Siêu thoát thiên đạo là gì? Quá trình siêu thoát thiên đạo trong tiểu thuyết Tu Chân Liêu Thiên Quần

Táng Địa | | 8798

Tin tức Đô thị

Người chấp chưởng Thiên Đạo sẽ có ngày bị pháp tắc, quy tắc Thiên Đạo đồng hóa trở thành 1 bộ phận. Để giải quyết điều đó, để thực sự chấp chưởng Thiên Đạo thì cần phải Siêu Thoát Thiên Đạo.

Muốn Siêu Thoát Thiên Đạo. Trước tiên cần phải trở thành Thiên Đạo. Nhưng pháp tắc, quy tắc Thiên Đạo giống sợi dây trói buộc Thiên Đạo với Chư Thiên Vạn Giới. Khiến Thiên Đạo không thể siêu thoát.

Siêu Thoát Thiên Đạo chính là người chấp chưởng Thiên Đạo thoát khỏi trói buộc của Thiên Đạo.

Ngoài ra, Chư Thiên Vạn Giới khi Thiên Đạo đời thứ 9 rời chức thì sẽ tiến vào hủy diệt, một vòng sinh tử mới. Muốn thế giới tiếp tục tồn tại thì cần phải có Siêu Thoát Thiên Đạo giải quyết.

Siêu Thoát Thiên Đạo chính là tồn tại toàn tri, toàn năng của bộ truyện .

Siêu Thoát Thiên Đạo là cảnh giới cao nhất trong cấp độ tu luyện của bộ truyện Tu Chân Liêu Thiên Quần.

Siêu thoát thiên đạo là gì? Quá trình siêu thoát thiên đạo trong tiểu thuyết Tu Chân Liêu Thiên Quần

 

Sức mạnh sau khi siêu thoát thiên đạo

— Khi đã siêu thoát thành công thì Thiên Đạo không bị ảnh hưởng bởi không thời gian, chiều không gian. Có thể tự do xuất hiện ở Thời Gian Trường Hà.

— Thiên Đạo nắm giữ tất cả các quy tắc. Còn Siêu Thoát Thiên Đạo có thể làm phá vỡ, làm vỡ vụn quy tắc, có thể chế định quy tắc, chi phối toàn bộ mọi thứ. Thiên Đạo cần Nhân để tạo ra Quả. Nhưng Siêu Thoát Thiên Đạo có thể tạo ra Quả mà không cần Nhân.

— Đứng trước Siêu Thoát Thiên Đạo, tuyệt đối bất hủ của Thiên Đạo không còn là tuyệt đối.

 

Quá trình siêu thoát thiên đạo

— Bước 0: Tạo mộ cho bản thân

Bất kỳ đời Thiên Đạo nào muốn siêu thoát thì cũng phải tạo mộ cho bản thân

— Bước 1: Thoát khỏi trói buộc của pháp tắc, quy tắc Thiên Đạo

 • Các đời Thiên Đạo đều muốn bỏ được sợi dây trói buộc bản thân với Chư Thiên Vạn Giới
 • Thiên Đạo Ban Văn Long có kế hoạch tạo ra một thế giới riêng có đầy đủ đặc tính của Chư Thiên Vạn Giới và Thế Giới Cửu U , khóa mình vào thế giới đó rồi thao tác.
 • Đen Kịt Cự Lão thì muốn dùng Virus Hủy Diệt Hằng Tinh hủy diệt Chư Thiên Vạn Giới để đầu dây trói buộc bên kia không còn, thay vì hủy diệt sợi dây.
 • Thiên Đạo Bạch suy đoán rằng Hai Cá Thể Bất Đồng - Đồng Thời Chứng Thiên Đạo là bước đầu việc Siêu Thoát Thiên Đạo thành công. Tống Thư HàngBạch Ala đã thực hiện được điều này.
 • Bạch Ala đã lấy pháp tắc, quy tắc Thiên Đạo của Tống Thư Hàng buộc lên người mình. Giúp Tống Thư Hàng không còn trói buộc.
 • Tống Thư Hàng dùng Siêu Thoát Thiên Đạo để lấy toàn bộ pháp tắc, quy tắc Thiên Đạo buộc trên người Bạch Ala cởi ra đưa lên người Robot Đen Kịt Cự Lão.

— Bước 2: Bước ra khỏi chư thiên vạn giới

 • Sau khi không còn trói buộc, thì cần bước ra khỏi Chư Thiên Vạn Giới, đến Không Gian Siêu Thoát
 • Ở bước chân cuối, cần phải nhảy lên, giống như Dược Long Môn. Đối với Nửa Bước Siêu Thoát thì chỉ có thể tạm thời đi đến đây rồi bị kéo về.
 • Bạch Ala Mã dẫn đường cho Tống Thư Hàng đi theo lộ tuyến của Thiên Đạo Bạch Ala. Bước cuối cùng Hóa thân thứ 9 của Đệ Nhất Thiên Đạo giúp đỡ nâng.
 • Tống Thư Hàng dẫn đường cho Bạch Ala đi theo lộ tuyến của mình. Bước cuối cùng Tống Thư Hàng giúp đỡ nâng.
 • Một bước cuối cùng khi được bước ra, bản thân biến vô cùng lớn còn Chư Thiên Vạn Giới thì biến vô cùng bé

— Bước 3: Vạn Giới Duy Nhất

 • Sau khi bước ra khỏi Chư Thiên Vạn Giới thì trở thành trạng thái Siêu Thoát Thiên Đạo. Nhưng cần thực hiện Vạn Giới Duy Nhất.
 • Dùng quyền hạn để dung hợp toàn bộ bản thân ở các thế giới song song khác. Để bản thân là duy nhất ở trong Thời Gian Trường Hà. Lúc đó chỉ có thể quan sát Chư Thiên Vạn Giới mà không thể trở về.
 • Tống Thư Hàng lựa chọn con đường đồng bộ bản thân ở thế giới song song. Sau khi đồng bộ hoàn tất thì sẽ hoàn thành giống như thực hiện dung hợp toàn bộ bản thân. Ở cuối truyện, trạng thái của Tống Thư Hàng là đang trong giai đoạn hoàn thành bước 3.
 • Vì các thế giới khác đều không có Bạch Ala nên Bạch Ala khi bước ra khỏi Chư Thiên Vạn Giới thì lập tức hoàn thành bước 3.
 • Theo lý thuyết thì khi hoàn thành bước 3 thì sẽ tiến nhập vi diện cao hơn. Không thể trở về. Nhưng Bạch Ala lại có thể trở về.
 • Bạch Ala không cho Tống Thư Hàng đang thực hiện bước 3 về quê hương mình. Sau khi hoàn thành thì Tống Thư Hàng mới có thể đến quê hương Bạch Ala

==================

    Viết xuống "Siêu thoát thiên đạo là gì? Quá trình siêu thoát thiên đạo trong tiểu thuyết Tu Chân Liêu Thiên Quần" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

darkhunter

thác cương darkhunter

siêu thoát chỉ là cảnh giới cao nhất được biết đến, thực chất cuối cùng Tống Thư Hàng lên siêu thoát còn Bạch đi được thêm nửa bước lên cấp cao hơn

2 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok