Hệ thống tu luyện trong truyện Cái Thế Đế Tôn

đế đạo | | 8042

Tóm tắt Huyền huyễn Nhiệt huyết

    Loạn cổ năm tháng, chư thánh tranh bá. Một cái được xưng "Ngủ Thần" thiếu niên, nhân họa đắc phúc mở ra một môn công pháp nghịch thiên. Từ nay về sau, một cái thân thể vô song kỳ tài, hoành ép thiên địa, kiếm trảm tinh thần, vạn ngàn kỳ tài ở dưới chân hắn nằm rạp run rẩy. Quần hùng quật khởi thiên địa, duy ta bá vũ độc tôn!

    Tên khác: Thông Thiên Võ Đế ; 通天武帝

    Tác giả: Nhất Diệp Thanh Thiên ( 一叶青天 )

    Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

    Bối cảnh: Cổ Đại, Tu Chân Văn Minh, Dị Thế Đại Lục, 

 

HỆ THỐNG TU LUYỆN

 1. Đoán Thể Cảnh: Nhất Trọng Thiên ---> Cửu Trọng Thiên

 2. Vận Linh Cảnh: Nhất Trọng Thiên ---> Cửu Trọng Thiên

 3. Tạo Khí Cảnh: Nhất Trọng Thiên ---> Cửu Trọng Thiên

 4. Thoát Thai Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Cao Kỳ --- Đỉnh Phong

 5. Vương Giả Cảnh: Tiểu Thành --- Đại Thành

 6. Hoàng Giả Cảnh: Nhất Trọng Thiên ---> Cửu Trọng Thiên

 7. Thần Cảnh: Nhất Trọng Thiên ---> Cửu Trọng Thiên

 8. Thiên Thần Cảnh: Nhất Trọng Thiên ---> Cửu Trọng Thiên

 9. Vĩnh Hằng Chân Thần Cảnh: Nhất Trọng Thiên ---> Cửu Trọng Thiên

 10. Thần Vương Cảnh: Nhất Trọng Thiên ---> Cửu Trọng Thiên

10.5. Bán Bộ Đại Năng ( Bán Thánh ): Phổ Thông --- Cực Hạn

 1. Thánh Cảnh ( Đại Năng Cảnh ): Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Cao Kỳ --- Đỉnh Phong

 2. Đại Thánh Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Cao Kỳ --- Đỉnh Phong

 3. Thánh Chủ Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Cao Kỳ --- Đỉnh Phong

 4. Chí Tôn Cảnh: Ngụy Chí Tôn ( Tiểu Chí Tôn ) --- Đại Chí Tôn --- Vũ Trụ Chí Tôn --- Vũ Trụ Tôn Chủ

 5. Nhân Đạo Tuyệt Điên Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Cao Kỳ --- Đỉnh Phong

15.5. Chuẩn Đế / Chuẩn Vương

 1. Đế Cảnh / Cổ Vương Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Cao Kỳ --- Đỉnh Phong

 2. Đại Đế Cảnh / Thượng Vị Cổ Vương Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Cao Kỳ --- Đỉnh Phong

17.5. Chuẩn Chư Thiên Đế

 1. Chư Thiên Đế Cảnh ( Vũ Trụ Chí Cường Giả Cảnh ): Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Tuyệt Đỉnh ( Vô Thượng ) --- Viên Mãn

18.5. Chuẩn Cấm Kỵ Tồn Tại

 1. Cấm Kỵ Cảnh ( Chân Tiên Cảnh )

 2. Tiên Vương Cảnh: Phổ Thông --- Tuyệt Điên --- Tề Thiên

20.5. Chuẩn Tiên Đế ( Bán Bộ Siêu Thoát )

 1. Tiên Đế Cảnh ( Siêu Thoát Cảnh )

 •  

   

  Binh Khí
 1. Linh Khí

 2. Bảo Khí

 3. Đạo Khí

 4. Thánh Binh / Trọng Binh

 5. Đại Đạo Thánh Binh

 6. Chí Bảo: Sơ Đẳng --- Trung Đẳng --- Cao Đẳng --- Đỉnh Tiêm

6.5. Tàn Khuyết Đại Năng Thần Binh

 1. Đại Năng Thần Binh

 2. Tôn Chủ Thần Binh

8.5. Chuẩn Đế Khí

 1. Đế Khí

9.5. Chuẩn Chư Thiên Đế Binh

 1. Chư Thiên Đế Binh

 2. Tạo Hóa Thiên Binh

 3. Hỗn Độn Thiên Binh

 4. Vô Thượng Chí Bảo

13.5. Chuẩn Cấm Kỵ Chí Bảo

 1. Cấm Kỵ Chí Bảo ( Tiên Khí )

 • Công Pháp / Võ Kỹ
 1. Đê Cấp

 2. Trung Cấp

 3. Cao Cấp

 4. Tiểu Thần Thông

 5. Đại Thần Thông

 6. Chí Cường Thần Thông

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


 • 3
 • 2

Từ khóa: cái thế đế tôn

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok