Đế Bá: Công pháp mạnh nhất là cái nào?

Táng Địa | | 7253

Tin tức Huyền huyễn

Bên trong Đế Bá, công pháp mạnh nhất là cái gì?

Là Đại Thế Thất Pháp mà Lý Thất Dạ truyền xuống Bát Hoang sao? Hay là một trong chín đại thiên thư sao? Hoặc là tam tiên chủ tu công pháp sau khi chung cực chinh chiến trở về?

Tiểu nữ cảm thấy đều không phải, thật ra bên trong Đế Bá, công pháp mạnh nhất có thể là Lý Thất Dạ tự sáng tạo đại đạo chi pháp, nó gọi là Chín con kiến.

 

@vidian.wiki

Đế Bá: Công pháp mạnh nhất là cái nào? ##deba ##tienhienthuvien

♬ nhạc nền Tiên Hiền Thư Viện

 

Công pháp tên: Chín con kiến

Người sáng lập: Lý Thất Dạ

Ở thời điểm Lý Thất Dạ ở dạ hải bỉ ngạn, lĩnh hội công pháp này còn không có trọn vẹn, cũng không có hoàn chỉnh, về sau tỉ mỉ chỉnh lý, sáng tạo ra một môn tuyệt thế vô song công pháp.

 

Nội dung:

Chín con kiến có tam trọng, phân biệt là: Sinh mệnh chi chu, sáng thế chi chu, vĩnh sinh chi chu.

Sinh mệnh chi chu: Có thể đem huyết khí, vô cùng vô tận rót vào thể nội người thi triển, để người thi triển có được sinh mệnh lực dùng không hết, có thể khiến cho thân thể khô héo khôi phục sinh mệnh, khôi phục huyết khí, tu luyện đến cực hạn, thật có thể sáng tạo sinh mệnh!!

Sáng thế chi chu: Có thể đem Thái Sơ chi lực, thao thao bất tuyệt rót vào thể nội người thi triển, tại vô cùng vô tận Thái Sơ chi lực trợ giúp, có thể để cho người thi triển đại đạo khôi phục, lại một lần nữa có được lực lượng, tu luyện đến cực hạn, có thể sáng tạo trật tự mới, thế giới mới.

Vĩnh sinh chi chu: Để sinh mệnh, đại đạo của người tu luyện, đều duy trì trạng thái vĩnh hằng, có được lực lượng cùng sinh mệnh vĩnh viễn không khô kiệt.

 

Đế Bá: Công pháp mạnh nhất là cái nào?

 

Khủng bố nha, môn này vô thượng cấp bậc công pháp mạnh không mạnh?

Chỉ nhìn chín con kiến đều khủng bố như vậy, nếu như nhìn thấy dê, còn không phải trực tiếp đại kết cục!!!

Mọi người cảm thấy trong sách còn có cái gì công pháp so ra mà vượt nó, hoan nghênh phát biểu!

==========

Viết xuống "Đế Bá: Công pháp mạnh nhất là cái nào?" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 1
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok