Thần Tượng Trấn Ngục Kình

Vô Danh | | 15472

Cộng Đồng Bàn luận

Thần Tượng Trấn Ngục Kình

Vô Thượng Chúa Tể khai sáng khí công, nhân thể vì vô tận vi hạt cấu thành, nếu mỗi khỏa vì Thần Tượng Chi Lực, “Tê thiên liệt địa, hống lạc tinh thần” chính là tự nhiên. Khí công có thể diễn hóa thành vô số thần thông, mỗi loại đều là vô thượng thần thông.

Vận khởi công pháp, là từ tự thân vô số cự tượng hạt nhỏ thu hút một đầu đỉnh tại thiên nguyên, cự tượng phun ra , phiên giang đảo hải, phiên vân phúc vũ; Nhất thân nộ hống, tinh thần vẫn lạc; Thu nạp ở giữa, yên lặng như tờ.

Công pháp khẩu quyết:

“Dĩ khí dẫn thần, dĩ thần thành tượng, cử thủ đầu túc, cự tượng chi lực, nhân chi nhất thân, bát ức tứ thiên vạn vi lạp tổ thành, như quả tô tỉnh kỳ tiềm lực, mỗi nhất vi tiểu khỏa lạp, đô thị cự tượng chi lực, toàn bộ tô tỉnh, bễ mỹ thần tượng, phiên giang đảo hải, hống lạc tinh thần, trích nguyệt thôn nhật, nhất niệm chi gian

tượng chi chủng loại, biến hóa vạn thiên, cự tượng vi ấu, hóa vi long tượng, long tượng vi thanh, hóa vi nguyên tượng, nguyên tượng vi tráng, hóa vi thần tượng. thị vi đại thành.”

  • Nhất trọng: Minh Thần Chi Mâu, tối cường công kích chi pháp, lấy Địa Ngục chân khí ngưng kết mà thành, không gì không thể xuyên phá.
  • Nhị trọng: Phi hành chi pháp
   • Ác Ma Chi Dực: Cực tốc phi hành.
   • Thiên Sứ Chi Dực: Lĩnh ngộ không gian pháp tắc.
   • Tự Do Chi Dực: Lĩnh ngộ đại tự tại, không nhận hồng trần gò bó, tiêu dao tự tại.
  • Tam trọng: Tối cường phòng ngự chi pháp
   • Minh Thần Thủ Hộ
   • Chư Thần Chiến Bào
   • Gia Thần Chúc Phúc
  • Tứ trọng: Hùng hồn tu luyện chi pháp
   • Địa Ngục Dung Lô: Tại thể nội ngưng kết Địa Ngục Dung Lô, có thể luyện hóa vạn vật, thôn phệ hết thảy, cướp đoạt sinh mệnh tinh hoa, thiên địa nguyên khí, thậm chí là nhật nguyệt tinh thần tinh hoa,… Thông qua dung lô tinh luyện sẽ hóa thành sinh mệnh bản nguyên. Dung lô ẩn chứa vạn trượng thánh hỏa, thiêu đốt vạn vật.
   • Thiên Địa Hồng Lô: Thiên Địa Vi Lô, Tạo Hóa Vi Công. Luyện khí, luyện đan vô thượng chi pháp.
  • Ngũ trọng: Thần Ma Phong Ấn, hoàn mỹ phong ấn chi pháp. Niệm động chú văn, chân khí hóa thành hắc kim hoa tuyết, dung nhập tự thân, phong bế sức mạnh khí tức, cuối cùng hội tụ nơi đan điền, bao bọc khí hải, hoàn toàn ẩn nặc tự thân.
  • Lục trọng: Địa Ngục Chi Môn, vô lượng triệu hoán chi pháp, phá vỡ không gian, liên kết địa ngục, ngưng kết Huyền Môn, triệu hồi cường đại Ma Thần vì thân chiến đấu.
  • Thất trọng: Chủ Tể Chi Khu, rèn đúc thần tượng thân thể chi pháp. Chuyển hóa hết thảy mọi loại công kích vì năng lượng. Ngưng tụ Chủ Chi Nhãn tại mi tâm, xem thấu thế gian hết thảy hư ảo.
  • Bát trọng: Gia Thần Tịnh Thổ, lĩnh vực chi pháp. Lĩnh ngộ thời không pháp tắc, lấy thân vì trung tâm, ngưng kết chân khí, tạo thành Tịnh Thổ. Tịnh Thổ Chi Trung, Vạn Pháp Bất Xâm, Vĩnh Hằng Tự Tại. Chuyển hóa công kích vì tự thân lực lượng, chân chính phòng ngự tuyết đối.
  • Cửu trọng:
   • Thiên Đường Thần Quyền: Cảm nhận Viễn Cổ Thiên Đường, ngưng tự Thiên Đường Chi Lực,  chấn nhiếp quần ma, giơ tay nhất chân, đả diệt thế giới, hủy diệt vũ trụ.
   • Thượng Đế Chi Thủ: Lột xác từ Thiên Đường Thần Quyền khi tu luyện viên mãn, hết thảy vì cửu chiêu. Mỗi chiêu cần hùng hậu chân khí, bất diệt ý chí, hùng tâm vạn trượng, bá khí hạo hãn, còn có vô thượng thiên ý! Lĩnh ngộ cửu chiêu, toàn bộ thi triển có thể đạp phá vĩnh hằng, phi thăng bỉ ngạn.
    • Đế Tạo à Hủy Diệt à Tự Nhiên à Bất Diệt à Tuyên Cổ à Luân Hồi à Kỷ Nguyên à Bỉ Ngạn à Vĩnh Sinh
  • Thập trọng: Vĩnh Hằng Thiên Ca, chân khí thành tấu, hết thảy sở tồn, hết thảy không còn, tất cả nhiễm Thần Tức, nhạc công vạn ích xuống tới, đối với giả gọt thọ hàng Khí, lưu sinh trôi qua mệnh. Nảy mầm vạn vật, thành tựu vạn linh, thi triển Thái Cổ thần thuật, điệp gia chiến hữu tam thiên chúc phúc quang hoàn, điệp gia địch nhân tam thiên phụ diện quang hoàn.
  • Thập Nhất trọng: Mệnh Vận Chi Luân, ngưng kết cần vô tận tính ngưỡng, dùng chúng sinh khí vận mà thành thực thể. Một khi hóa hình nhưng khắc họa thiên đạo, chân lý, thần ma, phật đạo, nho đạo kinh văn, chịu tải vận mệnh đại đạo. Khả nghịch chuyển vận mệnh, vị lai, nhân quả, quá khứ, hiện tại, che giấu tự thân nhân quả, cắt đứt vận mênh liên hệ, đùa bỡn khí vận. Thậm chí lĩnh ngộ vận mệnh chân lý, hóa thành vận mệnh chi long, công sát địch quân.
  • Thập Nhị trọng: Hi Vọng Chi Hỏa, thần cách hóa diễm, chư thần chúc phúc. Bất hủ vinh hoa, chiếu rọi vạn cổ. Bát Hoang thành tẫn, thiên uy hạo đãng. Thần hỏa đản sinh nhờ vào thiêu đốt thần cách đại giá, chịu tải chư thần vô tận chúc phúc, có thể sáng lập mỹ hảo vị lai. Có thể đem tính ngưỡng chi lực hấp thu, tăng phúc Vận Mệnh Chi Luân.
  • Thập Tam trọng: Chủ Chi Phúc Âm, ngôn xuất pháp tùy, dụng vận mệnh chi lực nghịch chuyển chúng sinh vận mệnh. 
  • Thập Tứ trọng: Sinh Tử Huyễn Diệt Lôi Pháp, diệc khả hủy diệt vũ trụ, đản sinh vận vật. Thần lôi nhất hưởng, vạn vật hàng sinh, sinh cơ nở rộ. Thần lôi nhất nộ, thần quốc phá diệt, chúng sinh hàng phục. Lôi pháp huyền ảo vì diễn hóa thi thuật giả ý chí, chính vì vô thượng huyễn thuật.
  • Thập Ngũ trọng: Đại Thánh Tế, vạn thần tế tự, chủ tể tứ phúc. Thu hút chư thần hư ảnh, tế tự vạn vật, kính dâng vì vinh quang chúa tể. Tế phẩm hết thảy bao gồm tu vi, khí vận, thần công, bảo vật đều bị chuyển hóa thành phù lúc, kính dâng vô thượng chúa tể. Nếu như vào lúc này thi triển Thần Ma Phong Ấn trên phù lục, thi thuật giả có thể thu được hết thảy.
  • Thập Lục trọng: Thánh Anh, đan điền chi trung, khí hải thâm uyên, điều động bản nguyên mà thai nghén Thánh Anh. Một khi thành công, tăng phúc tốc độ hấp thụ Thiên Đường Chi Lực
  • Thập Thất trọng: Thiên Vấn Chiêu Hồn Phiên, thuật này vì dĩ thương sinh, vấn thương thiên. Chỉ tu luyện Thần Tượng Trấn Ngục Chi Vĩnh Trấn Địa Ngục giả mới có thể thi triển, muốn luyện cờ này cần phải sát sinh. Đồ sát ức vạn sinh linh, ngưng kết Chiêu Hồn Phiên, thu vào tứ phương bát hướng quỷ hồn thần niệm, ngưng tụ vì Vấn Thiên Chi Hồn. Đây là vô địch pháp, nhất động mang cuồn cuộn áp bách chi lực, áp sập Tiên Giới hư không. Chiêu Hồn Phiên lúc huy động hút lấy hằng sa Địa Ngục Nguyên Khí, cách không thu thấy Địa Ngục Bản Nguyên.

Khẩu quyết:”Ngã dĩ gia thiên thương sinh chi danh nghĩa, tuân vấn thương thiên, thương thiên chi hồn, đại địa chi căn, hồn quy lai hề, vân truy hà quang hề, nhật nguyệt mê ly. hắc bạch điên đảo hề, thái cực diễn sinh. càn khôn toàn chuyển hề, lưỡng nghi hỗn nguyên, tứ tượng ly hợp hề, bát hoang hà lưu…”

  • Thập Bát trọng: Chư Thiên Thần Ấn, thi triển có thể phá toái thiên đạo, tự lập vi thần. Lấy chân khí ngưng kết thành thần ấn, khắc họa chư thiên, tế ra trấn áp thiên đạo, tự thân thi thuật giả vì phương này thiên đạo.
  • Thập Cửu trọng: Mạn Đồ La Đại Kết Giới, kết giới hình thành vì chư thần lao lung, cấu thành nhất phượng vô thượng kết giới, đống băng sâm la vạn tượng.
  • Nhị Thập trọng: “Thần Thánh Quảng Đại Viên Mãn Chủ Tể Nhất Thiết Chú” vì chú ngữ, một khi niệm động, đại biểu cho Thượng Cổ Thần Giới Chúa Tể. Khi thi thuật, điên đảo âm dương, nghịch chuyển càn khôn, toàn trí toàn năng, đại biểu tối cường chi lực. Tu luyện đến cực hạn, tức “Thiên Hạ Hữu Tuyết”, tuyết phi mạn thiên, tuyết phi chi hạ thụ thi thuật giả chưởng khống.
  • Nhị Thập Nhất trọng: Vô Sinh Vô Diệt Độ Tẫn Kiếp Tam Đại Thân Pháp, chân chính tàng hình nặc ảnh, đem tự thân thu nhỏ thì tựa như đang tại địa ngục thâm uyên, hoàng tuyền chi lộ, tựa như chưa từng tồn tại.
  • Nhị Thập Nhị trọng: Thiên Thần Diệt Ngục Chủng Ma Thai, đem tự thân nguyên khí ngưng kết thành ma chủng, thâm nhập địch nhân thể nội. Có thể quan sát địch nhân hoặc thôi động ma thai, hấp thụ địch nhân sinh mệnh, đem địch nhân tinh khí đoạt vì bản thân.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


 • 4
 • 1

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Ngân Tổ

thiên nguyên Ngân Tổ

Thần tượng trấn ngục kình này là hoàn chỉnh thần tượng trấn ngục kình rồi hay là không bao gồm mấy tầng main sáng tạo, chỉ bao gồm thần tượng trấn ngục kình của vô thượng chúa tể sáng tạo thôi thế?

2 tháng trước

 Thiên Đế Thạch Thiên

khấu cung Thiên Đế Thạch Thiên

Thần Tượng Trấn Ngục Kình so với Hoàn Mỹ Thới giới thì ai mạnh hơn ạ

một năm trước

Diễn Sinh

uẩn thể Diễn Sinh

Làm ta hồi tưởng tới " Thánh Nhân" bộ này a.

3 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok