Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần XI

Táng Địa | | 10917

Tóm tắt Tiên hiệp

    Mấy đêm liền suy tư, ta rốt cục quyết định làm một cái cực đại công trình, đem toàn bộ nhân vật trong Tiên Nghịch từng xuất hiện qua đều liệt kê ra....

    Phần tiếp theo, phần XI

Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần XI

 

201. Vận Manh: nữ tử của luyện khí các, có quen biết với Hứa La, khi cùng nhau tiến vào tiên di, nàng cũng giống như Hứa La, cuối cùng vẫn là chết ở tiên di nơi, cũng bị luyện thành con rối

 

202. Chu Ngạn Hoành: Tử Tâm, người của Phiêu Miểu Tông Chu quốc, cha nàng là tông chủ của Phiêu Miểu Tông, hai mươi năm trước nàng cha tiến vào tiên di vẫn chưa đi ra. Nàng để gặp được Vương Lâm nên đã mua lục phẩm đan phương, muốn Vương Lâm đi tiên di giúp nàng tìm phụ thân, nhưng Vương Lâm từ chối. Sau lại nàng lại tìm được lão tổ luyện khí các, hắn đã đồng ý với nàng, đi trên đường lại gặp phải tới Vương Lâm, lấy luân hồi quả làm mồi, mời Vương Lâm cùng đi. Sau khi tiến vào tiên di, biểu hiệncủa nàng làm nàng bại lộ thân phận, bị Vương Lâm phát hiện. Thực ra nàng ta là người được tuyển chọn cho Vân Tước Tử, phụ thân nàng đã bị tiên di tộc biến thành con rối, nhưng nàng cũng không định báo thù, chuyện nàng dụ dỗ Vương Lâm tiến vào hoàn toàn là kế hoạch của tiên di tộc. Nàng lại vừa liên hệ với Càn Phong Hữu Thiên Ti Vạn Lũ, cuối cùng nhờVương Lâm trong lúc vô ý trợ giúp, nàng đã cắn nuốt Càn Phong ý cảnh, tu vi tăng lên, lại đến Chu Tước tinh, bị Huyết Tổ nhìn trúng, bị mang về làm vợ Huyết Tổ. Sau này Huyết Tổ đánh nhau với Vương Lâm, dưới sự giận dữ, đã hủy hoại quê quán của Huyết Tổ, Tử Tâm cũng chết trong tay Vương Lâm.

 

203 Hồ Lão: Hóa Thần trung kỳ, lão tổ luyện khí các, lão giả áo xanh cưỡi Thao Thiết. Lần đầu tiên xuất hiện Vương Lâm tạo ra chút ít thành tựu cấm cờ dẫn hạ thiên kiếp, làm cho những tu sĩ hóa thần ở Tu Ma hải như hắn cũng cảm nhận được, sau đó đi ra ngoài xem, lại nhìn thấy Vương Lâm dùng cực cảnh giết người lấy đan, sau đó vẫn luôn đi theo Vương Lâm, sau lại trên thuyền của Khâu Tứ Bình gây phiền toái cho họ, uy hiếp Vương Lâm làm đệ tử của hắn, bởi vì hắn cảm thấy cách Vương Lâm giết người giống như cực cảnh trong sách cổ có nói, vì thế nghĩ cách muốn lấy cực cảnh của Vương Lâm, nhưng Vương Lâm đã trốn thoát, bọn họ gặp lại lần nữa là khi Vương Lâm hóa thần thành công tiến vào cổ thần, hắn đi Toái Thạch trận lấy hoả tuyến, còn Vương Lâm đi bắt linh thú để chuẩn bị cho chuyến đi Tiên giới, Vương Lâm không muốn cùng hắn nhiều lời, vì thế hắn lấy xong hoả tuyến liền rời đi. Lần thứ ba gặp lại là khi là Vương Lâm dẫn Uyển Nhi đi mua lục phẩm đan phương, hắn thấy Vương Lâm là tu sĩ mà hắn gặp ở cổ thần, biết được Vương Lâm muốn mua đan phương, nhưng là này đan phương không phải luyện khí các đồ vật, sau lại lấy ra một vật khắc gỗ tuế nguyệt, hắn dùng 20000 thượng phẩm linh thạch mua. Lần thứ tư gặp mặt trên đường đi tiên di, gặp phải sứ giả Chu Tước quốc tới tìm Từng Ngưu. Lần thứ năm gặp mặt là Vương Lâm cùng hắn đi tiên di, hắn gặp nạn ở tiên di, nhưng Vương Lâm không cứu được hắn, mất tích ở tiên di nơi mất tích.

 

204. Tôn Ngọc Sơn: Hóa Thần Sơ Kỳ, đệ tử Chu Tước quốc, sư đệ của Hồng Điệp, sứ giả Chu Tước quốc, hắn tới tìm Từng Ngưu, hắn vốn dĩ cho rằng Vương Lâm là đánh lén Hồng Điệp, nhưng hắn xém chút nữa thì bị Vương Lâm giết chết, không dám lại làm càng nữa, Vương Lâm nói phải đợi mười năm mới có thể chiến cùng Hồng Điệp, vì thế hắn trở về phục mệnh.

 

205. Tử Ngưu: thủ hạ của Càn Phong, Càn Phong vốn dĩ muốn phái hắn đi bắt Vương Lâm, nhưng bị ngăn cản.

 

206. Mặc Mặc: ngũ diệp thuật chú sư, bị Vương Lâm giết.

 

207. Tạp Mạc: Lục diệp thuật chú sư.

 

208. Địch Nha: người tiên di tộc bị Vương Lâm giết chết.

 

209. Răng mộc: Lục diệp chiến chú sĩ, sau khi luân hồi quả thôi hóa thành thục, Vương Lâm lấy một quả hoàn chỉnh, là kẻ đã đuổi giết Vương Lâm.

 

210. Chu Như: sau khi Uyển Nhi kết anh thành công thì bị Thiên Đạo trừng phạt, chỉ còn lại có Nguyên Anh được Vương Lâm giữ lại được, sau đó chuyển thế thành Chu Như. Khi nàng được ba tuổi thì bị một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ nhìn trúng, muốn nhận nhập tông môn đổi linh thạch, bởi vì nàng vẫn luôn khóc, hắn muốn đánh nàng, vì thế bị Vương Lâm đem hắn đuổi đi, sau đó nàng vẫn luôn đi theo Vương Lâm. Sau này vì Uyển Nhi không muốn thương tổn Chu Như, vì thế Chu Như vẫn cứ sống tiếp. Sau khi Vương Lâm rời khỏi Chu Tước tinh, nàng đã bị Chu Võ Thái mang đi, sau lại được Mộc Băng Mi thu làm đồ đệ. Sau này chuyển thế đến Tiên Cương đại lục. 

 

211. Liêu Phàm: Tuyết Vực quốc tu sĩ, Hóa Thần trung kỳ, tông chủTuyết Vực quốc có một pháp bảo, chính là 1 cánh tay của Tư Đồ Nam, tông chủ sai hắn cầm pháp bảo đi tìm Vương Lâm dò xét.

 

212. Bạch Tuyết: đệ tử của Nhân Tiên đạo Chu Tước, phụ trách tiếp đãi Vương Lâm, nghe nói sư phó của nàng muốn nhận Vương Lâm vào Nhân Tiên đạo, cố ý mang Vương Lâm đi đường vòng, đến nơi của Hồng Điệp.

 

213. Công Tôn Phá: trưởng lão núi Chu Tước thuộc Chu Tước quốc, anh biến kỳ, chủ trì khi Vương Lâm cùng Hồng Điệp quyết đấu, sau khi Hồng Điệp bại trận thì tự bạo, được hắn cứu, sau đó mang theo Hồng Điệp rời đ.

 

214. Càn Phong: Sư huynh của Liễu Mi, hậu nhân đời thứ mười ba đại Chu Tước tử, anh biến trung kỳ, cực kỳ tự đại, hắn không ngừng cắn nuốt ngộ của người khác để viên mãn. Lần đầu tiên xuất hiện là luyện hóa Hồng Điệp thành con rối. Nhưng cuối cùng vẫn bị Vương Lâm giết chết, Vương Lâm dùng mệnh hồn của hắn đổi lấy mệnh hồn của mình.

 

215. Lý Nguyên Phong: tông chủ Tuyết Vực quốc, nhiều lần thăm dò Vương Lâm, hiểu rõ Vương Lâm, khi hoa đại đại giới bố trí thiên la địa võng, hơn nữa còn nhờ lão tổ cự Ma tộc hỗ trợ, đem Vương Lâm truyền tống đến bên trong thiên la địa võng, nhưng sau đó Vương Lâm được Tôn Thái cứu đi, hắn cũng bị thuật pháp của Tôn Thái đuổi giết, sau lại Vương Lâm tìm hắn báo thù, dễ dàng xử lý hắn.

 

216. Chu Tước tử: Chu Tước tử đời thứ 14, Boss của Chu Tước tinh, là người âm hiểm xảo trá, ích kỷ, toàn lực giúp Càn Phong tu luyện, kỳ thật là muốn đoạt xá hắn. Trước khi hết thọ nguyên, hắn khởi xướng đại chiến Chu Tước tinh.

 

217. Vân Tước Tử: sư đệ của Chu Tước tử, nhị tổ tiên di tộc, thập diệp thuật chú sư. Từ xa xưa tới nay, vẫn luôn đùa vui, là một lão già điên. Vừa mới xuất hiện dùng hình tượng của một lão ăn mày, muốn chỉ điểm cho Vương Lâm. Sau khi Vương Lâm hóa phàm lại gặp lại hắn, quyết định trợ giúp Vương Lâm, hắn mang Vương Lâm đi trêu chọc Bạch Vân tông, sau lại phát hiện Vương Lâm lãnh ngộ sinh tử ý cảnh, khiến hắn coi trọng, và tính lựa chọn Vương Lâm là người thứ 3 được chọn, sau đó lại đi du hí nhân gian. Tuy rằng hắn đã lợi dụng Vương Lâm, nhưng chính xác là đã trợ giúp Vương Lâm. Sau khi hắn bị bại lộ thân phận thì trở nên uy nghiêm, Nhất Tổ tiên di tộc dùng sinh mệnh đem hắn đưa vào Chu Tước mộ, vận mệnh của toàn bộ tiên di tộc đều nằm trong tay hắn, hắn muốn tính kế Vương Lâm, nhưng cũng không thành công. Sau khi bình định đại loạn Chu Tước tinh đại, hắn mang theo tiên di tộc đến tiên di. Hắn cũng giống như Đại Ngưu, tuổi già đều là cô độc, hắn cuối cùng tuy rằng đột phá đến thập tam diệp, sau lại hắn chết già ở tiên di. 

 

218. Càn Vân Hải: Chu Tước tử đời thứ 13, lão tổ của Càn Phong, sư phụ của Chu Tước tử cùng Vân Tước Tử, yêu thương Vân Tước Tử, cho Chu Tước tử một Chu Tước huyền trận, Chu Tước tử lao lực tìm được hậu nhân của hắn là Càn Phong, đem Chu Tước huyền trận cho Càn Phong, còn muốn đoạt xá hắn.

 

219. Nhị Nha: Vương Lâm té xỉu ở trên núi, được cha của Nhị Nha (là lang trung ) nhìn thấy, nên cõng trở về, Vương Lâm ở nhà bọn họ ở một đoạn thời gian rồi rời đi.

 

220. Mã lão tứ: thổ phỉ, nhìn thấy Vương Lâm đi ra từ nhà Nhị Nha.

------------------------

    Viết xuống "Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần XI" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Tiết Độc đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

Danh sách tên nhân vật trong Quỷ Bí Chi Chủ bằng tiếng Anh

TOP 10 tiểu thuyết được tìm kiếm nhiều nhất trên baidu năm 2020!

Đôi chút cảm nhận về nhân vật trong già thiên p4

Tương Dạ: Mười ba vị tiên sinh trong Thư viện Đường quốc

Lý Mộ Uyển – chân ái tình của Vương Lâm trong Tiên Nghịch

Trần Duyên đẹp không?

Cổng game đánh bài ăn tiền nổi tiếng, uy tín hiện nay

Tiểu thuyết Ta Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh của huyền huyễn đại thần Cổn Khai đã kết thúc lúc 5 giờ chiều nay, có thể nói là phi thường ngoài dự liệu

Đánh Dấu Ngàn Năm, Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi: Quyển sách này thế nào?

Review tiểu thuyết Ta Đệ Tử Tất Cả Đều Là Sa Điêu Người Chơi, quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?

Đọc qua 《 Chuế Tế 》 lại đọc 《 Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế 》, thật xin lỗi, khả năng là ta đi nhầm chỗ

Góc Khuất Qidian ( Khởi Điểm )

Mạch Truyện Thần Đông: Luân Hồi Tam Bộ Khúc

Kinh điển trích lời Thế Giới Hoàn Mỹ

Nguyên lai những tiểu thuyết mạng nghe nhiều đến thuộc lại cùng thuộc về một năm, một năm đánh dấu một thời đại điên cuồng.

Taixiuonline.com - Website chuyên review game tài xỉu online lý tưởng dành cho tín đồ đỏ đen

NHỮNG CHI TIẾT VÕ CÔNG CHÍNH BỊ SỬA ĐỔI TRONG XẠ ĐIÊU TAM KHÚC KHI MỚI RA MẮT.

Chu Nguyên

Series Đế Bá - Chương 561-600

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok