Nhất Kiếm Độc Tôn: Diệp Huyền

Táng Địa | | 25316

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn

    Diệp Huyền, nhân vật chính trong tiểu thuyết Nhất Kiếm Độc Tôn. Ở tiểu thuyết Vô Địch Kiếm Vực, hắn chính là con trai của Dương Diệp. Trời sinh đạo thể, có được hai cái linh căn. Thời điểm còn ở Thanh Châu, vì giúp gia tộc tranh giành một quặng mỏ, cùng mười hai cao thủ Lý gia huyết chiến, bị một người thần bí đánh lén, khiến đan điền vỡ vụn.

 

Nhất Kiếm Độc Tôn: Diệp Huyền

 

DIỆP HUYỀN | 叶玄 | NHẤT KIẾM ĐỘC TÔN.

— Giới tính: Nam

— Huyết mạch: Phong Ma huyết mạch, Bất Tử huyết mạch

— Cảnh giới: Thiện Ác cảnh

— Kiếm đạo: Nhân gian kiếm đạo

— Nghề nghiệp: Kiếm tu, thể tu, thất thải phù sư, phật tu, thợ rèn.

 

Thân phận trong Nhất Kiếm Độc Tôn.

    Thương lan học viện Viện trưởng, thương kiếm tông Tông chủ, tú môn Môn chủ, thần vũ thành kiếm tông Tông chủ, thần vũ thành vũ viện Viện trưởng, thần tộc hiện nhậm Tộc trưởng, thần vũ thành Thành chủ, thần quốc đại lý thần chủ, thái hư kiếm tông truyện thừa nhân, huyền hoàng đại thế giới bắc kính chi chủ, năm chiều vũ trụ chi chủ ( thủ hộ thần ), năm chiều tu la nữ đế đích ca ca chuyển thế, ba chiều thiên mệnh ca ca chuyển thế, năm chiều kiếm giới kiếm tông thiếu chủ, nhân vương ( hi hoàng truyện thừa nhân tộc văn minh đích truyện thừa giả dữ thủ hộ giả ), dương diệp chi tử, vũ trụ thần đình sang thủy nhân chuyển thế, kiếm minh thiếu chủ, chư thiên thành thiếu chủ, vĩnh sinh giới diệp gia diệp thần chuyển thế, đại linh thần cung ngoại môn tử đệ ( bị trục xuất ), thần tông Tông chủ, cửu duy bất tử đế tộc thiếu chủ , huyền giới thiếu chủ, huyền kiếm tiên tông Tông chủ, tiên bảo các huyền thiên lệnh quý tân, quan huyền thư viện Viện trưởng.

 

Nhất Kiếm Độc Tôn: Diệp Huyền

 

Quan hệ nhân mạch.

— Mẫu thân: Đông Lý Nam.

— Đại di: Đông Lý Tịnh.

— Nhị di: Độc Cô Tuyên.

— Phụ thân: Dương Diệp.

— Đại ca: Tiêu Dao Tử.

— Tỷ tỷ: Dương Niệm Tuyết ( cùng cha khác mẹ ), Giản Tự Tại ( giới ngục tháp tứ lâu sở quan chi nhân ), Mạc Niệm Niệm ( thiên đạo chi chủ ), A Đạo Linh ( Truyện thừa trợ giúp Diệp Huyền đạt tới Vô cảnh ).

— Muội muội: Diệp Linh, Thiên Mệnh ( Thanh Nhi ba chiều vũ trụ kiếp trước ), Thanh Nhi phân thân đồ, Tiểu An, A La, Thanh Khâu ( bản thể thanh nhi ba chiều vũ trụ chuyển thế ).

— Hồng nhan:  An Lan Tú, Liên Vạn Lý, Thác Bạt Ngạn, Thiên Mạt, Trương Văn Tú, Kỷ An Chi, Khương Cửu, Đạo Nhất.

— Đệ tử: Hư Vọng ( Vô cảnh ).

— Chỗ dựa: Thanh Nhi ( tam kiếm chi nhất ), Dương Diệp ( tam kiếm chi nhất ), Tiêu Dao Tử ( tam kiếm chi nhất ), Thanh Khâu, Mạc Niệm Niệm, Đông Lý Nam.

— Sủng vật: Tiểu Linh Nhi ( Thanh Châu bản nguyên ), chiến thiên thú, phệ linh thiên thú.

 

Bảo vật

    Kiếm chủ lệnh ( bị hủy ), hồng mông tháp, giới ngục tháp, xiển u giới, thần tộc vương tọa, ma chủ đế thi, thiên tru kiếm ( còn ở Thanh Nhi phân thân ), trấn hồn kiếm ( dung hợp với Thanh Huyền Kiếm ), tu di thuẫn, chúc long giáp, thiên đạo bút ( đã vứt bỏ ), ác ma chi dực, vãng sinh kiếm, thái u kiếm, tiên linh kiếm, thái cực thuẫn, nhân vương ấn, chiến thần giáp ( đã vỡ ), thần vương kiếm, đại đạo bút.

 

Võ kỹ

    Nhất kiếm định sinh tử, nhất kiếm định hồn, vô địch kim thân, nhất kiếm phá vạn pháp, bạt kiếm định sinh tử, nhất kiếm vô lượng, táng quyền, tử nhân kinh, đạo quyền, đạo kiếm, đạo thể, mệnh quyền, mệnh kiếm, trảm thiên bạt kiếm thuật, thuấn sát nhất kiếm, vô địch kiếm vực, nhất kiếm cầu tử, nhất kiếm đề đầu, phương thốn kiếm vực, trảm vị lai, nhất kiếm trảm mệnh, trảm quá khứ, tam kiếm hợp nhất ( trảm quá khứ trảm vị lai ), trảm hư vô, sát na vô địch, vô ngã, luân hồi kiếm đạo.

 

Kiếm đã dùng qua | Nhất Kiếm Độc Tôn

    Linh tú kiếm, Lôi Tiêu kiếm, tiên linh kiếm, thiên tru kiếm, trấn hồn kiếm ( trở thành Thanh Huyền kiếm Kiếm Hồn ), Thái U kiếm, Ma Kha kiếm, vãng sinh kiếm, thiên đạo kiếm, kiếm linh, Thần Vương kiếm, vô thượng kiếm ( lấy ở Ngân Hà Tông ).

 

Kiếm đang dùng | Nhất Kiếm Độc Tôn

    Thanh Huyền Kiếm, Nhân Gian Kiếm.

==========

Sơ lược Nhất Kiếm Độc Tôn.

Review Nhất Kiếm Độc Tôn.

==========

    Viết xuống "Nhất Kiếm Độc Tôn: Diệp Huyền" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Bán Thần.........................................

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Tĩnh Tâm, Ngưng Thần...........

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Hàng Cảnh, Kiếm Thế..............

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Phàm cảnh, Tâm Kiếm.......,................

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Kiếm Tâm Tư Tại, kiếm Biến.......

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Siêu Phàm Kiếm Thần, Phàm Kiếm...........

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Siêu Phàm Kiếm Thánh, Kiếm Thần............

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Đại Kiếm Tiên, Kiếm Thánh.........

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Kiếm Hoàng, Kiếm Tiên...........

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Kiếm Đạo Tông Sư, Kiếm Chủ............

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Kiếm Tu, Đại Kiếm Tu..............

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Ta cũng ném vào nốt luôn này...

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Ngoài ra, vẫn còn một số các cảnh giới khác....

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Táng cho cái đỡ bị Thủy Chương hay Thủy cảnh giới đi

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Nên cho con tác gặp một lần Vô Thủy Đại Đế.

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Cái này là thủy đằng sau cũng thủy.

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Mệnh Tri Thánh giả, Mệnh Tri Thần giả......

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Nguyên Thần cảnh, Mệnh Tri cảnh.....

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Mệnh Hồn cảnh, Mệnh Thần cảnh........

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Thần Linh cảnh, Mệnh Cách cảnh........

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Vô Gian cảnh, Vô Gian chi Đạo.......

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Nhị Thập Đoạn.......................

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Thần Hồn cảnh nhất nhị đoạn.........

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Thần Đế cảnh, Thần Cách cảnh.......

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Tố Cách cảnh, Tố Hồn cảnh..........

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Cổ Thần cảnh, Tố Thể cảnh......

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Tiểu Thánh Nhân cảnh, Đại Thánh Nhân cảnh

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Tuyệt Trần cảnh, Thời Không cảnh.........

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Hư Vô cảnh, Đăng Thiên cảnh.....

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Vô Biên cảnh, Vô Giới cảnh.........

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Trụ cảnh, Lâm Giới cảnh.........

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Diệt Thần cảnh, Ý cảnh........

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Siêu Thần cảnh, Phá Thần cảnh.......

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Diệt Phàm cảnh, Nhập Thần cảnh.....

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Thiên Vị cảnh, Phá Phàm cảnh...

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Vĩnh Hằng cảnh, Thần Vị cảnh.....

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Quy Nhất cảnh, Thần Kính cảnh......

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Ngự Đạo cảnh, Thành Đạo cảnh.........

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Phá Đạo cảnh, vãi, hai lần Phá Đạo à?

2 năm trước

Đại Hiền Triết

dục thần Đại Hiền Triết

Độn Nhất cảnh, Chứng Đạo cảnh.....

2 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Review truyện Nhà Ta Nương Tử Không Phải Yêu, cùng loại với Đại Phụng

Nóng: Vong Ngữ bị sờ gáy, ngoại trừ 《 Phàm Nhân Tu Tiên Truyện 》, những tiểu thuyết khác đều bị loại bỏ!

Hồng Lâu Giả Phủ: Đồng nhân Hồng Lâu Mộng, một sách liền tinh phẩm

Đạo tổ, Phật tổ, Ma Tổ, Yêu Tổ trong truyền thuyết phân biệt là ai? Ai có thực lực mạnh nhất?

Vô Hạn Lưu Đệ Nhất Thiên: Vấn đề mở đầu của tiểu thuyết Vô Hạn Lưu

Đấu Phá Thương Khung tình báo mới: Hải Ba Đông đại chiến hai đại Đấu Hoàng, kế hoạch cải tạo hoàn thành, Vân Vận có kịch

Kinh điển trích lời Long Tộc III Hắc Nguyệt Chi Triều

Nguyên Long: Tống Yên khôi phục trí nhớ, Lâm Tú trước đây tiết lộ, có mùa tiếp theo nhưng cư dân mạng lại cầu xin chia tay mùa tiếp theo

Làm sao gả cho tác giả?

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện tập 41: đụng nát chén rất chi tiết, không bổ đao giết Băng Yêu dễ giải thích, Phùng Đề Mạc sắp tới

Đề cử 12 quyển tiểu thuyết đạt được Thập nhị Thiên vương Qidian năm 2023 - Phần 2

Kinh điển trích lời Đại Chúa Tể

Vô Hạn Lưu Đệ Tứ Thiên: Vấn đề về thiết lập dàn khung

Phỏng vấn Đại Thần Cơ Xoa: Hậu Cung văn thật rất khó viết.

Bạch Ngọc Sách Truyền Kỳ - Thượng

Đệ Nhất Danh Sách đẹp không? Quyển tiểu thuyết tận thế dị năng này giảng cố sự gì?

Thần Đông lại một lần nữa được chọn làm gương mặt đại biểu cho Câu Lạc Bộ Đại Thần 2020.

Đánh giá đại kết cục Nguyên Tôn

Đề cử 5 bản đồng nhân câu lên hồi ức năm xưa

Đồng Nhan Cự Nhũ • Triệu Anh Không

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok