Kiều Phong và Dương Quá, ai mạnh hơn?

Táng Địa | | 7916

Tin tức Kiếm hiệp

    Bách Lệ Xuyên Không viết vài câu phân tích một chút giữa Kiều Phong và Dương Quá, ai mạnh hơn?

Kiều Phong và Dương Quá, ai mạnh hơn?

 

Xét về đất Ném Trượng giữa Phong và Quá

— Phong: Cụ Kim miêu tả RÕ RÀNG là: "Con Đường Núi đó ĐẤT CŨNG RẤT CỨNG, thế mà chàng cứ nhấn xuống..."

— Quá: Tuyết dày 1 thước Phủ đất, còn đất cứng hay mềm thì cụ không nói, nhưng hoàn cảnh là Quá đang ném trượng ở trong rừng và các bạn Tự Hiểu ĐẤT BỊ TUYẾT PHỦ ( ĐẤT SẼ BỊ ƯỚT DO TUYẾT TAN CHẢY NƯỚC ) và TRONG RỪNG thì độ mềm cứng như thế nào rồi???

 

Xét về Đá ném trượng giữa Phong và Nhận

— Phong: Cụ Kim lại miêu tả rất kỹ: HẮC THẠCH VÔ CÔNG CỨNG RẮN

— Nhận: Cụ không miêu tả gì? Thì chỉ là đá bình thường, không có ấn tượng gì với cụ nên cụ không để tâm miêu tả là đúng rồi còn gì! Đú cho bằng được, đến chịu.

 

Xét về Hổ giữa Phong và Quá

— Hổ Thiên Long: cụ Kim miêu tả 2 con Mãnh Hổ lớn sông Hoang Dã ở núi Trường Bạch.

—— Phong xẻ 1 cái đùi Hổ mà làm cho 2 vị Tráng Sĩ đô con, cao lớn ăn no nê!

—— Nhất là Phong bình thường 5 cân Thịt Bò, nhưng Phong đói mấy ngày trời lại còn truyền chân khí cho A Tử liên tục thì ông phải ngốn bao nhiêu kalo để bù đắp đây??? Thì các vị tự suy ra cái đùi hổ bao nhiêu cân?

—— Ngoài ra, 2 con Hổ mà khao cả Bộ Tộc Nữ Chân no say cả đêm!

—— Thì tự biết Hổ Thiên Long to hay nhỏ rồi đấy!

— Quá: Hổ Nuôi được Thuần Chủng, cụ nói Rõ ràng là Hổ nặng mấy chục cân Tàu, vậy suy ra tầm 25-30 Kg bây giờ là cùng!

Vậy Hổ bị si đa hả???

 

Nhờ Khả năng Thần Võ hay nhờ Công Lực Cao thì cứ đọc đoạn trích

— "Chàng xuất chiêu đó trông nhẹ nhàng ung dung mà kình lực gồm đủ cả nhu lẫn cương. Quyền thuật đạt đến mức hoàn mỹ thì chỉ một chiêu cũng đủ thấy. Những người đến tham dự đại hội Anh hùng yến, nếu võ công không cao cường thì kiến thức cũng quảng bác, chỗ tinh yếu trong Thái Tổ Trường Quyền không ai không biết. Kiều Phong vừa ra chiêu, mọi người bất giác bật lên tiếng reo hò khen ngợi.

Lúc này tạm thời bàng quan đứng xem mới thấy rõ võ công chàng tinh diệu tuyệt luân."

Có cái câu nào mà cụ Kim nói do Công Lực Phong mạnh hơn nên dùng Thái Tổ Trường Quyền tốt hơn không???

— "Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức".

Nhờ Công lực cao ở chỗ nào vậy???

 

► Vậy là do Khả năng Thần Võ hay Công Lực mạnh yếu đây??? Tùy các vị suy nghĩ!

-----------------------------

Bách Lệ Xuyên Không - Hội Quán Kiếm Hiệp

    Viết xuống "Kiều Phong và Dương Quá, ai mạnh hơn?" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Đại Hiền Triết

uẩn thể Đại Hiền Triết

Sau trận chiến, hai dịch thủ đã quyết định oẳn tù tì cho công bằng, Kiều Phong toàn ra lá...

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước

Vương Lâm

Vương Lâm

Bình sinh Tiêu Phong ít gặp địch thủ, nhiều người nội lực thâm hậu hơn, chiều số biến hóa hơn chàng, nhưng khi chiến đấu thật sự đến lúc khẩn yếu, đều thất bại dưới tay chàng chỉ một chiêu nửa thức

3 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok