Sơ lược Nhất Kiếm Độc Tôn

Táng Địa | | 116343

Tóm tắt Huyền huyễn

Nhất Kiếm Độc Tôn là một bộ tiểu thuyết huyền huyễn đăng nhiều kỳ tại Tung Hoành, tác giả là Thanh Loan Phong Thượng.

Nhất Kiếm Độc Tôn thu hoạch được thành tích TOP 100 tác phẩm tại lần thứ tư Chanh Qua mạng lưới văn học thưởng hàng năm.

 

qq

NHẤT KIẾM ĐỘC TÔN

 

Thông tin cơ bản

— Tên: Nhất Kiếm Độc Tôn | 一剑独尊

— Tên khác: Kiếm Trung Tiên

— Tác giả: Thanh Loan Phong Thượng

— Thể loại: Đông phương huyền huyễn, tranh bá, sảng văn

— Tình trạng: Đang ra

— Tổng số chữ: 687 vạn

 

Giới thiệu vắn tắt Nhất Kiếm Độc Tôn

Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Chư thiên thần phật tiên, bất quá một kiếm mà thôi.

 

Nhân vật tương quan

Diệp Huyền: Nhân vật chính, là con trai của Dương Diệp ( main Vô Địch Kiếm Vực ). Thiên mệnh ca ca chuyển thế. Trời sinh đạo thể, có được song trọng linh căn.

— Thanh Nhi (Thiên Mệnh): Kiếp trước muội muội, bởi vì bản thể thực lực quá mạnh vũ trụ chiều không gian không chịu nổi nàng liền tự thân hóa thành bốn cái phân thân, 1, Thiên Mệnh ( Quyển sách ba cái Thiên Hoa Bản một trong ).2, Đồ ( Tung tích không rõ ).3, Bạch Quần ( Tại giai đoạn trước tác phẩm 《 Vô Địch Kiếm Vực 》 Phần cuối bị thiên mệnh chém giết, về sau hư hư thực thực tại quyển sách chuyển thế trở thành tiểu Thất, tay cầm vãng sinh kiếm ) .4, Hắc Quần ( Tại giai đoạn trước tác phẩm 《 Vô Địch Kiếm Vực 》 Phần cuối bị thiên mệnh chém giết ).

— Diệp Linh: Năm chiều vũ trụ Tu La Nữ Đế chuyển thế, luân hồi pháp tắc chuyển thế ( Luân hồi pháp tắc vì đời thứ nhất, Tu La Nữ Đế vì đời thứ hai, Diệp Linh vì ba đời ).

— Tiểu Tháp: Phía trước truyền Vô Địch Kiếm Vực bên trong đi theo Dương Diệp hỗn Tiên Thiên Hồng Mông Tháp, không có chính hình được Thanh Nhi cải tạo sau có thể trong tháp mười năm ngoài tháp một ngày.

— Liên Vạn Lý, An Lan Tú, Thác Bạt Ngạn, Thiên Mạt, Trương Văn Tú, Kỷ An Chi, Khương Cửu: Thê tử của Diệp Huyền.

 

Hệ thống tu hành Nhất Kiếm Độc Tôn

— Bốn chiều vũ trụ: Thối thể cảnh, luyện lực cảnh, nội tráng cảnh, kiêm tu cảnh, bất tức cảnh, khí biến cảnh, kim thân cảnh, ngự khí cảnh, lăng không cảnh, thông u cảnh, thần hợp cảnh, vạn pháp cảnh, chân vạn pháp cảnh, ngự pháp cảnh, chân ngự pháp cảnh, phá không cảnh, nguyên cảnh, âm cảnh, vô thượng chi cảnh, thánh cảnh, tạo hóa cảnh, đạo cảnh, thủy đạo cảnh, tri đạo cảnh, chứng đạo cảnh, chưởng đạo cảnh, thiên đạo cảnh, phong đế cảnh, thần cảnh, chí cảnh, điên phong chí cảnh, đăng phong cảnh, vị tri cảnh, tạo cực cảnh, địa tiên cảnh, mệnh cảnh, phá mệnh cảnh, cầu đạo cảnh, nhập đạo cảnh, phá đạo cảnh, diệt đạo cảnh.

— Năm chiều vũ trụ: Thủy nguyên cảnh, càn khôn cảnh, âm dương cảnh, sinh tử cảnh, thiên cơ cảnh, nhân quả cảnh, luân hồi cảnh, chủ tể cảnh, phá hư cảnh, quy nguyên phá giới cảnh, độn nhất cảnh, chứng đạo cảnh, phá đạo cảnh, ngự đạo cảnh, thành đạo cảnh

— Sáu chiều vũ trụ: Quy nhất cảnh, thần kính, vĩnh hằng cảnh, thần vị cảnh, thiên vị cảnh, phá phàm cảnh, diệt phàm cảnh, nhập thần cảnh, siêu thần cảnh, phá thần cảnh, diệt thần cảnh, ý cảnh, trụ cảnh, lâm giới cảnh vô biên cảnh, vô giới cảnh, hư vô cảnh, đăng thiên cảnh, tuyệt trần cảnh, thì không cảnh, tiểu thánh nhân cảnh, đại thánh nhân cảnh, cổ thần cảnh, tố thể cảnh, tố cách cảnh, tố hồn cảnh

— Thoát khỏi vũ trụ: Thần đế cảnh, thần cách cảnh, thần hồn cảnh, nhất đoạn - nhị thập đoạn, vô gian cảnh, vô gian chi đạo, thần linh cảnh, mệnh cách cảnh, mệnh hồn cảnh, mệnh thần cảnh, nguyên thần cảnh, mệnh tri cảnh, mệnh tri thánh giả, mệnh tri thần giả

 

Hệ thống kiếm tu

— Cảnh giới: Kiếm tu, đại kiếm tu, kiếm đạo tông sư, Kiếm chủ, Kiếm Hoàng, Kiếm Tiên, đại kiếm tiên, Kiếm Thánh, siêu phàm Kiếm Thánh, Kiếm Thần, siêu phàm Kiếm Thần, phàm kiếm, kiếm tâm tự tại, kiếm biến, phàm cảnh, Tâm Kiếm, hàng cảnh ( Tương đương với đại Thánh Nhân ), kiếm thế, tĩnh tâm, ngưng thần, Bán Thần

— Tạo nghệ kiếm đạo: Giản, hư, chân, minh, phá, phàm ( nhập phàm, siêu phàm, thoát phàm )

— Cửu cấp văn minh: vô tâm, vô niệm, vô thân, vô hồn, vô đạo, vô

— Trụ nguyên giới: quyển nội, phá quyển, họa quyển

— Đại ma thiên vực: niệm thông, đạo minh, hóa tự tại

— Lục giới: phá giới cảnh

— Đạo hội: khuy huyền, tri huyền, mệnh huyền

— Nguyên vũ trụ: trụ tâm cảnh ( nhất đáo lục )

— Cổ vũ trụ: bán bộ thánh tâm, thánh tâm cảnh ( chân thánh ), bất hủ cảnh, vĩnh hằng bất hủ cảnh, chí tôn cảnh

— Quan huyền vũ trụ: vô lượng cảnh, lượng biến cảnh, chất biến cảnh, thần biến cảnh, bán bộ quan cảnh, ngoại quan cảnh, nội quan cảnh, tuế nguyệt cảnh.

— Siêu thoát tuế nguyệt, tuế nguyệt chưởng khống giả, tuế nguyệt tiên, luân hồi hành giả, tri huyền, động huyền

— Thần vũ trụ: bán thần, cổ thần, thượng cổ thần cảnh, bán bộ tổ thần cảnh, tổ thần cảnh

 

Tác phẩm chí bảo Giới Ngục Tháp

Quyển sách mở đầu chí bảo vì một tòa màu đen tháp cao, tháp cao có mười hai tầng. Tháp cao bốn phía có bốn cái cây cột thô to lớn màu đen xích sắt khóa lại, mà tại kia tháp đỉnh, cắm ba thanh kiếm! Cả tòa tháp, đen nhánh lại âm trầm. Tầng thứ nhất lối vào tiên tri chí bảo phía trên, nơi đó, có hai cái huyết hồng chữ lớn: Giới ngục. Cổng hai bên, còn có hai hàng huyết hồng chữ lớn. Bên trái: Tù thiên, tù, tù chư thiên thần ma; bên phải: Cấm đạo, cấm mệnh, cấm vạn giới nhân tiên. Trước chín tầng riêng phần mình giam giữ một sinh linh.

— Đệ Nhất Lâu: Thanh Thương Giới Kiếm chủ ( đã ở trong tháp tử vong ): Mười hai tuổi tu kiếm, mười bảy tuổi kiếm đạo đại thành, hai mươi mốt tuổi Thanh Thương Giới vô địch thủ, hai mươi bảy tuổi, lấy kiếm phá tâm, thành tựu vô thượng kiếm đạo. Bị nhốt này ngục một ngàn hai trăm, cố gắng cả đời chưa thể ra tháp.

— Thứ hai lâu: Huyễn Yêu giới chi chủ Huyễn Ly ( Đã rời đi )

— Thứ ba lâu: Hỗn độn chi khí

— Lầu bốn: Thần tộc Giản Tự Tại ( Cùng Diệp Huyền trở thành kết bái tỷ đệ );

— Thứ năm lâu: Đế Hình ( Bị Tiêu Dao Tử phân thân một kiếm tiêu diệt )

— Thứ sáu lâu: Ma Chủ Tiết Hồ Bi ( Hồn phách vì giúp Diệp Huyền tìm hiểu thần điện đi hướng Thiên môn nội chiến chết )

— Lầu thứ bảy: Năm chiều vũ trụ kiếm kỹ ( Một kiếm vô lượng )

— Thứ tám lâu: Năm chiều vũ trụ luyện đan sư ( Bị phụ thân Dương Diệp bạn cũ U Minh điện minh nữ giết chết )

— Thứ chín lâu: Năm chiều vũ trụ một giới tán tu ( Cùng Diệp Huyền quan hệ đặc biệt tốt yêu thích mạo hiểm, bởi vì cùng năm chiều tiên tri đánh cược mà bị giam nhập giới ngục tháp )

— Thứ mười đến mười hai lầu: Chưa mở ra, công bố muốn đem tháp lưu cho nhi tử.

 

Thiết lập thế giới Nhất Kiếm Độc Tôn

— Thanh Thương Giới: Thanh thương giới chia làm tam đại châu, chỉ riêng một cái Thanh Châu, liền có lớn nhỏ nước mấy trăm. Thanh Châu - Khương quốc là chỗ ở Diệp Huyền.

— Vị Ương tinh vực: Thanh thương giới bên ngoài tinh vực, Diệp Huyền mẫu hệ Độc Cô gia liền ở đây, tam đại gia một trong thực lực gần với thánh địa, chưa hết tinh cung.

— Hỗn Độn vũ trụ: Bốn chiều thế giới một cái vũ trụ, có ngũ phương vực, mạnh nhất là Đông Vực thần quốc, bạn cũ Tiểu Thất sinh tại đây chỗ ( Tiểu Thất nghi là thiên mệnh phân thân Bạch Quần chuyển thế )

— Bốn chiều vũ trụ: Có vô số cái tiểu vũ trụ

— Năm chiều vũ trụ: Đỉnh tiêm thế lực gồm có Thư Viện, Tu La Địa Ngục, Đế Tiên thành, Phù Văn Tông, Kiếm Tông, Vu Tộc, Diêm Điện, Thái Nhất Tộc, Phệ Linh Tộc, Âm Linh Tộc

 

Thiết lập khác

— Thiên tuyển người: Chính là thượng thiên tuyển người. Tại toàn bộ Thanh Thương Giới, có dạng này một nhóm người, bọn hắn tuổi nhỏ có lẽ thường thường không có gì lạ, nhưng là một ngày nào đó, bọn hắn lại đột nhiên'Thức tỉnh' , thức tỉnh về sau, bọn hắn tựa như là đổi thành một người khác, không chỉ tu luyện tốc độ sẽ tăng gấp bội, còn sẽ có đếm không hết kỳ ngộ, bọn hắn, tựa như là trong thiên địa này sủng nhi! Mà những người này ngày sau không có chỗ nào mà không phải là trở thành một phương cự phách.

— Kiếm thể: Lấy kiếm vì đan điền, đi cũng không phải là võ đạo, mà là kiếm đạo. Lấy kiếm vì đan điền, kiếm càng tốt, đan điền lại càng tốt, không cần đả tọa hấp thu linh khí, chỉ cần tìm kiếm tốt kiếm đến hấp thu liền có thể. Kiếm càng tốt, tu vi tăng lên càng nhanh. Giai đoạn trước nếu là luyện tới tiểu thành, thân thể chính là kiếm thể, đối kiếm miễn dịch, thậm chí có thể khiến vạn kiếm thần phục.

— Linh thạch: Một loại trân quý tinh thạch, ở trong chứa linh khí.

 

Công pháp

— Vô Địch Kiếm Thể Quyết: Lấy thân là kiếm, lấy kiếm vì đan điền, lấy đan điền thôn thiên hạ vạn kiếm, lấy thiên hạ vạn kiếm nuôi thể, sinh sôi không ngừng. Nếu như thất bại, liền sẽ kiếm phá thể mà vẫn lạc. Ngoài ra, nếu như kiếm linh biến mất, kiếm liền sẽ vỡ vụn, cái thứ nhất chết chính là người tu luyện.

 

Võ kỹ

— Nhất Kiếm Vô Lượng: Năm chiều vũ trụ kiếm kỹ, một kiếm diệt thế giới.

==========

Viết xuống "Sơ lược Nhất Kiếm Độc Tôn" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Vĩnh Dạ

khấu cung Vĩnh Dạ

Truyện này nhiều cảnh giới thật chứ

10 tháng trước

Đại Hiền Triết

cổ thánh Đại Hiền Triết

cửu chuyển thánh giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

bát chuyển thánh giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

thất chuyển thánh giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

lục chuyển thánh giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

ngũ chuyển thánh giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

tứ chuyển thánh giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

tam chuyển thánh giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

nhị chuyên thánh giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

nhất chuyển thánh giai bản nguyên tạo vâty

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

cửu chuyển thiên giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

bát chuyển thiên giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

thất chuyển thiên giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

lục chuyển thiên giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

ngũ chuyển thiên giia bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

tứ chuyển thiên giai bản ngueyen tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

tam chuyển thiên giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

nhị chuyển thiên giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

nhất chuyển thiên giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

cửu chuyển cao giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

bát chuyển cao giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

thất chuyển cao giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

lục chuyển cao giia ban rnnguyeen tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

ngũ chuyển cao giia bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

tứ chuyển cao giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

tam chuyển cao giia bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

nhị chuyển cao giia bản nguyên tạo vâtk

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

nhất chuyển cao giai bản nguyên tạo vâtk

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

cửu chuyển trung giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

bát chuyển trunh giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

thất chuyển trung giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

lục chuyển trung giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

ngũ chuyển trung giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

tứ chuyển trung giau bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

tam chuyển trung giia bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

nhị chuyển trung giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

nhất chuyển trung giai bản nguyeent ạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

cửu chuyển sơ giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

bát chuyển sơ giai abnr nguyên tạo vật

2 năm trước

Đại Hiền Triết

trích tinh Đại Hiền Triết

thất chuyển sơ giai bản nguyên tạo vật

2 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok