Sơ lược Kiếm Nghịch Thương Khung

Từ Tỉnh | | 8936

Tóm tắt Huyền huyễn Nhiệt huyết

Kiếm Nghịch Thương Khung là một cuốn tiểu thuyết huyền huyễn phương Đông được xuất bản vào ngày 16 tháng 8 năm 2012 trên mạng Trung Quốc, tác giả là sô cô la EK.

Tiểu thuyết kể lại câu chuyện thiếu niên Huyền Thiên, vốn là truyền nhân của nhị phẩm thế gia, lại bị người hãm hại, bị trục xuất khỏi gia tộc, trở thành đệ tử lục phẩm tông môn.

[MỤC LỤC]

1. Thông tin cơ bản

2. Giới thiệu tác giả

3. Giới thiệu nội dung

4. Thông tin nhân vật

4.1. Nhân vật chính

4.2. Thê thất

4.3. Các nhân vật khác

5. Thiết lập tác phẩm

 

  1   Thông tin cơ bản

Tên tiếng Trung: Kiếm Nghịch Thương Khung剑逆苍穹

Tác giả: EK

Thể loại: Đông phương Huyền Huyễn

Trạng thái: đã hoàn thành

Ngày ra mắt: 16/8/2012

Tổng chữ: 3560114

Thụ quyền: hợp đồng hạng A với Qidian

  2   Giới thiệu tác giả

Bút danh: EK

Người Trường Sa ở Hồ Nam

Nhà văn ký hợp đồng tiểu thuyết với mạng lưới văn học Trung Quốc – Khởi Điểm

Tác phẩm tiêu biểu: Kiếm Nghịch Thương Khung, Thuần Dương Chân Tiên, Trường Sinh Tu Thần Truyện, Vô Lượng Chân Tiên.

  3   Giới thiệu nội dung

Ai có thể đạt được chín tôn thánh đỉnh, liền có thể tiến vào Thánh Địa, có thể phá được huyền bí bất tử, siêu thần nhập thánh.

Kiếm Thần chi vương Hiên Viên Thương đoạt được cửu đỉnh, lại bị chư thần vương liên thủ đánh lén, thân liều mạng chết, thần kiếm Hiên Viên đứt gãy.

Vào giờ khắc cuối cùng của cái chết, Hiên Viên hầu hạ cửu đỉnh chi lực, phá vỡ giới chi pháp tắc, chết ở Phàm giới, cửu đỉnh di lạc phàm giới.

Thiếu niên Huyền Thiên, ngoài ý muốn dung hợp thần kiếm Hiên Viên kiếm linh, thành thiên tài tuyệt đại kiếm đạo cổ kim chưa từng có, bước lên hành trình tìm kiếm cửu đỉnh, cuối cùng thành một đời kiếm thần.

Phi thăng thần giới, dùng cửu đỉnh lực, chiến chư thiên thần vương. Kiếm đạo thiên tài, thế mạnh quật khởi, cuối cùng thành một đời kiếm thần!

Một chỉ Tru Thần đều tịch diệt, ta lấy kiếm của ta nghịch thương khung!

  4   Thông tin nhân vật

 4.1. Nhân vật chính

Huyền Thiên (Hoàng Thiên)

Giới thiệu vắn tắt: Tây Vực Huyền gia Huyền Hồng con một, người chuyển thế trọng sinh. Kiếp này gia tộc là nhị phẩm gia tộc, ở Thần Châu đại lục là tồn tại đỉnh cao. Bởi vì thân thích hãm hại, lưu lạc ngũ phẩm gia tộc đổi tên thành Hoàng Thiên, trong truy sát gia tộc biến thành bát phẩm. Sau khi chuyển thế đạt được Hiên Viên kiếm linh, ngộ tính linh hồn tăng lên rất nhiều, thêm lục phẩm môn phái nhập Thiên Kiếm Tông. Thành công trở thành đệ tử đệ nhất, sau đó được nhất phẩm môn phái Thiên Tinh Các coi trọng, trở thành đệ tử thân truyền của Bắc Thần các các chủ. Lại thành công thành truyền nhân Lôi Đế. Sau đó xả thân trấn ma, đi tới Trung Châu. Hiện đang ở Kiếm Châu. Thực lực hiện nay là cửu cấp Đế giả, có hủy diệt Thần Hoàng Minh Đế lực.

Phụ thuộc: Luyện khí sư (hoàng cấp), trận đạo sư, khôi lỗi tông sư, kiếm trận sư

Áo Nghĩa: Hỗn Độn Nguyên Thần (thập giai đại viên mãn), Lôi Đình Nguyên Thần (thập giai đại viên mãn), Hỏa Diễm Nguyên Thần (thập giai đại viên mãn), Thổ Chi Nguyên Thần (thập giai đại viên mãn), Dương (thập giai đại viên mãn)... Tổng cộng lĩnh ngộ 27 loại áo nghĩa, đều là thập giai đại viên mãn

Linh thân: Cửu phẩm linh thân (cửu giai đỉnh phong) (nguyên là bát phẩm, bởi vì được Mộc chi thánh đỉnh thăng lên cửu phẩm).

Thuộc tính: Hỏa (cực kì hoàn mỹ), Lôi thuộc tính (hoàn hảo), Kim (hoàn hảo), Thổ (tốt), Thủy (bình thường)

Đặc biệt:

Hiện dùng : Hoàng Đạo Thiên Nhãn, Vương cấp Thiên Hỏa, Ngũ Trọng Lôi Điện, Cửu Chuyển Kiếm Đan

Lĩnh ngộ Hỏa Lôi (Áo Nghĩa dung hợp), Bất Diệt Lôi (dung hợp), Phong Chi Chân Ý, Không Gian Chi Đạo

Đã từng Tứ Trọng thượng phẩm lôi điện, Địa Nhãn thần đồng, Liệt Hỏa Lưu Tinh (Thiên cấp), Thiên Cấp Thiên Hỏa (3 đoàn), Thiên Cấp Thiên Diễm, Thất Diễm Hồng Liên (Huyền cấp đệ nhị), Huyền Hỏa Tâm Diễm (ba đóa), Địa Viêm Tâm Hỏa (địa cấp đệ nhất).

Cảm ứng tinh thần: Thái Dương tinh (Thái dương chân hỏa), Cực điện (Cực Điện Chân Lôi), Cự thổ tinh

Công pháp: Cực dẫn tinh công (đế cấp thượng phẩm), Bất Diệt Kim Thân (siêu thần cấp công pháp; đệ ngũ trọng), Đan Nguyên Đế Kinh (Đế cấp công pháp; Cửu Chuyển Kim Đan), Hỗn Độn thần khí Quyết (thần cấp công pháp), Hoàng đạo Thiên Nhãn (hoàng cấp thượng phẩm), Âm Minh đại pháp (hoàng cấp thượng phẩm), Mãng Ngưu cường thân quyết (hoàng Giai trung phẩm), Tiên Thiên Công (Hoàng giai thượng phẩm), Cửu Diễm Huyền Hỏa Công (Huyền giai thượng phẩm), Lôi Đình Tâm Pháp (Huyền giai thượng phẩm), Tuyệt Ảnh Tâm Pháp (Huyền giai Thượng phẩm), Tử Hỏa Chân Quyết (Địa giai công pháp), Cửu Ích Công (Địa giai công pháp), Hóa Lôi Tôn Quyết (Vương giai Công pháp), Vạn Hóa Thánh Pháp (Vương giai công pháp), Địa Ánh Đồng (Vương giai công pháp), Đại Kim Cương Thần Lực Công (Vương giai công pháp), Thiên Diễm Bảo Điển (Vương giai Công pháp)

Bí kỹ: Bất Diệt Kiếm Khí, Hỗn Độn Kiếm Khí, Lôi Đình Kiếm Khí, Hỏa Diễm Kiếm Khí, Hoàng Đạo Thiên Nhãn, Sưu Hồn, Hư Không Chi Môn, Tử Vong Chi Lực, Tuế Nguyệt Chi Lực, Luyện Khí quyết (bí kỹ huyền giai), Phong Huyền bí thuật (bí kỹ huyền giai), Linh Kiếm Hợp Kích Thuật, linh kiếm thuấn hồi chi pháp, ngự kiếm thuật, địa ánh mắt đồng, vô thường nhất kiếm

Thân pháp: Thuấn Di, Quỷ Nguyệt Đại Na Di (Hoàng cấp), Phong Chi Chân Đế, Hư Không Chi Môn, Linh Xà Bộ (Hoàng giai trung phẩm), Báo Ảnh Thuật (Hoàng giai Thượng phẩm), Long Hổ Bộ (Huyền giai hạ phẩm), Bách Bộ Kinh Hồng (Huyền giai trung phẩm), Quỷ Ảnh Thần Hành (Huyền giai thượng phẩm), Quỷ Ảnh Mê Hồn Bộ ("Quỷ Ảnh" phụ thuộc). Bách quỷ thực thi thuật (địa giai thượng phẩm), mị ảnh phi thiên bộ, ngự kiếm phi hành

Kiếm pháp: Giới Tôn kiếm quyết (đế cấp kiếm thuật), hỏa chủng thiên hoa, lôi kiếp hóa long, thiên địa vô minh, lôi hỏa xoắn ốc trảm, lôi hỏa xoắn ốc thứ, bất diệt lôi kiếm, lục đỉnh nhất Kiếm, Truy Phong kiếm pháp (hoàng giai trung phẩm), Truy Phong Cửu Kiếm (Hoàng giai thượng phẩm), Liệt Hỏa Đốt Thiên Kiếm (Huyền giai thượng phẩm), Tuyệt Ảnh kiếm pháp (Huyền giai thượng phẩm), hai mươi bốn tinh tương kiếm (địa giai Võ học), Vạn Hóa Thánh Pháp (Vũ Kỹ Vương Giai), Thiên Hỏa Thần Kiếm (Vũ Kỹ Vương Giai), Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm (Kiếm Thuật Hoàng Cấp).

Kiếm trận: Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận (5 trận đẳng cấp), Lục Chuyển Thiên Luân Kiếm Trận, Vạn Kiếm Lôi Hỏa Kiếm Trận, Thiên Khương Địa Sát Kiếm Trận, Tam Tài Quy Nguyên, Tứ Tượng Tứ Cực, Ngũ Hành Sinh Khắc, Lục Xung Trụ, Thất Tinh Bắc Đẩu, Bát Quái Thái Cực, Cửu Cung Vô Cực, Thập Phương Càn Khôn, Đại Tứ Cực, Đại Ngũ Hành, Đại Lục Mạch, Đại Thất Tinh, Đại Bát Quái, Đại Cửu Cung Bách Kiếm Đại Càn Khôn...

Quyền pháp: Mãng Ngưu quyền pháp (hoàng giai trung phẩm), Bá Hỏa đao (huyền giai hạ phẩm), Liệt Dương Chưởng (Huyền giai trung phẩm), Địa Hỏa Ấn Pháp (Địa giai thượng phẩm), Đại Kim Cương Thần Lực Quyền (Vương giai công pháp). Âm Minh Quỷ hủy tay (Vương giai công pháp).

Vũ khí: Hiên Viên thần kiếm (mảnh vỡ; kiếm linh 'kiếm si'), hỗn độn thánh đỉnh, lôi chi thánh đỉnh, thổ chi thánh đỉnh, thủy chi thánh đỉnh, hỏa chi thánh đỉnh, thiên huyền đế kiếm (đế cấp), tinh thần Kiếm (hoàng cấp), vương cấp linh kiếm (~chuôi), linh kiếm (thiên cấp). Thượng phẩm; 1 vạn thanh), vương giai nội giáp, Thôn Thiên Bao (vương giai không gian bảo khí), Sơ Lam Kiếm (thiên cấp Thượng phẩm bảo kiếm), thánh giáp khôi lỗi (thiên giai cảnh bát trọng), cự long (thiên cấp thượng phẩm cự kiếm), vạn hóa kiếm Lôi Ngân (địa cấp trung phẩm bảo kiếm), yêu ngưu giáp (huyền cấp thượng bảo giáp), phá vân (huyền cấp thượng bảo kiếm), trọng nhạc Kiếm (Huyền cấp trung bảo kiếm)...

Vật phẩm: Quỷ Minh Hỏa, Diêm Hoàng Thổ, Cực Dương Châu, Nhẫn trống rỗng, 100 cân Ô Hắc Thiết Chùy, 1.000 cân Ô Hắc Thiết Chùy, 10.000 cân Ô Hắc thiết chùy, Tầm Huyết Châu, Tụ Tà Châu, Khôi Lỗi Điểu, Khôi Lỗi Thiên Giai, Khôi Lỗi Phi Hành, Thiên Cơ Lệnh, Tư Nam, Phong Vân khách bài, 'Một tầng tín phù', 'Hai tầng tín phù', bát môn Tỏa Thiên Trận Ngự Ngự Lôi Châu...

4.2. Thê thất

Long Tử Nghiên: Đệ nhất nữ chủ, cao 1,8m, dáng người hoàn mỹ, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, Huyền Thiên năm vị thê tử đệ nhất mỹ nữ. Lúc tắm rửa bị nhân vật chính vô tình nhìn thấy, luyện đan sư, thân mang cao nhất Tử Huyết thần long huyết mạch, nhân vật chính duy nhất ở đại bộ phận thời gian Có thể theo kịp nhân vật chính tu thành thê tử.

Nguyệt Hạm Tích: Đệ nhất công tử vị hôn thê, nhân vật chính cùng đệ nhất công tử quyết chiến thắng, vì tức chết đệ nhất công tử bị nhân vật chính thu vào trong túi, Huyền Thiên một trong năm vị thê tử

Lăng Tinh Nguyệt: Nhân vật chính sư tỷ, nhân vật chính ra ngoài lịch lãm cứu hai nàng, hai nữ đối với nhân vật chính có hảo cảm, sau đó bị thu vào trong túi, dáng người cao gầy xinh đẹp, tính cách ngại ngách rụt rè, một trong năm vị thê tử của Huyền Thiên

Bạch Linh: Nhân vật chính sư tỷ, nhân vật chính ra ngoài lịch lãm cứu hai nàng, hai nữ đối với nhân vật chính có hảo cảm, dáng người đầy đặn, ái mộ Huyền Thiên, tính cách cởi mở, chủ động Cống hiến hết mình cho nhân vật chính, người phụ nữ thứ hai của nhân vật chính, một trong năm người vợ của Huyền Thiên

Ngạo Huyên Huyên: Nữ nhân có hảo cảm với nhân vật chính, đệ tử tam phẩm môn phái Ngạo Kiếm sơn trang, được Thiên Tinh Các tuyển làm đệ tử. Một trong năm người vợ của Huyền Thiên

Cố Tích Duyên: Huyền Thiên vừa mới tiến vào Ngoại môn sư tỷ của Thiên Kiếm Tông, bởi vì đối với thực lực của Huyền Thiên ngưỡng mộ, mà hiến thân ở Huyền Thiên một đêm, Huyền Thiên sơ dạ, sau đó trong thư không còn gì khai báo.

4.3. Các nhân vật khác

Đoan Mộc Anh (Anh Nguyệt công chúa): Nguyên là công chúa, bởi vì ái mộ Huyền Thiên khắc khổ tu luyện. Sau đó bị Thần Tử Tư Không Đỉnh cướp đi, được bán thần Đoan Mộc gia tộc cứu cũng truyền công pháp, đổi tên thành Đoan Mộc Anh. Ngưỡng mộ nhân vật chính!

Hiên Viên Sơ Tuyết: Một nữ tử xinh đẹp. Trợ giúp qua Huyền Thiên hai lần, thực lực ít nhất là đế cấp, được Thiên Châu Phiêu Tuyết Các tôn xưng là thần nữ. Giống như nhân vật chính kiếp trước tâm thượng nhân.

Hoành Phượng Vân: Nữ nhân tứ phẩm thế lực, bởi vì nhân vật chính giết đệ đệ nàng ôm hận trong lòng.

La Ngọc Phượng: Huyền thiên sư tôn La Khiếu Dã chất nữ, một lòng muốn gả cho người mạnh nhất, xem thường Huyền Thiên, sau đó bị đệ nhất công tử hãm hại mà phát điên.

Hướng Thiên Tiếu: Bằng hữu cùng Huyền Thiên kết giao, người xưng hướng thiếu, công tử cấp yêu nghiệt, thiên giai cảnh lục trọng. Thông qua Hỗn Độn Thánh Đỉnh cải tạo qua thể chất. Có thể ôm công pháp đem tiếng đàn hóa thành kiếm quang, ở trong Lôi cung được Kim Cương Vương truyền thừa – Đại Kim Cương thần lực công.

Túy Kiếm Ông (Mạc Thiên Cơ): Hướng Thiên Tiếu Sư Phó vốn là người có khả năng đảm nhiệm các chủ Thiên Tinh Các nhất nhưng bị Tàng Vạn Tuyệt (đã chết) vây khốn hơn mười năm, Tàng Vạn Tuyệt sử dụng gian kế mà thành Thiên Tinh Các chủ. Vương giả bình thường ngộ ra hai loại thuộc tính kim, thổ lục phẩm linh thân thực lực có thể so với tiểu thành vương giả cấp

Công pháp: Vạn Hóa Thánh Pháp (Vương giai công pháp) cười to Tru Hồn Cầm Âm

Vũ khí: Thanh kiếm kim cương (vương cấp).

Thiên Cơ Côn (Thần Cơ tiên sinh): Bây giờ đã trở thành một vị thần, có Thiên Cơ kính (thực sự) có thể dự đoán tương lai.

  5   Thiết lập tác phẩm

Võ Đạo Cảnh, Tiên Thiên Cảnh, Địa Giai Cảnh, Thiên Giai Cảnh, Nửa bước Vương Giả, Vương Giả: (Tiểu Thành Vương Giả, Tiểu Thành Cực Hạn Vương Giả, Đại Thành Vương Giả, Đại Thành Lư Phong Vương Giả, Đại Thành Cực Hạn Vương Giả, Đỉnh Đỉnh Vương Giả, Đỉnh Vương Giả Đỉnh đỉnh vương giả, đỉnh đỉnh cực hạn vương giả) chuẩn hoàng, hoàng giả (nhất đến cửu cấp) chuẩn đế, đế giả (nhất đến cấp chín), chuẩn thần, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, chủ thần, thần vương!

Bất tử chi thân: nhanh chóng chữa lành, đoạn chi trọng sinh, đoạn đầu trọng sinh, vỡ thi trọng sinh, tích huyết trọng sinh, thần cách trọng sinh, nhất niệm trọng sinh, trí nhớ bất tử, vĩnh hằng bất tử

Bất diệt kim thân: mười ngón tay bất diệt, hai tay bất diệt, hai chân bất diệt, tiền thân bất diệt, lưng bất diệt, đầu không diệt, ?, ?, Vĩnh hằng bất diệt

Chuyển ngữ: Từ Tỉnh

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Vô Cực Chung Nguyên Chí

chân mệnh Vô Cực Chung Nguyên Chí

Khư khư.....................................

6 tháng trước

Lão Thiên Cơ

hoa cái Lão Thiên Cơ

Hahaha chúc đh một ngày tốt lành a

một năm trước

Lão Tử Bất Bại

tịch cung Lão Tử Bất Bại

làm sao để tăng cấp nhanh được nhỉ

2 năm trước

Nhất Minh

hoa cái Nhất Minh

sao có người cmt k đủ 30 kí tự được nhỉ

2 năm trước

Nhất Đại Chi Thiên

chân mệnh Nhất Đại Chi Thiên

Đạo hữu thật là cao tay! Tại hạ bái phục

2 năm trước

cau 3.

chân mệnh cau 3.

đi ngang xin chúc tu vi mong nhẹ tay

2 năm trước

Longdoan321

tịch cung Longdoan321

Ta đi ngang qua,đừng quan tâm ta

2 năm trước

Luân Hồi Chi Chủ

thác cương Luân Hồi Chi Chủ

Thật thú vị

2 năm trước

Đại Hiền Triết

thánh hoàng Đại Hiền Triết

Chỗ nào có số dài lão nhớ cho "."vào để dễ đọc hơn nha, bài chất lượng là đã biết lão comeback rồi.

2 năm trước


Từ Tỉnh

Từ Tỉnh

đại hiền

THANH SƠN TÔNG


"Nếu nhân sinh có thể quay lại, ta đại khái vẫn sẽ như vậy"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok