Lan Nhược Tiên Duyên cảnh giới tu luyện

Lục nhãn | | 6087

Review Tiên hiệp

Đường nhỏ du du diêu diêu, trời xanh phiêu phiêu miểu miểu.

Một ngày chuyển thân quay đầu, đã ở chín tầng Vân Tiêu.

---

Tỉnh lại sau giấc ngủ, người tại núi sâu chùa cổ, trước mắt cổ phật thanh đăng.

Ngoài núi Đằng Giao muốn hóa rồng, nhân gian Đế Hoàng vọng trường sinh.

Bể khổ mênh mông, độ người khó, độ mình lại thêm khó.

Muốn cầu vô song pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh!

Cảnh giới

Luyện Khí: điều tức, đạo dẫn, hành khí, rèn luyện tự thân chi tinh khí, tu hành bắt đầu.

Ngộ Đạo: minh ngộ tu hành chi đạo lý, kiến đạo phương tu đạo. Chân chính tu hành nhập môn.

Thông Huyền: đạo làm gốc, pháp vi dụng, đạo đến chỗ huyền diệu, có thể biết thần thông, tu hành dần dần sâu, tựa như khúc kính tĩnh mịch.

Tham Thiên: tu hành cao thâm, lĩnh hội Thiên Cơ một tuyến.

Nhân Tiên: phá tự thân gông cùm xiềng xích, cởi nhục thể phàm thai, siêu phàm thoát tục, lên trời xuống đất, diệu pháp thông thần, thọ ngàn năm bên trên!

Nhân Tiên bên trên?

 

 

 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok