Cảnh Thập Bộ

Không Linh

*

Tiên Cảnh

Nguyệt Minh

Vương*

Thượng Tam Cảnh

Chiến Tôn

10 giai

Chú Vương Đỉnh

Thông thường

1 – 9 vương

Cực Tinh Vị

Thôn Linh

 

Hoàng*

Bí Cảnh

 

Chú thích: * =

Sơ kỳ

Huyễn Linh

*

Đế*

Toái  Cực

10 vương

Linh Ngã

Tiểu Tinh Vị

Hóa Võ

 

Trung kỳ

Huyền Linh

*

Nhật Diệu

Vương*

Thiên Nhân

1-9 trọng*

Thập vương quy nhất

Đại Tinh Vị

Chân Vương

 

Hoàng*

 

Hậu kỳ

Tịch Linh

*

Đế*

Chiến Hoàng

10 giai

Bổ Thần Miếu

Chưa thắp hương hỏa

Sơ kỳ

Cực Tinh Vị

 

 

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

Bí Cảnh

 

Đỉnh phong

Diệt Linh

*

Thăng Hoa

Vương*

Thắp hương hỏa

Đỉnh phong

Xuất Khiếu

Tiểu Tinh Vị

 

Hoàng*

 

 

Toái Linh

*

Đế

Phá Hư

1-9 trọng*

Toái Cực

Thánh chi hương hỏa

Đại Tinh Vị

 

Tông Linh

*

Sáng Thế

Vương*

Chiến Đế

10 giai

Ngụy Tế Thiên

Tế thiên thất bại

Cực Tinh Vị

 

Hoàng*

Bí Cảnh

 

Tôn Linh

*

Đế*

Đại Tế Thiên

Thông thường

1 – 9 tế

Nguyên Thai

Tiểu Tinh Vị

 

Hạo Linh

*

Minh Tiên

1-9 tướng

Cổ Cảnh

Sơn Hà

Tiểu Cực Vị*

Đại Tinh Vị

 

Trung Cực Vị*

 

Chủ Linh

*

Chiến Thần

 

Đại Cực Vị*

Toái Cực

10 tế

Cực Tinh Vị

 

Đại Viên Mãn*

Bí Cảnh

 

Cực Cảnh: 5

 

4

Tinh Vực Cảnh

Tinh Vương

Đệ nhất trọng*

Minh Cảnh

Tinh Thần

Vương: 9 - 99

Tinh Quần Cảnh

Tinh Chủ

Ngũ phẩm pháp tắc

 

Nhật Nguyệt

Tiểu Cực Vị*

Đăng Thánh Vị

Thông thường

1 – 9 bộ

Thánh Cảnh

Tiểu Thánh

Tiểu Tinh Vị

 

Hoàng: 100-999

Trung Cực Vị*

 

Đệ nhị trọng

Đế: 1000-9999

Đại Cực Vị*

Đại Tinh Vị

 

Đại Viên Mãn*

 

Siêu: 10000

Cực Cảnh: 5

Cực Tinh Vị

 

Đệ tam trọng*

Thiên Hà

Vương: 1-9

Quần Tinh chi Vương

Tứ phẩm pháp tắc

Tinh Thần

Tiểu Cực Vị*

 

Hoàng: 10-99

Trung Cực Vị*

Toái Cực

10 bộ

Bí Cảnh

 

Tinh Hoàng

Đệ nhất trọng*

Đế: 100-999

Đại Cực Vị*

Tiếp Thiên Lộ

Phổ thông

1 – 499 bộ

Đại Thánh

Tiểu Tinh Vị

 

Đại Viên Mãn*

 

Siêu: 1000

Cực Cảnh: 5

 

Đệ nhị trọng*

Tuệ Tinh

Vương: 1-9

Vực Chủ

Tam phẩm pháp tắc

Hằng Hà

Tiểu Cực Vị*

Đại thành

500 – 999 bộ

Đại Tinh Vị

 

Hoàng: 10-18

Trung Cực Vị*

 

Đệ tam trọng*

Đế: 19-99

Toái Cực

1000 bộ

Cực Tinh Vị

 

Đại Cực Vị*

 

Đại Viên Mãn*

 

Siêu: 100

Cực Cảnh: 10 triệu

Đặc thù

Thiên lộ hóa vòng

Bí Cảnh

 

Tinh Đế

Đệ nhất trọng*

Hắc Động

Vương: 1

Giới Chủ

Nhị phẩm pháp tắc

Sáng Thế

Tiểu Cực Vị*

Trúc Thiên Thê (Tôn giả)

Phổ thông

1 – 89 bậc

Thánh Vương

Tiểu Tinh Vị

 

Hoàng: 2

 

Đế: 3

Trung Cực Vị*

Đỉnh cao

90 – 98 bậc

Đại Tinh Vị

 

Đệ nhị trọng*

Chân Quân: 4-9

 

Đại Cực Vị*

Siêu cấp

99 bậc

Cực Tinh Vị

 

Đệ tam trọng*

Siêu: 10

Bất Hủ Đại Đế

Chủ pháp tắc

 

Hỗn Độn

Đại Viên Mãn*

Toái Cực

Bách Bậc

Bí Cảnh

 

5

Thần Cảnh

Hư Thần/Ngụy thần

Nhất trọng*

Thánh Nhân

Thiên Đế

Nguyên Cảnh

Trảm Trần

1-4 trảm, 5 vi Cực

Tiên Cảnh

Đồng Giáp Tien

Thông thường

1 – 9 tinh

 

 

Nhị trọng*

 

Tam trọng*

Toái Cực

10 -18 tinh

 

Sơ Vị Thần

1-3 trọng*

Phân Hồn

1-4 hồn ( Dương – Âm - Địa - Thiên), 9 vi Cực

Ngân Linh Tiên

Thông thường

1 – 9 tinh

 

Toái Cực

10 -18 tinh

 

Trung Nguyên Thần

 

1-3 trọng*

 

Tiên Phủ

1-5 bí, 11 vi Cực

Kim Nguyên Tiên

Thông thường

1 – 9 tinh

 

Toái Cực

10 -18 tinh

 

Thượng Thiên Thần

 

1-3 trọng*

 

Thăng Nguyên

Tiểu – Trung – Đại Cực Vị

Ngọc Tiên (Chân Nhân)

Thông thường

1 – 9 tinh

 

Toái Cực

10 -18 tinh

 

Thần Vương

 

1-9 tinh*

 

Tiên Vương

1-9 trọng*

Chuẩn Tiên Vương

Thông thường

1 – 9 bộ ( 99 đạo quy tắc

 

Toái Cực

Tổ hợp quy tắc

 

Tiên Vương

Hạ Phẩm

1 – 3 tinh

 

Trung Phẩm

4 – 6 tinh

 

Thượng Phẩm

7 – 9 tinh

 

Ngưng Thiên Địa Luân

1 – 9 luân

 

Chí Tôn Thần Hoàng

 

Nhất bộ

Chuẩn Tiên Tôn

 

Thiên Tôn

Nhị, Tam bộ

Tiên Tôn(9 vị trí) / Đại Đế (36 vị trí)

Tiểu Thành

 

Tứ, Ngũ, Lục bộ

Đại thành

 

Thất bộ

Đế Tôn ( Đế Chủ)

Dung hợp 2 Giới quy tắc tu vi Tiên Tôn / Đại Đế

 

6

Chân Giới

Phàm Cảnh

Thông Mạch

Kinh mạch chính

12 kinh mạch

 

Kinh mạch ẩn

20 mạch

 

Cực hạn

đả thông toàn mạch

 

Hóa Huyết

Thông thường

Nhất - Ngũ biến

 

Cảnh Cực

Lục biến

 

Thiên Địa Cực

Thất biến

 

Cực Cốt

Thông thường

Nhất - Ngũ cốt

 

Cảnh Cực

Lục cốt

 

Thiên Địa Cực

Thất cốt

 

Minh Văn

Thông thường:

Nhất - Ngũ văn

 

Cảnh Cực

Lục văn

 

Thiên Địa Cực

Thất văn

 

Khai Khiếu

Thông thường

Sơ kỳ: 9 khiếu huyệt

 

Trung kỳ: 18 khiếu huyệt

 

Hậu kỳ: 27 khiếu huyệt

 

Cảnh Cực

Đệ nhất cực: 36 khiếu huyệt

 

Đệ nhị cực: 72 khiếu huyệt

 

Đệ tam cực: 108 khiếu huyệt

 

Thiên Địa Cực

Khai mở 360 khiếu huyệt

 

Tầm Bí

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

 

Đại viên mãn

 

7

Tiên Cảnh

Trúc Cơ

Nhân Cơ

 

Thiên Cơ

 

Cực Cơ

 

Chú Đỉnh

Nhân Đỉnh

Nhất đỉnh

 

Địa Đỉnh

Nhị đỉnh

 

Thiên Đỉnh

Tam đỉnh

 

Cảnh Cực

Tứ - Cửu đỉnh

 

Thiên Địa Cực

Thập đỉnh

 

Sinh Đan

Sơ kỳ

 

Trung kỳ

 

Hậu kỳ

 

Đại viên mãn

 

Chân Ngã

Thông thường

Nhất biến

 

Nhị biến

 

Tam biến

 

Cảnh Cực

Tứ - Cửu biến

 

Thiên Địa Cực

Thập biến

 

Hóa Linh

Thông thường

Chân Ngã bao nhiêu Hóa Linh bấy nhiêu

 

Thiên Địa Cực

Thập biến

 

Tiểu Thừa (Giáo Chủ)

Thông thường

1 – 9 tinh

 

Cảnh Cực

10 -15 tinh

 

Tứ Cực (Tôn giả)

Thông thường

1 – 9 tinh

 

Cảnh Cực

10 – 15 tinh

 

Tịch Diệt (Thánh Nhân)

1 – 9 tinh

 

Chuẩn Đế

1 – 9 tinh

 

Tổ Vương (Đại Đế)

Bát Ngăn

Đối ứng Đé Binh

 

Thất Ngăn

 

 

Lục Ngăn

 

 

Ngũ Ngăn

Sơ Đại Đế, siêu Đế Binh

 

Tứ Ngăn

Dung hợp 1 yếu tố

 

Tam Ngăn

Dung hợp 2 yếu tố

 

Nhị Ngăn

Dung hợp 3 yếu tố

 

Nhất Ngăn

Dung hợp 4 yếu tố

 


Vậy thôi, năm mới tại hạ xin chúc các đạo hữu một năm mới tốt lành, mạnh khỏe cùng nhiều niềm vui.
 

-------------------

Viết được bài này quả là không dễ ( tận 8 bộ truyện), mong được các cao nhân tiền bối chỉ điểm.

-

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Thiên nhai hải giác.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

thiên nguyên Đại Hiền Triết

Hồng trần vô nhai.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Tu luyện không có điểm cuois.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Đại Đạo vĩnh hằng!

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Thiên Địa vô cực, Càn Khôn vô biên,.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Điện thoại còn mới quá, tem chưa được bóc.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Tự mình bóc tem.

3 năm trước


Đại Hiền Triết

Đại Hiền Triết

đại hiền

VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


"Tâm trung tự hữu địa thiên, đạo trung bất kiến chư miên nghịch hành!"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Già Thiên: A DI ĐÀ PHẬT ĐẠI ĐẾ

Lạc Ly

Đế Bá: Thất Đạo Tâm Pháp.

Tóm tắt sự kiện nổi bật ,nhân vật trong map bát hoang sau sự kiện đại hủy diệt cho ai đã drop

Thần Mộ: Thất Tuyệt Thiên Nữ

Th­ư đơn đánh giá Ma Lâm

Vì sao Tiêu Viêm ở Đại chúa tể sống mấy trăm năm không có ngã xuống ngược lại càng ngày càng lợi hại?

Sơ lượt truyện Khí Trùng Tinh Hà!!!

Mười mấy năm trước, một đoạn thiết lập trong sách của Thần Đông, không nghĩ tới lại thành tựu Thiên Tằm Thổ Đậu!

Mộc Hạ Trĩ Thủy: Một năm viết sách

Vô Hạn Lưu Đệ Nhất Thiên: Vấn đề mở đầu của tiểu thuyết Vô Hạn Lưu

Bạch kim đại thần toàn năng viết truyện nào cũng thành tinh phẩm!

Long Không phỏng vấn đại thần Hoành Tảo Thiên Nhai công việc thường ngày

Đại Đạo Độc Hành: Tài liệu thiết lập thế lực — Phần 2

Review truyện Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp

Đế Bá ra phiên bản truyện tranh, tác phẩm Bạch Y Học Sĩ đổi tên thành Vô Hạn Thần Tọa, Ngộ Mục Thiêu Thằng sách mới đạt được vạn đính!

Thương Nguyên Đồ: Mạnh Xuyên

Chanh Qua phỏng vấn đại thần Phong Ngự Cửu Thu: Tự tin lại có bút lực tinh thuần, loại hình nào cũng có thể khống chế!

Mục Đồng Thính Trúc: Bị sinh kế đưa lên con đường sáng tác.

Đánh giá nhà cái AE888 - Nhà cái hàng đầu Việt Nam

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok