Sơ lược Mục Thần Ký

Táng Địa | | 50683

Tóm tắt Huyền huyễn

Sơ lược Mục Thần Ký

Mục Thần Ký

Trạch Trư

Huyền Huyễn - Đã Hoàn Thành

 

Giới thiệu vắn tắt Mục Thần Ký

Đại Khư tổ huấn đã nói rõ, trời tối tối nhất đừng nên ra ngoài.

Đại Khư Tàn Lão thôn, một đứa bé được những người già nhặt được ở bờ sông, đặt tên là Tần Mục, tân tân khổ khổ nuôi hắn trưởng thành. Một ngày kia bóng đêm buông xuống, bóng tối bao trùm Đại Khư, Tần Mục bước ra khỏi nhà.

Làn gió xuất bên trong phản phái lại bắt đầu nhộn nhạo!

Người mù nói với hắn.

Tần Mục quật khởi ngay tại con đường phản phái!

 

Thành tựu Mục Thần Ký

 • Thu hoạch được 100 triệu lượt truy cập
 • Ngày 20-8-2017, leo lên kênh đề cử Tam Giang
 • Tháng 4-2018, hạng 1 bảng nguyệt phiếu
 • Tháng 9-2018, hạng 1 bảng nguyệt phiếu
 • ...

 

Thế giới trong Mục Thần Ký

 • Đại Khư: Khu vực thần bí, dị thú rất nhiều, quái sự phát sinh liên tục, khắp nơi bất ổn. Mỗi khi hắc ám tiến đến đều có thể cắn nuốt thân thể, ai tiến vào hẳn phải chết, chỉ có tượng đá Thần Ma có thể che chở. Có không ít cường giả ẩn cư tại đây, Tàn Lão thôn là ví dụ.
 • Diên Khang Quốc: Quốc gia lấy võ lập quốc, lấy võ trị quốc, quan viên phân chia làm cửu phẩm thập bát giai, xuất thân đều là võ đạo. Về sau được Khai Hoàng tàn quân ủng hộ nhưng bởi vì Thiên Đình mà bị liên lụy, lâm vào đại nạn. 
 • Vô Ưu Hương: Nơi ở của Khai Hoàng tàn quân
 • Huyền Đô: Nơi ở của Thiên Công
 • Thiên Âm Giới: Nằm ngay dưới chân Thiên Công, chủ nhân là Thiên Âm nương nương nhưng lại bị Âm Thiên Tử chiếm đoạt. Về sau được nhân vật chính trợ giúp mà đoạt lại.
 • U Đô: Chủ nhân là Thổ Bá, người sau khi chết đi bị Âm sai đưa đến U Đô.
 • Phong Đô: Chủ nhân là Diêm Vương, chỉ dùng linh hồn hữu dụng. Dùng sừng Thổ Bá chế tạo.
 • Minh Đô: Chủ nhân là Minh Đế Âm Thiên Tử, dùng sừng Thổ Bá chế tạo
 • Long Hán Thiên Đình: Thế lực hủy diệt rất nhiều thời đại, được xưng là vực ngoại Thiên Đình. Bây giờ đã bị Tần Mục sáng tạo Thiên Minh khống chế, nhưng Thiên Minh cũng đã biến chất.
 • Thái Hư: Kẻ sáng tạo thế giới.
 • Tổ Đình: Kẻ khởi nguyên
 • Di La Cung: Tổ đình Ngọc Kinh Thành, nơi ở kẻ thành đạo cuối cùng.

 

Cảnh giới trong Mục Thần Ký

Hệ thống tu luyện Thiên Cung Thiên Đình

Giới thiệu vắn tắt: Trong thân thể có giấu bảy đại bảo khố, Linh Thai, Ngũ Diệu, Lục Hợp, Thất Tinh, Thiên Nhân, Sinh Tử, Thần Kiều, bảy đại bảo khố trời sinh phong bế, giống như là bảo tàng bị phong bế, bởi vậy được xưng bảy đại thần tàng. Bảy đại thần tàng ở vào trạng thái phong bế, cần võ giả tự mình mở ra, chướng ngại ngăn cản võ giả mở ra thần tàng chính là Bích, linh thai bích, ngũ diệu bích, lục hợp bích, thất tinh bích, thiên nhân bích, sinh tử bích, thần kiều bích. Quá trình phá vỡ bảy bích, xưng là phá bích. Bích không phá nổi, không cách nào tu luyện.

 • Linh Thai thần tàng: Linh Thai mở linh tính, Linh Thai thành hình, là trung tâm khai thiên tích địa.
 • Ngũ Diệu thần tàng: LinhThai nằm trên Linh Đài, lấy Linh Thai làm trung tâm tạo ra Ngũ Diệu. Năm ngôi sao Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ xoay xung quanh Linh Đài
 • Lục Hợp thần tàng: Linh Đài diễn sinh đại lục, đại lục định hình, có Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ Lục Hợp
 • Thất Tinh thần tàng: Thành tựu Lục Hợp, tái sinh Nhật Nguyệt, kết hợp Thất Tinh
 • Thiên Nhân thần tàng: Có Thất Tinh, Linh Thai cũng đại thành, diễn sinh nhật nguyệt tinh đấu, trở thành Thiên Nhân
 • Sinh Tử thần tàng: Sau khi Thiên Nhân có nguyên thần đủ cường đại, nguyên thần liền thông sinh tử
 • Thần Kiều thần tàng: Sinh thì là Thần Kiều, một đầu Thần Kiều xuất từ Nguyên Thần, đạp Thần Kiều mà đạt Thiên Cung
 • Thiên Cung thần cảnh: Tiến vào Thiên Cung là nhảy ra khỏi khống chế của U Đô, đã không còn hạn chế tuổi thọ. Đứng ở Thiên Cung nhìn xuống bảy đại cảnh giới, hóa ra bảy đại thần tàng chỉ là một.
 • Tôn Thần: Lại xưng Ngụy Thần, ở khía cạnh nào đó đã thành Thần, Nguyên Thần bay qua Thần Kiều, đến bên ngoài Nam Thiên Môn, liền giống như Thần, trường sinh bất lão.
 • Chân Thần: Toàn bộ phương diện đạt tới Thần cảnh, Nguyên Thần đứng vững trước áp lực Nam Thiên Môn, tiến vào Nam Thiên Môn
 • Dao Trì: Nguyên Thần xâm nhập đi vào Dao Trì, Dao Trì có thể gọi là Dao Đài hoặc Thiên Trì, mọi người đều gọi là Thiên Thần
 • Trảm Thần Đài: Nguyên Thần đi vào Trảm Thần Đài, cửa này, tu vi nâng cao một bước, Nguyên Thần không qua được bị Trảm Thần Đài chém chết.
 • Ngọc Kinh: Nguyên Thần đi vào Ngọc Kinh Thành, nơi này chính là nơi Thiên Đế ở.
 • Lăng Tiêu: Lăng Tiêu Điện ở bên trong Ngọc Kinh Thành. Cầu thang trước điện, mỗi bậc một câu hỏi, tổng cộng 999 bậc, giải đáp toàn bộ có thể lên Lăng Tiêu Điện, tiến quân cảnh giới tiếp theo.
 • Đế Tọa: Mở cửa Lăng Tiêu Điện, Đế Tọa hiện hình, Nguyên Thần ngồi trên Đế Tọa, quan sát bản thân, chính mình là Thiên Đế
 • Thiên Đình: Chế tạo Thiên Đình, mở ra 36 Thiên Cung, 72 Bảo Điện, liền có thể thành Thiên Đình.

Hệ thống Tổ Đình Đạo Cảnh

Diên Khang triển khai biến pháp, cách tân hệ thống Thần Tàng Thiên Cung.

Cảnh giới Linh Thai liền tại bên trong Linh Thai Thần Tàng trồng Kiến Mộc, theo cảnh giới tăng lên, từ đầu đến cuối, thần thông giả đều chỉ có một cái thần tàng thống nhất, mà tới được cảnh giới thần tàng thứ bảy, thần thông giả phế bỏ Thần Kiều thần tàng, tu luyện Thiên Hà thần tàng, đem Thiên Cung và Thần Tàng xuyên qua.

Khai Hoàng đưa ra Đạo Cảnh 36 trọng thiên để thay thế Thiên Cung Thần Cảnh.

Sau khi được bọn người Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa cố gắng, cuối cùng xác lập hệ thống Tổ Đình Đạo Cảnh.

Hết thảy từ Linh Thai thần tàng bắt đầu, sau đó là Tinh Hà thần tàng diễn hóa Huyền Đô, sau đó Thiên Hà thần tàng Thiên Hà từ Huyền Đô chảy ra, mở Tứ Cực Thiên Thần tàng, thần tàng này có bốn cái thần tàng phụ thuộc, xác lập ba cảnh giới Tứ Cực Thiên Hậu, Tiện Khai Tịch Nguyên Đô, U Đô, Quy Khư.

Hệ thống bảy thần tàng mới chính làLinh Thai, Tinh Hà, Thiên Hà, Tứ Cực Thiên, Nguyên Đô, U Đô, Quy Khư. Vẻn vẹn từ Lam Ngự Điền hoàn thành, sau đó liền mở thần tàng lớn nhất: Tổ Đình thần tàng .

Sau khi Tổ Đình xác lập, gồm năm cái cảnh giới Tứ Thiên Môn, Dao Trì Dao Đài, Thiên Hải, Trảm Thần Đài, Cửu Ngục Đài, có thể tăng lên cảm ngộ đạo cảnh.

Sau Cửu Ngục Đài, là Ngũ Thái cảnh giới, cảm ngộ tiên thiên ngũ thái, tại bên trong Tổ Đình thần tàng hình thành ngũ đại khoáng mạch, Thái Cực, Thái Tố, Thái Thủy, Thái Sơ, Thái Dịch!

Sau đó là Thế Giới Thụ cảnh, cùng hệ thống Đạo cảnh hoàn toàn dung hợp, theo tầng tầng đạo cảnh tăng lên, thể nội thần tàng cũng sẽ xuất hiện tầng tầng hư không, đạo cảnh chất chứa đạo lạc ấn ở trong đó, Thế Giới Thụ cũng sẽ từ từ rõ ràng, dần dần sinh trưởng, dần dần thành thục.

Đợi cho đạo cảnh 36 trọng thiên, Thế Giới Thụ hoàn toàn trưởng thành, Đạo Thụ hóa thành tu luyện giả! Ngay sau đó là cảnh giới Đạo Hoa, Đạo Quả, đến bốn mươi trọng thiên liền có thể kết thành Đạo Điện, trở thành Điện Chủ.

 

Lịch sử thế giới trong Mục Thần Ký

Tác giả Trạch Trư mượn dùng Đạo giáo để thiết lập lịch sử Mục Thần Ký.

Quá Khứ Vũ Trụ: Vũ trụ đã kinh lịch mười sáu lần sinh sinh diệt diệt, Thế Giới Thụ kết nối lấy mười sáu cái thời đại, quá khứ cường giả muốn giáng lâm đến thứ mười bảy kỷ vũ trụ.

Thái Cổ Hồng Mông

Tại cổ lão tuế nguyệt bên trong, có sinh linh bởi vì nhặt đến Thái Sơ Thần thạch mà tụ lại cùng một chỗ hình thành một chủng tộc, tự xưng tạo vật chủ, bọn hắn trời sinh thần thức cường đại, nhưng hư không tạo vật, thành lập một cái văn minh, cư Dư thị trở thành tạo vật chủ Thái đế, chưởng khống thiên hạ.

Nhưng về sau Cổ Thần Thiên Đế xuất sinh, Cổ Thần tứ đế xuất thế, lại về sau chư Cổ Thần sinh ra, Cổ Thần nhóm tại Cổ Thần Thiên Đế dẫn đầu dưới liên hợp lại, hủy diệt tạo vật chủ nhất tộc, trở thành vũ trụ chúa tể.

Một chút Cổ Thần vì thăm dò thoát khỏi thiên địa đại đạo trói buộc, thử qua chuyển thế, cũng có đi sinh con dưỡng cái, tạo thành Bán Thần chủng tộc. Thời kỳ này còn ra đời như Đại Hắc Thiên dạng này U đô vị thứ nhất Ma Thần.

Sau đó một bộ phận lịch sử từng bị tổng hợp thành như vậy nhạc thiếu nhi: Ba phần tiêu Long Hán, Xích Minh phân hai đoạn! Nam bắc thượng hoàng lập, mở hoàng nhất đại truyền!

Thời đại Long Hán

Long Hán năm đầu, Cổ Thần cho rằng hậu thiên sinh linh cùng Bán Thần càng ngày càng nhiều, chỉ cần có chương pháp đến hạn chế những sinh linh này, miễn cho Thiên Thiên giết tới giết lui. Thế là đề cử Cổ Thần Thái Sơ là trời đế, thành lập Thiên Đình.

Thiên Đình thành lập lúc, mời rất nhiều chủng tộc thủ lĩnh, ngự thiên tôn cử hành Dao Trì thịnh hội, hắn khai sáng Thiên Cung thành thần chi pháp, lại bởi vậy bị sát hại, sau đó từ mục Thiên tôn, Hạo Thiên tôn thay hắn truyền bá thành thần pháp, mà ngày sau minh thành lập. Bán Thần, hậu thiên sinh linh bắt đầu phi tốc phát triển, nhưng mà Cổ Thần lại tiến bộ gian nan.

Cổ Thần Thiên Đế đối hậu thiên sinh linh cùng Bán Thần có chút kiêng kị, thế là liền nâng lên rất nhiều tranh chấp, tiêu hao bọn hắn lực lượng, hắn thậm chí ngầm đồng ý Bán Thần cùng nhân tộc riêng phần mình thành lập một cái tiểu Thiên đình, nhìn xem bọn hắn giết tới giết lui.

Trời cao tôn thành lập trời cao Thiên Đình, trở thành trời cao đế; Hạo Thiên tôn thành lập Long Tiêu Thiên Đình, trở thành Hạo Thiên đế.

Nguyên mẫu phu nhân giả chết thoát thân, ngụy trang thành tuyệt không bụi câu dẫn Thiên Đế, cùng trời cao tôn bọn người liên thủ cùng nhau đem Thiên Đế sát hại, sau đó bọn hắn xâm chiếm Thiên Đế nhục thân, khiến cho Long Hán Thiên Đình đế tọa bên trên, ngồi cái kia Thiên Đế đã không phải là chân chính Thiên Đế, về sau trời cao Thiên Đình bị diệt, Long Tiêu Thiên Đình cũng không có tồn tại bao lâu, liền bước trời cao Thiên Đình theo gót. Lại đến về sau cổ lão Thiên Đình càng lên càng cao, cách xa sau đại chiến biến thành lớn khư nguyên đều.

Theo một ý nghĩa nào đó, Long Hán thời đại một mực chưa từng kết thúc.

Thời đại Xích Minh

Xích hoàng từ nguyên đều phế tích bên trong quật khởi, thành lập đỏ hoàng thời đại, về sau đỏ hoàng mất tích, thiên hạ liền lâm vào hỗn loạn, quần hùng tranh giành, có Thần Ma đánh cắp đế vị, thành lập Ngụy triều.

Cuối cùng, đỏ hoàng hậu nhân bên trong có một vị thiên tư tuyệt đại cường giả đem Ngụy triều đánh, trùng kiến thần triều, được xưng minh hoàng. Đỏ hoàng chỗ thời đại được xưng Tây Hoàng, mà minh hoàng tại vị trong lúc đó thì được xưng Đông Hoàng thời đại, đông Xích Minh cùng tây Xích Minh, đều là Xích Minh thời đại.

Xích Minh thời đại văn minh, trên cơ bản đều là xây dựng ở ba đầu sáu tay cơ sở phía trên, có ước chừng mười vạn năm lịch sử, bị vực ngoại thiên đình tiêu diệt.

Thời đại Thượng Hoàng:

Thượng hoàng thời đại, là từ Địa Mẫu Nguyên Quân dẫn dắt lên. Địa Mẫu Nguyên Quân tài bồi mình dòng dõi, nâng đỡ bọn hắn mở ra thượng hoàng thời đại, thành lập thượng hoàng Thiên Đình, được xưng Bắc thượng hoàng. Trời minh thì nâng đỡ một nhóm khác người thành lập nam thượng hoàng Thiên Đình, cùng Bắc thượng hoàng đối lập giằng co.

Mỗi một vị nam thượng hoàng Thiên Đế đều là Thiên tôn đệ tử, mỗi một vị Bắc thượng trời xanh đế đô là Địa Mẫu chi tử.

Về sau trời minh nội bộ bởi vì quyền lực cùng lợi ích xuất hiện phân liệt. Cầm giữ Thiên Đình trời minh cùng nam thượng hoàng Thiên Đình cũng xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn, nam thượng hoàng lý niệm là nhân mạng lớn hơn trời, thần làm người phục vụ. Về sau Địa Mẫu bị trời minh diệt trừ, Bắc thượng trời xanh đình hủy diệt.

Lăng thiên tôn lấy ra Thiên Hà, Thái đế thao túng Cổ Thần Thiên Đế nhục thân, tập sát lăng thiên tôn, cùng lúc đó, vực ngoại thiên đình đại quân tiến đánh nam thượng hoàng Thiên Đình, làm thượng hoàng thời đại kết thúc.

Thượng hoàng thời đại kéo dài đại khái ba mươi vạn năm lâu.

Thời đại Khai Hoàng

Tần Thiên tôn Tần nghiệp ở trên hoàng phế tích bên trên, thành lập một cái thần triều, mà Tần nghiệp được tôn là mở hoàng.

Mở hoàng thời đại tứ đại Thiên Sư đứng đầu nghe Thiên Các tại mở hoàng duy trì dưới triển khai biến pháp, về sau Long Hán Thiên Đình đánh tới, mở hoàng tự biết không địch lại, mệnh Lý Du Nhiên chế tạo không lo hương, bảo toàn thực lực đào tẩu, mở hoàng thời đại bởi vậy hủy diệt, chỉ có không đủ hai vạn năm lịch sử.

Thời đại Diên Khang

Mở trời xanh đình hủy diệt, đào binh Tần Vũ hoàng tử đang chạy trốn trên đường, cứu vô số nạn dân, bảo lưu lại hỏa chủng, được xưng là Nhân Hoàng.

Hậu thế diên Khang quốc sư tại diên phong đế duy trì dưới triển khai biến pháp, lấy thần thông vì dân dụng, diên Khang quốc dần dần lớn mạnh, Tần Mục cùng diên Khang quốc sư, diên phong đế tịnh xưng diên Khang biến pháp tam kiệt.

Lần thứ nhất diên Khang cướp lúc diên Khang quốc sư cùng diên phong đế song song vào tù, chỉ có Tần Mục lợi dụng mình mục Thiên tôn thân phận bảo toàn diên Khang quốc, diên Khang bắt đầu bên ngoài là trời đình làm việc, vụng trộm triển khai biến pháp.

Lần thứ hai diên Khang kiếp sau Thiên Đình bị diên Khang tiêu diệt, diên phong đế thành lập mới Thiên Đình.

Thứ mười bảy kỷ vũ trụ thứ 1000 ức tuổi, vũ trụ rộng lớn đã siêu việt đệ nhất kỷ, bởi vì vũ trụ quá lớn, diên Khang Thiên Đình cũng đã mất đi đối vũ trụ chưởng khống. Tám ngàn ức năm sau, vũ trụ tiến vào chung cực lãnh tịch, cuối cùng Tần Mục trở về tìm tới giải quyết chung cực lãnh tịch biện pháp.

=============

    Viết xuống "Sơ lược Mục Thần Ký" không dễ, hi vọng mọi người yêu thích!

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Tiểu đệ đi ngang qua, mong các đại lão bỏ quá, đừng đồ sát tiểu đệ :(

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy... Thiên bất nhân hề tương loạn ly, địa bất nhân hề khiến Ô Sơn ta thương... Thiên không có mắt hề, ta đạp Thiên lấy mắt tự phong thương. Khí vận vào thân hề, ta lấy tay tiêu diệt Đế Thiên.

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau Man đã suy... Thiên bất nhân hề tương loạn ly, địa bất nhân hề khiến Ô Sơn ta thương... Thiên không có mắt hề, ta đạp Thiên lấy mắt tự phong thương. Khí vận vào thân hề, ta lấy tay tiêu diệt Đế Thiên.

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Lão Tăng Quét Rác

Lão Tăng Quét Rác

Gặp nhau là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu!

4 năm trước

Thiên Đế

Thiên Đế

Để lại 1 tia Thiên Đạo pháp tắc chờ người hữu duyên

4 năm trước

Thanh Lam

Thanh Lam

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước

D

D

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước

D

D

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok