Đế Bá: Khai Thiên Chi Chiến

Táng Địa | | 1986

Tóm tắt Huyền huyễn Nhiệt huyết Vô địch Sảng văn

Nguồn Gốc

    Phe Cổ Tộc do Thiên Đình cầm đầu tranh dành Tiên Đạo Thành với phe Tiên Dân.

 

Đế Bá: Khai Thiên Chi Chiến

 

Diễn Biến

    Thái Sơ Thụ hiện thân, các thế lực tranh dành Hỗn Độn Chân Hà cùng với Đại Đạo Chi Quả. Và trong cuộc chiến đó, Tiên Đạo Thành xuất hiện, phe Tiên Dân bao gồm Nhất Diệp Tiên Vương, Vô Già Cổ Thần, Quy Phàm Cổ Thần, Phi Dương Tiên Đế, Bộ Chiến Tiên Đế nhập chủ thành. Lúc này, Thiên Đình nổi giận, ra lệnh tấn công, muốn chiếm Tiên Đạo Thành cho mình nên lệnh Cuồng Chiến Cổ Thần, Hạo Hải Tiên Đế dẫn quân tấn công.

    Bởi vì Nhất Diệp Tiên Vương, Vô Già Cổ Thần đã tiến sâu vào Tiên Đạo Thành dò xét ảo diệu nên Bộ Chiến Tiên Đế, Phi Dương Tiên Đế, Quy Phàm Cổ Thần cùng Chư Đế ở bên ngoài thủ hộ. Song phương rực chiến cao trào, Thiên Đình không giành được lợi thế nên mời khách khanh Kiêu Hoành cùng với đó là Táng Thiên Đế Quân nhập cuộc. Điều này khiến cho phe Tiên Dân tổn thương thảm trọng, bại cục đã định. Vào thời khắc đó, Thanh Mộc Thần Đế xuất hiện, khuyên Kiêu Hoành lui, đánh lui Táng Thiên Đế Quân, ổn định trận doanh Tiên Dân, kiên định Tiên Đạo Thành.

    Sau một thời gian giằng co, Chiến Tiên Đế và Mãi Áp Đản lâm thế, liên thủ Đạo Quân Đại Đế đánh cho phe Thiên Đình phải lui về cố thủ ở Thiên Đình. Cuối cùng, hai bên có hiệp định đình chiến. Phe Cổ Tộc và Tiên Dân mỗi bên phân chia địa bàn ở Lục Thiên Châu.

 

Kết Quả

    Tiên Dân có được Tiên Đạo Thành, hình thành nên thế lực Tiên Thành để chống chọi với Thiên Đình.

    Kể từ đây, tiên Dân có được địa vị tại Lục Thiên Châu, có thể ngang hàng với Cổ Tộc. Vì hai bên có sự phân chia địa bàn nên Ngũ Đại Liên Minh được hình thành

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 1

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok