Sơ lược Thí Thiên Nhận

Thần Hoàng | | 14245

Tóm tắt Huyền huyễn

    《 Thí Thiên Nhận 》 là một bộ tiểu thuyết đông phương huyền huyễn, tác giả là Tiểu Đao Phong Lợi, hiện đã hoàn thành, toàn văn 518 vạn chữ. Cố sự giảng thuật nhân vật chính Sở Mặc từ Đại Hạ ra thiên tài thiếu niên, tu luyện Thiên Ý Ngã Ý tâm pháp. Kiếp trước là Sở Vương tộc cái thế vô song Sở công tử.

Sở Mặc

Thông tin cơ bản

— Tên: Thí Thiên Nhận - 弑天刃

— Thể loại: Đông phương huyền huyễn

— Tag: Hào môn, dũng mãnh, luyện công lưu

— Tình trạng: Hoàn thành

— Tổng số chữ: 518 vạn chữ

 

Giới thiệu vắn tắt

Giang hồ vô đạo, bạt đao mà khởi, lợi nhận ngang trời, không thẹn với lương tâm.

Chúng sinh vô đạo, đao phong thí. Lãnh nhãn tinh không, trì đao bễ nghễ.

Thông thiên đại lộ, nhất lộ kinh cức, một đao chém ra, duy ngã độc tôn!

 

Nhân vật tương quan

— Sở Mặc: Nhân vật chính, thiên tài thiếu niên, tu luyện Thiên Ý Ngã Ý tâm pháp. Kiếp trước là Sở Vương tộc cái thế vô song Sở công tử, hư hư thực thực Thủy tổ Sở Vương tộc nhất đại lão tổ một cái khác đóa hoa, Bàn Cổ đại thần người thừa kế, thực lực bây giờ —— Thần, là Bàn Cổ thế giới Đại Thiên chủ.

— Kỳ Tiểu Vũ: Là Linh Thông Thượng Nhân chi nữ chuyển thế một trong, Viêm Hoàng đại vực Linh giới Tinh linh công chúa, thể chất là Vạn cổ vô song tinh linh thể, thiên địa duy nhất thất khiếu tâm, thực lực Đại Tổ

— Thủy Y Y: Là Linh Thông Thượng Nhân chi nữ chuyển thế một trong, Viêm Hoàng đại vực thiên giới Thủy gia gia chủ chi nữ, cùng Sở Mặc chỉ phúc vi hôn, thực lực Đại Tổ.

— Ma Quân: Viêm Hoàng đại vực tiên giới cường giả một trong, thế gian Chí cường giả một trong, tu luyện Thiên Ý Ngã Ý tâm pháp ( Thiên Ý Ngã Ý, có thể xưng trên đời này, cường đại nhất tâm pháp. Vốn là Sở Mặc kiếp trước Sở công tử công pháp. Chỉ có Thương Khung Thần Giám có thể khôi phục toàn bộ nội dung ) bây giờ tại vĩnh hằng chi địa, hiện cảnh giới là Đại Tổ.

— Phiền Vô Địch: Thu dưỡng Sở Mặc gia gia

— Sở Hiên: Sở Mặc chi tử, Đại Tổ cảnh giới.

— Sở Đồng: Sở Mặc chi nữ, Đại Tổ cảnh giới.

 

Hệ thống tu luyện

Cảnh giới: Mỗi cấp: Sơ - Trung - Đỉnh
*Phàm giới (Nhân giới)
__ Hoàng cấp cửu tầng: Nhất cấp nhị cấp chích đẳng nhàn, tam cấp tứ cấp bộ nguyên quan, ngũ cấp khả vi thiên nhân trảm, lục cấp tung hoành nhân thế gian, thất cấp phương tri đăng sơn nan, bát cấp chứng tâm kiến huyền quan, cửu cấp tiên thiên lộ mạn mạn, phương tri thế ngoại hữu thanh thiên.( tứ tượng đại lục tu luyện nguyên khí )

 

Luyện thể
-->Tầng 1: Ngưu Ma Chi Lực
-->Tầng 2: Hổ Báo Chi Lực
-->Tầng 3: Long Tượng Chi Lực (Nguyên quan)

 

Luyện cốt
-->Tầng 4: Thiết Cốt Cảnh
-->Tầng 5: Thiết Huyết Cảnh
-->Tầng 6: Kim Thạch Chi Cảnh

 

Luyện tâm
-->Tầng 7: Minh Tâm Cảnh
-->Tầng 8: Ngộ Tâm Cảnh
-->Tầng 9: Thiên Tâm Cảnh
_ Tiên thiên cảnh

*Linh giới
__ Trúc cơ (6 loại trúc cơ tính theo cơ thể 10 phần sức mạnh)
-->Trúc cơ Thông Thường: sáu phần
-->Trúc cơ Vô Hạ: bảy phần
-->Trúc cơ Hoàn Hảo: tám phần
-->Trúc cơ Tiên Phẩm: chín phần
-->Trúc cơ Thiên Phẩm: mười phần
-->Ngũ hành đạo cơ: mười hai phần
__ Kim đan: trúc cơ gì thì kim đan đó
__ Nguyên anh: Hóa đan thành anh chính là tính mạng thứ hai của tu sĩ

*Tiên giới
__ Luyện thần: Tách 1 nguyên thần khác làm phân thân thứ hai nhưng khi lên cao hơn thì sẽ hợp nhất phân thân, nguyên thần lúc này sẽ có tác dụng như Nguyên anh
__ Phi thăng

*Thiên giới
__ Đại La Kim Tiên
__ Thiên Tiên
__ Chân Tiên
__ Đế chủ: Cửu tầng
__ Chuẩn Chí Tôn (Thương khung thần giám không công nhận cảnh giới này nhưng nó lại có cả 3 cảnh giới Sơ - Trung - Đỉnh nên tại hạ mạn phép xếp đây là một đại cảnh giới)
__ Chí Tôn

*La Thiên vũ trụ
__ Bán thánh (Chuẩn thánh): Cũng như chuẩn chí tôn, thương khung thần giám không công nhận
__ Thánh nhân (Hoàng đế)
__ Đại thánh
__ Tổ cảnh (Cự đầu) (Vô thượng)

*Thế giới thông đạo
__ Thái thượng
__ Đại tổ: Max cấp nhưng có 2 cách để mạnh lên: Tranh đoạt các lệnh bài do các Tôn giả chế tạo ra hoặc tự tích lũy sức mạnh tạo ra lệnh bài (điều này chỉ nhắc đến có vài chương nên nếu đạo hữu nào đọc lướt sẽ không nhận ra)

*Đại thiên thế giới và Thần giới
---------Tới đây đều là danh xưng của các Đại tổ đứng đầu chứ không có cảnh giới gì hết---------
Giới chủ: Đạt được giới chủ lệnh (tự hình thành giới chủ lệnh trong cơ thể thì mạnh hơn tranh đoạt)
Thiên chủ (Chúa trời): Cũng như trên nhưng riêng main khi ở Đại tổ thì có bước ra 1 bước gọi là Sáng thế
Bán thần = Tôn giả
Thần = Chúa tể
__ Chân thần - Vĩnh hằng: Gồm 2 bước
Bước 1: Tích lũy lực công đức hóa thành thần cách, bỗi dưỡng thần cách để cải tạo thân thể thành thân thể chân thần phá vỡ gông cùm Đại tổ có được thọ nguyên vô hạn
Bước 2: Dùng thọ nguyên vô hạn tiến hành hoàn thiện mình lĩnh ngộ vô số năm để bước vào Vĩnh hằng bất diệt

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Phàm -> Linh -> Tiên -> Thiên -> Vũ -> Đạo -> Thần!

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Chư giới bạt ngàn vô lượng thiên, vạn pháp vô biên thử tâm hiền, xứ lai hồ bạt tam thiên cảnh, diệu vi dương vũ há tâm liên?

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Nghe đến họ Sở là ta lại nghĩ ngay đến bốn nhân vật: Sở Diêm Vương, Sở Hạo, Sở Hiên cùng Sở Khanh =)

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Thế nào lại là vĩnh hằng, thế nào lại là bất diệt? Chư giới ngàn vạn đạo, đạo nào cũng có thể chứng!

3 năm trước

Đại Hiền Triết

hoa cái Đại Hiền Triết

Đại La Kim Tiên lại dưới Thiên Tiên? Vô cùng độc đáo!

3 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok