Lý giải đông phương huyền huyễn và đặc điểm phát triển

Táng Địa | | 8264

Tin tức Huyền huyễn

    Đông phương huyền huyễn là một chi nhánh trọng yếu trong tiểu thuyết mạng, lấy văn hóa phương đông làm đại bối cảnh, đặc biệt là truyền thống văn hóa phương đông, tại ảo tưởng cơ sở càng thêm nhập phương đông truyền thống truyền thuyết thần thoại. Đông phương huyền huyễn dễ dàng được nhiều người châu Á tiếp nhận.

    Đông phương huyền huyễn là thời kỳ văn minh thượng cổ tiên hiệp, chính là lấy tu luyện để đột phá thiên địa hạn chế mà thu được lực lượng cường đại, mà phương tây truyền thừa chính là độc lập ma huyễn văn minh.

 

qq

 

    Đông phương huyền huyễn khởi nguyên từ tiểu thuyết huyền huyễn, xuất từ Trung Quốc Hồng Kông, tiểu thuyết huyền huyễn được công nhận sớm nhất là năm 1988, Hồng Kông Tụ Hiền Quán xuất bản Huỳnh Dịch 《 Nguyệt Ma 》. Xuất bản Thương Triệu Thiện Kỳ tiên sinh tại Huỳnh Dịch tiểu thuyết giới thiệu vắn tắt là: Một cái tu huyền học, khoa học cùng văn học vào một thân mới tinh chủng loại tuyên cáo ra đời, cái này tiểu thuyết chủng loại chúng ta xưng là tiểu thuyết 'huyền huyễn'. Đây là tiểu thuyết huyền huyễn lần đầu biểu diễn, cũng có minh xác định nghĩa.

    Đặc điểm phát triển của đông phương huyền huyễn chính là phát triển nhanh, người tham dự nhiều, nương theo lấy internet hưng khởi, tại internet dâng lên hiện ra đại lượng nổi danh tác gia cùng huyền huyễn loại tác phẩm, bộ phận tiểu thuyết đã cải biên thành lưới kịch.

    Cũng giống như nhiều loại tiểu thuyết mạng khác, đông phương huyền huyễn thuyết cũng gặp phải nhược điểm nóng lòng cầu thành, cầu nhanh... bởi vậy tác phẩm ưu tú ít.

    Các tiểu thuyết đại biểu cho đông phương huyền huyễn chính là: 《 Đế Bá 》, 《 Đấu Phá Thương Khung 》, 《 Đấu La Đại Lục 》, 《 Vũ Động Càn Khôn 》, 《 Đại Chúa Tể 》, 《 Hoàn Mỹ Thế Giới 》, 《 Thái Cổ Thần Vương 》, 《 Long Huyết Võ Đế 》, 《 Vạn Cổ Chí Tôn 》, 《 Vạn Cổ Thần Đế 》, 《 Tam Giới Độc Tôn 》, 《 Tinh Thần Biến 》, 《 Vu Thần Kỷ 》, 《 Thiên Vực Thương Khung 》, 《 Thần Mộ 》, 《 Thần Đạo Đan Tôn 》, 《 Vạn Giới Thiên Tôn 》, 《 Lăng Thiên Chiến Tôn 》 ....

    Các tiểu thuyết tiêu biểu cho thể loại đông phương huyền huyễn gồm: Long Xà Diễn Nghĩa, Huyền Môn Phong Bạo, Đấu Phá Thương Khung, Đấu La Đại Lục, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ

================

Viết xuống "Lý giải đông phương huyền huyễn và đặc điểm phát triển" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok