Sơ lược Ngã Dục Phong Thiên

Ngũ Điểm Văn | | 59483

Tóm tắt Tiên hiệp

Nếu ta muốn có

Thiên không thể không

Nếu ta muốn không

Thiên không thể có!

mạnh hạo, hứa thanh

Mạnh Hạo - Hứa Thanh

 • Tác giả giới thiệu về tác phẩm

    Đời người, chính là một lần lại một lần trải qua, hoặc nói theo cách khác, chính là trải qua khác biệt, tạo nên cuộc sống khác biệt, như trải qua gió rét, sẽ trở thành tuyết, trải qua nắng nóng, sẽ trở thành mưa.

    Đời người trải qua thứ gì, liền sẽ trở thành bộ dáng đó, như thế, sinh mệnh mới đặc sắc.

    Tuyết, chỉ xuất hiện ở mùa đông, nó chỉ có thể sống ở trong gió rét, cho nên mùa đông rét đậm, chính là cuộc đời của nó. Tuyết, chỉ sống ở mùa đông, tới gần lửa, nó liền sẽ chết đi, đây cũng là cuộc đời của nó, vô luận hướng tới mùa hè như thế nào, nhưng nó...... Chỉ có thể đi xa. Tuyết ở bên trong lòng bàn tay của ta thành nước, bởi vì đây không phải thế giới của nó......"

    Không ngừng thiêu đốt sinh mệnh, xưng là thịnh vượng, như nhân sinh tự cường, không cam lòng cúi đầu.

    "Năm tháng như mộng, không phân rõ chân là thật hay giả, trong mộng của ngươi có người khác, mà bên trong thế giới của người khác, có lẽ cũng có trong mộng ngươi. Lại hoặc là, sinh mạng của chúng ta, cuộc đời của chúng ta, giống như một cái bong bóng xà phòng không thấy được, chẳng biết lúc nào sẽ vỡ tan thành, chẳng biết lúc nào tỉnh lại, trong mộng của ai có bóng dáng ngươi, trong mộng của ngươi có ai...... Đây là một cái vấn đề nan giải không rõ đáp án là gì......"

kháo sơn lão tổ

Kháo Sơn lão tổ

 • Mục lục
  • Quyển thứ nhất: Kháo Sơn Lão Tổ
  • Quyển thứ hai: Sơ Nhập Nam Vực
  • Quyển thứ ba: Tử Vận Xưng Tôn
  • Quyển thứ tư: Ngũ Sắc Chí Tôn
  • Quyển thứ năm: Niết Bàn Trọng Sinh Huyết Bát Phương
  • Quyển thứ sáu: Danh Chấn Cửu Sơn Chân Tiên Lộ
  • Quyển thứ bảy: Tiên Cổ Trúc Kiều Xuất Cửu Sơn
  • Quyển thứ Tám: Ta Sơn Hải giới
  • Quyển thứ chín: Yêu Tôn Trở Về Thương Mang Điên
  • Quyển thứ mười: Ta Nhìn Thương Hải Hóa Tang Điền
 • Cảnh giới
  • Linh cảnh
   • Ngưng Khí.
   • Trúc Cơ.
   • Kết Đan.
   • Nguyên Anh: Có chín màu, càng nhiều càng mạnh.
   • Trảm Linh: Tu luyện nhục thân cùng ý cảnh.
   • Vấn Đạo.
  • Tiên cảnh: Tu trăm mạch, tam hồn thất phách.
  • Cổ cảnh.
  • Chuẩn đạo cảnh.
  • Đạo cảnh: Nhìn thấu bản nguyên, nắm giữ bản nguyên.
  • Chúa tể.
  • Chí tôn.
  • Nửa bước siêu thoát.
  • Siêu thoát.
   • Đạo Nguyên cảnh
   • Tổ cảnh

mạnh hạo

 • Sơ lược Mạnh Hạo trải qua
  • Vốn là thư sinh tầm thường ở Triệu quốc, trước kia cha mẹ đồng thời mất tích, nhiều lần thi rớt khoa khảo, tràn ngập mê mang với tương lai, than thở. Trong trăm người, vô dụng nhất là thư sinh . Kiếp người vốn vô thường, cơ duyên xảo hợp được đệ tử nội môn Kháo Sơn Tông Hứa Thanh đưa vào Kháo Sơn Tông. Sau ở môn phái lấy được gương đồng thần bí, thế là một đường quật khởi.
  • Chương 1: Hứa Thanh mang về Kháo Sơn tông, từ đó bắt đầu kiếp sống tu tiên.
  • Chương 25: Cướp đoạt tạo hóa Vương Đằng Phi, có được Ứng Long huyết mạch.

  • Chương 42: Bởi vì quá linh trải qua xuất thế, Kháo Sơn tông giải tán, từ đó một thân một mình

  • Chương 77: Bị Thiên Cơ Thượng Nhân gieo xuống độc Tam Sắc Bỉ Ngạn Hoa, sau này sử dụng Tứ Phương Giải Độc Châu giải được một màu.

  • Chương 85: Từ chỗ Kháo Sơn lão tổ thu hoạch được phong yêu cổ ngọc, trở thành truyền nhân đời thứ chín phong yêu nhất mạch.

  • Chương 87: Đạt tới ngưng khí tầng mười ba đại viên mãn

  • Chương 99: Tấn thăng trúc cơ

  • Chương 102: Trong cốc thu hoạch được truyền thừa bát đại phong yêu, được phong yêu thứ tám cấm.

  • Chương 135: Trở thành truyền nhân Huyết Tiên ——— Đời thứ hai Huyết Tiên.

  • Chương 166: Tại Thanh La tông, Cực Yếm nhận chủ

  • Chương 198: Tại hoạt động Tống gia chọn rể, cô đọng tòa thứ năm đạo đài, trở thành trúc cơ đệ nhất nhân.

  • Chương 210: Dùng tên giả Phương Mộc, bái nhập Tử Vận tông, bắt đầu con đường đan đạo đại sư.

  • Chương 273: Ngưng luyện ra tòa đạo đài thứ mười, xưa nay chưa từng có

  • Chương 294: Tấn thăng tử lô, bái đan quỷ làm thầy.

  • Chương 304: Tấn thăng Kết Đan

  • Chương 338: Thành tựu hoàn mỹ Kim Đan, cũng hình thành hoàn mỹ tiên thân chỉ có Thái Linh tôn giả mới có.

  • Chương 375: Thu hoạch được truyền thừa Kỳ Nam nhất tộc.

  • Chương 407: Thu hoạch được năm đời phong yêu sư điểm ngộ

  • Chương 408: Thu hoạch được Thanh Mộc Đồ Đằng, sau tiến hóa thành bổn mệnh mộc văn

  • Chương 432: Trảm linh đan biến thành Kim Ô, bản mệnh kim văn

  • Chương 522: Tấn thăng năm màu Nguyên Anh

  • Chương 523: Tấn thăng sáu màu Nguyên Anh

  • Chương 527: Lúc độ kiếp tấn thăng bảy màu Nguyên Anh

  • Chương 603: Tại Yêu Tiên Cổ tông, tấn thăng tám màu Nguyên Anh

  • Chương 603: Tấn thăng nhục thân trảm linh

  • Chương 626: Tấn thăng chín màu Nguyên Anh

  • Chương 676: Tấn thăng Trảm Linh

  • Chương 682: Hoàn mỹ đạo cơ bị Vương gia Thủy tổ sở đoạt [2]

  • Chương 693: Thành tựu vĩnh hằng đạo cơ

  • Chương 701: Trở thành Huyết Yêu Tông Thiếu Tông [2]

  • Chương 744: Lấy Chân Tiên hồn tu thành Vấn Đạo đỉnh phong bản tôn thứ hai.

  • Chương 766: Cùng Hứa Thanh đại hôn.

  • Chương 793: Trảm ma vấn đạo.

  • Chương 984: Thành tựu Chí Tôn Tiên.

  • Chương 1005: Biết được phương pháp thành Cổ cảnh.

  • Chương 1057: Thành tựu Tiên Đế.

  • Chương 1081: Nhục thân nhập Cổ cảnh.

  • Chương 1140: Cảm ngộ ba ngàn bản nguyên thành tựu La Thiên Đế Tiên.

  • Chương 1177: Thành tựu La Thiên Đạo Tiên cùng thu hoạch được Thần Hỏa bản nguyên chi lực.

  • Chương 1227: Theo lão đạo tập được đạo tại tâm ta, ý tại mắt ta, muốn cùng sơn hải, Phong Thiên quyết.

  • Chương 1245: Cổ môn có hi vọng thu hoạch được lôi bản nguyên chi lực.

  • Chương 1274: Nhập cổ cảnh.

  • Chương 1329: Nhục thân nhập đạo cảnh.

  • Chương 1330: Nhục thân nhập đạo chủ cảnh.

  • Chương 1391: Hóa yêu

  • Chương 1415: Thân thể bởi vì Thanh Đồng Đăng cải tạo thành thương mang đạo thể.

  • Chương 1436: Sáng tạo Đồ Ma Quyền.

  • Chương 1534: Dung hợp phong thiên cấm.

  • Chương 1535: Thành công tu vi siêu thoát

  • Chương 1536: Trở thành Bán Tổ.

  • Chương 1587: Trở thành Tổ cảnh, trở thành chủ nhân sơn hải tinh không.​​​​​​​

 • Thế giới
  • Sơn Hải giới, bởi vì Chí Tôn Tiên Giới sụp đổ, cửu phong chí tôn luyện chế Sơn Hải giới lại mở ra đất trời, vì Chí Tôn Tiên Giới lưu lại hương hỏa mà tồn tại.
  • Thương Mang Tinh Không, tinh không bên ngoài Sơn Hải giới.
  • Tiên Thần Đại Lục, tức là Tiên Cương Đại Lục, thế giới của Vương Lâm ( 《 Tiên Nghịch ),
  • Ma Giới Đại Lục, thế giới do Tô Minh tạo ra ( 《 Cầu Ma ).
  • Thương Mang Phái, do Thương Mang lão tổ sáng tạo, thế lực ngang cơ với Tiên Thần đại lục và Ma Giới đại lục.
  • Chí Tôn Tiên Giới, tiền thân của Sơn Hải giới, nơi Mạnh Hạo sinh ra.
  • Vũ Trụ Tinh Không, nằm bên ngoài thương mang.​​​​​​​

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Hắc thiên đế

tịch cung Hắc thiên đế

Tiên đạo mù mịt Duy ta vô địch thế Tiền vô cổ nhân Hậu vô lai giả

10 tháng trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Mộng cùng ảo, huyễn cùng hư, hoá chân thật.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Thế gian vạn pháp bao la, đi khắp thiên hạ về nhà ăn cơm.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Một luồng tiên khí, đủ để xuy liệt vũ trụ.

3 năm trước

Đại Hiền Triết

chân mệnh Đại Hiền Triết

Nơi đâu lại là thương khung?

3 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Tiểu đệ đi ngang qua, mong các đại lão bỏ quá, đừng đồ sát tiểu đệ :(

4 năm trước

tieungu

tieungu

Hi vọng khả năng rất hư ảo,

4 năm trước

tieungu

tieungu

Hi vọng khả năng rất hư ảo,

4 năm trước

tieungu

tieungu

Hi vọng khả năng rất hư ảo,

4 năm trước

tieungu

tieungu

Hi vọng khả năng rất hư ảo,

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Tiểu đệ đi ngang qua, mong các vị đại lão bỏ quá, xin đừng đồ sát tiểu đệ :(

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Nguyệt Khuyết

Nguyệt Khuyết

Ta đi ngang qua đây để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước

Nguyệt Khuyết

Nguyệt Khuyết

Ta đi ngang qua đây để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok