THẦN, HỒN, YÊU, MA, QUỶ, QUÁI, TINH, LINH CÓ GÌ KHÁC NHAU?

Táng Địa | | 13868

Tin tức Thông tin

qq

 

1/ Thần: Có thể chia ra làm Tiên Thiên thần linh và Hậu Thiên thần linh.

- Tiên Thiên thần linh: Là một phương thức nhân cách hóa đối với “Đạo”, lấy nhân đạo để đại diện cho Thiên Đạo và biểu hiện tại trước mặt thế nhân. Tỷ như Tam Thanh, Tứ Ngự, Lôi Công Điện Mẫu, Nhị Thập Bát Tú v.v...

- Hậu Thiên thần linh: Là người thông qua thuyết minh một “Đạo” nào đó và được thế nhân tán thành, đến mức có thể đại biểu cho một bộ phận của “Đạo” ấy. Ví như: Tôn Tử, Khổng Tử, Quan Vũ v.v…

 

2/ Hồn: Là linh hồn trong mỗi người, Đạo giáo cho rằng người có 3 hồn 7 phách, có thể thông qua tu luyện mà trở nên lớn mạnh.

 

3/ Tiên: Thông qua tu luyện, thấu hiểu một “Đạo” và hòa mình vào “Đạo” để có thể siêu thoát khỏi phạm trù “người”. Tiên không nhất định phải làm nhân cách cho “Đạo” hoặc bị thế nhân tán thành làm đại biểu cho “Đạo” như thần, chính vì lẽ đó nên Tiên cũng tự do tự tại hơn Thần.

 

4/ Yêu: Sinh tại vạn vật, vạn vật đều có thể tu luyện thành yêu. Chính như động vật không thể nói chuyện giống nhau, nhưng nếu động vật có thể nói thì đó chính là yêu, tục xưng thành tinh. Người mà muốn thành yêu thì phương pháp đơn giản nhất là đi Thái Lan, chỉ là nếu không xinh đẹp thì sau khi đi Thái Lan xong còn lại phải đi Hàn Quốc mới có thể lấy “yêu nhân” mưu sinh.

 

5/ Ma: Bắt nguồn từ Phật đạo, đem hết thảy những tâm lý hoặc suy nghĩ, hành động nhiễu loạn thể xác lẫn tinh thần, phá hư làm việc thiện, gây trở ngại tu hành đều xưng là ma, chi tiết hơn là “Tâm ma” hoặc “Ma chướng”.

Đạo giáo thì chi tiết hơn, phân ra ma có mười loại là: “Thiên Ma, Tà Ma, Nhân Ma, Quỷ Ma, Thần Ma, Dương Ma, Âm Ma, Bệnh Ma, Yêu Ma, Cảnh Ma.”

 

6/ Quỷ: Người sau khi c.hế.t thì phách sẽ tiêu tán, nhưng khi người có “niệm” (một loại ý thức: chấp niệm hoặc oán niệm, niệm lực) mạnh mẽ thì hồn vẫn sẽ tồn tại. “Niệm” không được bổ sung và cũng không có người hiến tế thì sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, bởi vì không có phách nên mới nói cô hồn mà không phải cô phách.

 

7/ Quái: đa phần là bẩm sinh. Vì người xưa không biết đột biến gen nên mới đem con dị dạng sinh ra bởi người hoặc động vật coi là quái vật, yêu quái.

 

8/ Tinh: Thường nói vật già sẽ thành tinh, tinh linh … ý là mọi con vật chỉ cần nó tồn tại thật lâu thật lâu rồi và cơ duyên xảo hợp mà có được trí tuệ thì liền sẽ xưng là tinh.

 

9/ Linh: Miễn là đồ vật chỉ cần nó có thể biểu đạt ra tự thân tình cảm, chính là có “linh”.

---------------------

LDH

    Viết xuống "THẦN, HỒN, YÊU, MA, QUỶ, QUÁI, TINH, LINH CÓ GÌ KHÁC NHAU?" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

jessta

niết dục jessta

rất hữu ích, cảm tạ đạp hữu đã viết

4 tháng trước

Ngụy Mộc

khấu cung Ngụy Mộc

bài viết rất bổ ích. cảm tạ đạo hữu

3 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok