Cổ Chân Nhân: Danh sách Cổ Trùng phần II

Táng Địa | | 13411

Tóm tắt Huyền huyễn

 • Cổ trùng tam chuyển

  • Lưu Ảnh Tồn Thanh cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dựa vào hút quang mang cùng thanh âm mà sống. Chỉ có thể ghi chép một lần.【 Hoa tửu hành giả 】
  • Bảo Khí Hoàng Đồng Thiềm: Đầu thiềm này cao tới 2m5, toàn thân màu da cam, thiềm lưng khoan hậu, phía trên là vưu hạt u cục, như là cổ đại trên cửa thành viên kia khỏa cực đại đồng đinh tán.
  • Cương Tông cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, từ Hắc Tông cổ tấn thăng mà đến, phòng ngự càng mạnh.
  • Thiên Bồng cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, tam chuyển cổ, từ nhị chuyển Bạch Ngọc cổ cùng một con cổ trùng thủy hành phòng ngự hợp luyện mà thành.【 Phương Nguyên 】
  • Thất Hương Tửu Trùng: Tứ Vị Tửu Trùng tấn thăng mà thành, nó có thể cô đọng chân nguyên, đem chân nguyên cổ sư tăng lên một tiểu cảnh giới, nhưng chỉ giới hạn trong tam chuyển.【 Phương Nguyên 】
  • Thiên Nguyên Bảo Liên cổ: Cổ trùng loại phụ trợ, có tiềm lực hợp luyện đến lục chuyển, danh xưng di động nguyên khê, có thể không ngừng sinh ra nguyên thạch cùng chân nguyên, một ngày có thể cung ứng ước chừng năm mươi mai Nguyên thạch cùng đại lượng chân nguyên.【 Thương gia, Phương Nguyên 】
  • Lôi Dực cổ: Cổ trùng loại phụ trợ, có thể ngưng tụ ra một đôi Lôi Quang Vũ Dực, khiến cổ sư trong khoảng thời gian ngắn có được năng lực bay lượn.【 Phương Nguyên 】
  • Toàn Lực Dĩ Phó cổ: Cổ trùng loại phụ trợ, để phát cổ sư tự do thôi phát thú lực hư ảnh.【 Phương Nguyên 】
  • Lực Khí cổ: Cổ trùng loại phụ trợ, từ Phong Khí cổ nghịch luyện mà thành, nhưng sinh ra vô hình lực chi khí thú lực hư ảnh thoát ly cổ sư thân thể. Bám vào tại lực chi khí bên trên, liền có năng lực công kích trực tiếp, ngay khi khí lực tiêu tán, thú lực hư ảnh không có vật dẫn, cũng tiêu tán theo, cũng tự động trở về thân thể cổ sư.【 Phương Nguyên 】
  • Đảm Thức cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, giấu trong Đảm Thạch, sinh tại Đãng Hồn Sơn, khi Đảm Thạch bị đập nát sẽ bay ra, nhưng Đảm Thức cổ chỉ có thể tồn tại một cái chớp mắt, trong chớp mắt, không phải mình tiêu vong, chính là bị đãng hồn sơn lại lần nữa đãng nát. Nhưng tráng nhân hồn phách.【 Phương Nguyên 】
  • Tam Tinh Động: Cổ trùng loại phòng ngự, phòng cổ một loại, bị hậu cần cổ sư trồng xuống, tưới tiêu chân nguyên mà khoảnh khắc trưởng thành. Thân cây bên trong ba tầng không gian, chính là ba cái trên dưới sắp xếp gian phòng. Lực phòng ngự tuyệt không phải lều vải chi lưu có thể so sánh.【 Giả gia thương đội 】
  • Đại Tích Ốc cổ : Cổ trùng loại phòng ngự, phòng cổ một loại.
  • Kim Cương cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, dùng cho phòng ngự.【 Phương Nguyên 】
  • Đao Sí Huyết Bức cổ: Cổ trùng loại vật lộn. Màu đỏ sậm con dơi, hai lỗ tai dài nhọn, mọc ra hai đôi cánh. Rất dễ nuôi nấng, chỉ cần huyết dịch liền có thể. Cổ sư chỉ cần thao túng trong đó duy nhất hùng Bức, liền có thể gián tiếp hiệu lệnh cái khác tất cả thư Bức.【 Huyết Hải lão tổ, Cổ Nguyệt Nhất Đại 】
  • Huyết Nguyệt cổ: Cổ trùng loại công kích, từ nhị chuyển Nguyệt Mang cổ cùng huyết khí cổ tương hỗ hợp luyện mà thành. Một khi thôi phát, nguyệt nhận toàn thân huyết hồng, to bằng chậu rửa mặt nhỏ, như hình thành vết thương, có không ngừng chảy máu hiệu quả. Khuyết điểm là Huyết Nguyệt cổ năng lực công kích tạm được, tầm bắn chỉ có mười mét, chân thực hiệu quả không tốt, lại mỗi tháng đặc biệt mấy ngày ra bên ngoài rướm máu, lực công kích xuống đến bình thường một phần ba. Ưu điểm lớn nhất lượng thức ăn vì máu tươi, dễ dàng nuôi sống.【 Phương Nguyên 】
  • Kiếm Ảnh cổ: Cổ trùng loại công kích, cùng Đao Quang cổ nổi danh, là tam chuyển cổ trùng bên trong công kích mạnh nhất một loại, Phương Nguyên thông qua đổ thạch thu hoạch được.【 Phương Nguyên 】
  • Điện Văn Chỉ Hạc cổ: Cổ trùng loại phụ trợ, dùng cho truyền tin, tại tiên hạc môn chỗ thu hoạch được.【 Phương Nguyên 】
  • Phi Kiếm Truyện Thư cổ: Cổ trùng loại phụ trợ, tốc độ cực nhanh, còn có năng lực phá không, liền xem như không có lỗ thủng, cũng có thể bắn vào phúc địa ở trong đi.【 Phương Nguyên 】
  • Đao Quang cổ: Cổ trùng loại công kích, cùng Kiếm Ảnh cổ nổi danh, là tam chuyển cổ trùng bên trong công kích mạnh nhất một loại.【 Ngụy ương 】
  • Trực Chàng cổ: Cổ trùng loại di động, hiệu quả là cưỡng ép đột phá. Như không có trở ngại, thẳng tắp xông về trước ra năm mươi bước, thế xông liền ngưng. Nếu có trở ngại, liền sẽ ít hơn so với năm mươi bước.【 Phương Nguyên 】
  • Hoành Trùng cổ: Cổ trùng loại di động, cùng Trực Chàng cổ cùng loại, nhưng là ngang công kích.【 Phương Nguyên 】
  • Ưng Dực cổ: Cổ trùng loại di động, dùng cho phi hành, tại phiên chợ mua đoạt được.【 Phương Nguyên 】
  • Nhân Thú Táng Sinh cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng cho cưỡng ép đột phá tam chuyển.【 Phương Nguyên 】
  • Ngôn Nhi Vô Tín cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, từ Xú Thí cổ cùng Phạn Đại Thảo cùng mùi hôi chiểu bùn hợp luyện thành a phân cổ sau, cùng đại lực cổ hợp luyện thành đại lực a phân cổ, lại cùng sư hống cổ, lam nhạt, xanh đậm, phấn hồng nhan sắc ba con hạc giấy cổ hợp luyện mà thành, chỉ tồn tại mười cái hô hấp, có thể dùng tại đánh tan thề độc cổ ước thúc.【 Phương Nguyên 】
  • Bách Niên Thọ cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng có thể gia tăng trăm năm tuổi thọ.
  • Thiết Cốt cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng về sau có thể đem toàn thân xương cốt biến thành thiết cốt.【 Phương Nguyên 】
  • Ngọc Cốt cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng về sau có thể đem toàn thân xương cốt biến thành ngọc cốt.【 Phương Nguyên 】
  • Ngạc Lực cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng sức nhưng mãi mãi gia tăng một ngạc chi lực.【 Phương Nguyên 】
  • Bạch Ngân Xá Lợi cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, có thể trực tiếp tăng lên tam chuyển cổ sư một cái tiểu cảnh giới.【 Phương Nguyên 】
  • Mao Cương cổ: Cổ trùng loại cương thi, kinh điển nhất một hệ liệt cổ trùng một trong.
  • Tự Lực Canh Sinh cổ: Cổ trùng loại trị liệu, tự thân nuôi khí lực càng lớn, hiệu quả càng tốt.【 Phương Nguyên 】
  • Nguyên Lão cổ: Cổ trùng loại hậu cần, chuyên môn dùng để cũng chỉ có thể dùng đến tồn trữ Nguyên thạch cổ, có thể tích trữ trăm vạn không giới hạn Nguyên thạch.
  • Đâu Suất Hoa: Cổ trùng loại cỏ, cùng Đâu Lung Thảo nổi danh, có thể đầy bụng vật cùng Nguyên thạch.【 Phương Nguyên 】
  • Liễm Tức cổ: Cổ trùng loại cỏ, nhưng che giấu cổ sư khí tức, khiến cho như người thường, rất khó phát giác.【 Phương Nguyên 】
  • Điện Nhãn cổ: Có thể dòm ẩn phá hình.【 Bạch Ngưng Băng 】
  • Băng Trùy cổ: Hình thành băng trùy phun ra.【 Bạch Ngưng Băng 】
  • Thủy Toản cổ: Có thể chui phá núi thạch sắt thép, năng lực công phá cực kì khả quan, cơ hồ khó có cổ trùng có thể phòng ngự được.
  • Mộc Mị cổ: Có thể hóa thân thành Thụ Tinh, tiến hành chiến đấu, khuyết điểm là cổ sư mỗi một lần sử dụng thời gian không thể quá lâu.【 Cổ nguyệt Thanh Thư 】
  • Tuyết Cầu cổ: Cổ trùng loại công kích, phát xạ tuyết cầu công kích địch nhân, tiêu hao chân nguyên khá lớn.【 Bạch Ngưng Băng 】
  • Nhân Dược cổ: Dùng nhân loại hài đồng xem như luyện cổ chủ yếu vật liệu, cuối cùng mấy năm, chậm rãi luyện thành, một khi luyện thành, chỉ có thể dùng một lần, kéo dài tuổi thọ, di chứng rất lớn.
  • Nhục Bạch Cốt: Cổ trùng loại trị liệu, có thể để người trị liệu người huyết nhục thương thế, tại bạch cốt sơn truyền thừa xuất hiện.【 Bạch Ngưng Băng 】
 • Cổ trùng tứ chuyển

  • Nguyệt Ảnh cổ : Này cổ am hiểu nhất ẩn tàng. Mặc dù chỉ có tứ chuyển, lại có hạn chế nguyên biển chân nguyên chi năng.
  • Trúc Quân Tử: Lấy chân thành làm thức ăn, trời sinh liền có thể phát hiện nói dối. Chỉ có từ nhỏ đến lớn đều không có nói qua một câu hoang ngôn thành tâm thành ý quân tử mới có thể luyện hóa, nuôi nấng cái này cổ.【 Giả Phú 】
  • Huyết Cuồng cổ: Hiệu dụng hết sức kỳ lạ. Này cổ vô hình không thể, chính là một đoàn huyết khí, bám vào vật khác thể bên trên mới có thể sống sót. Phàm là cổ trùng lây dính khí tức của nó, liền có thể thỉnh thoảng hấp thu tự nhiên nguyên khí. Nhưng nó lại có cực lớn tệ nạn, nhận huyết cuồng cổ ảnh hưởng cổ trùng, đều sẽ dần dần không nhận cổ sư điều khiển. Sau một khoảng thời gian, liền sẽ hóa thành một vũng máu.【 Huyết Hải lão tổ, Cổ Nguyệt Nhất Đại 】
  • Cửu Nhãn Tửu Trùng: Từ hai con Tứ Vị Tửu Trùng cùng bảy loại hương liệu hợp luyện mà thành Thất Hương Tửu Trùng hai con cùng chín loại bách thú vương con mắt hợp luyện mà thành, nhưng chiết xuất hoàng kim chân nguyên một cái tiểu cảnh giới.【 Phương Nguyên 】
  • Huyết Lô cổ: Trải qua huyết mạch quan hệ người tàn sát đẫm máu luyện, có thể tăng lên tư chất cổ sư.【 Phương Nguyên, Cổ Nguyệt Nhất Đại, Huyết Hải lão tổ 】
  • Chính Khí cổ: Cổ trùng loại tâm, chỉ có người lo liệu chính nghĩa, mới có thể thôi động sử dụng. Đạo chích chi đồ, tâm chí không kiên người, thường thường sẽ tại chính khí cổ hạ, trong lòng run sợ, có tật giật mình, trong lòng chiến ý kịch liệt trượt, sinh ra không cách nào đối chiến cảm giác, từ đó không chiến tự tan.【 Thiết Huyết Lãnh 】
  • Thiên Niên Thọ cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng có thể gia tăng ngàn năm tuổi thọ.
  • Hoàng Kim Xá Lợi cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, có thể trực tiếp tăng lên tứ chuyển cổ sư một cái tiểu cảnh giới, tại thư Vương Truyền nhận chỗ thu hoạch được.【 Phương Nguyên 】
  • Thập Quân Chi Lực cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng cho tăng lên khí lực, tại phiên chợ mua thu hoạch được.【 Phương Nguyên 】
  • Kim Phong Tống Sảng cổ: Cổ trùng loại trị liệu, nhưng hình thành một đoàn kim sắc gió lốc dùng cho trị liệu.【 Phương Nguyên, Thiết Mộ Bạch 】
  • Tuyết Tẩy cổ: Cổ trùng loại trị liệu, từ tuyết liễu tuyết trắng phiến lá hóa thành cổ, giá trị liên thành. Giải độc năng lực siêu quần bạt tụy.【 Phương Nguyên 】
  • Kim Long cổ: Cổ trùng loại công kích, thôi động nhưng hình thành Kim Long công kích.【 Phương Nguyên, Thiết Mộ Bạch 】
  • Thủy Mạc Thiên Hoa cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, một khi sử dụng, liền biến thành một mặt to lớn viên cầu lồng nước. Lồng nước phòng ngự trác tuyệt, thậm chí có thể ngăn cản ngũ chuyển cổ công phạt. Nhưng có cái cự đại tệ nạn, đó chính là không cách nào di động, không cách nào đình chỉ. Lồng nước trong ngoài ngăn cách, liền xem như cổ chủ, cũng không thể tự do xuất nhập. Rất nhiều thế lực, đều áp dụng thủy mạc thiên hoa cổ dùng để hộ thành.
  • Cổ Đồng Bì cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, nhiều lần sử dụng có thể dùng cổ sư thu hoạch được thắng tam chuyển Đồng Bì cổ phòng ngự, phối hợp đồng nước, có thể tăng tốc ba thành tốc độ.【 Phương Nguyên 】
  • Tinh Thiết Cốt cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, có thể để cho cổ sư toàn thân xương cốt, trở nên càng kiên cố hơn, hiệu quả là thiết cốt cổ mấy lần. Nhưng cùng lúc, nó cần thiết tiêu hao thời gian, cũng kéo dài mấy lần.
  • Kim Lũ Y cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, dùng cho phòng ngự.【 Phương Nguyên, Thiết Mộ Bạch 】
  • Thiên Thanh  Lang Bì cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, từ tam chuyển Kim Bối Lang Bì cổ phối hợp tài liệu khác hợp luyện mà thành.【 Phương Nguyên 】
  • Hoành Trùng Trực Chàng cổ: Cổ trùng loại di động, từ Hoành Trùng cổ, Trực Chàng cổ hợp luyện mà thành, đem công kích khoảng cách khuếch trương tăng tới hai trăm bước, đồng thời liên tục hai lần thôi động lúc, khoảng cách thời gian cũng rút ngắn đến trước kia một nửa, nhưng cùng lúc tăng lên chân nguyên hao tổn.【 Phương Nguyên 】
  • Kim Hà cổ: Cổ trùng loại di động, nhưng hình thành kim quang tăng tốc cổ sư tốc độ di chuyển.【 Phương Nguyên, Thiết Mộ Bạch 】
  • Lang Bôn cổ: Cổ trùng loại di động, dùng cho di động, Thường Sơn Âm lưu lại cổ trùng.【 Phương Nguyên, Thường Sơn Âm 】
  • Cốt Dực cổ: Cổ trùng loại phụ trợ, hình như một cây lông vũ, khiết bạch vô hà, toàn thân cốt chất, nhẹ như lông hồng, từ tam chuyển tiêu hao cổ không đủ chim cùng cửu cung hoa, vấn đỉnh thạch, Kim Ô lưu tinh, hàn băng cỏ các loại tài liệu hợp luyện thu hoạch được, nhưng tại cổ sư xương sống cùng xương sườn bên trên sinh trưởng ra vô số cốt thứ, cũng đâm rách huyết nhục diễn duỗi mà ra hình thành hai mảnh cánh xương, dùng cho phi hành.【 Phương Nguyên 】
  • Táng Hồn Thiềm: Cổ trùng loại hậu cần, dùng cho cất giữ. Nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, một mảnh màu xám trắng. Phần lưng mọc đầy màu đen mụn nhỏ, một đôi thật to tròng mắt lóe quỷ dị màu xanh lục. Nó chỉ có thể cất giữ hồn phách, đem hồn phách hút vào trong bụng, phần bụng liền càng bành trướng. Là Hồ Tiên lưu lại cổ trùng một trong.【 Phương Nguyên 】
  • Hạo Châu cổ: Cổ trùng loại hậu cần, chuyên môn dùng để phong ấn cổ trùng, khiến cho cổ trùng lâm vào ngủ say, dễ dàng bảo tồn.【 Phương Nguyên 】
  • Lang Thôn cổ: Cổ trùng loại hậu cần, đầu sói bong bóng cá, dùng cho chứa đựng, Thường Sơn Âm lưu lại cổ trùng.【 Phương Nguyên, Thường Sơn Âm 】
  • Khiêu Cương cổ: Cổ trùng loại cương thi, kinh điển nhất một hệ liệt cổ trùng một trong.
  • Bách Niên Mộc Mị: Mộc Mị cổ cùng Bách Niên Thọ cổ hợp luyện mà thành.
  • Du Long cổ: Một cỗ đen nhánh dầu hỏa hóa thành một đạo hình rồng, nhưng cũng không phải là thực thể.【 Thiết Huyết Lãnh 】
  • Hỏa Long cổ: Một ngọn lửa hóa thành một đạo hình rồng, nhưng cũng không phải là thực thể.【 Thiết Huyết Lãnh 】
  • Âm Dương Chuyển Sinh cổ: Hai con cổ trùng kỳ lạ tương hỗ xoay quanh, ngươi truy ta trục, dùng cho chuyển sinh trưởng thành.【 Cổ Nguyệt Nhất Đại, Phương Nguyên 】
  • Khổ Lực cổ: Cổ sư thụ thương càng nặng, cảm nhận được thống khổ càng sâu, phát huy ra khí lực lại càng lớn. Phát huy ra khí lực cũng có hạn mức cao nhất, muốn nhìn cổ sư người cụ thể nội tình.【 Phương Nguyên 】
  • Cự Linh Ý: Tại cự khai bia chỗ thu hoạch được, nhưng cùng Cự Linh Thân, Cự Linh Tâm hai cổ tạo thành cự khai bia sát chiêu Cự Linh biến, cụ thể công dụng không rõ.
  • Phí Lực cổ: Có thể để cho địch nhân nhất cử nhất động, đều muốn càng thêm lãng phí sức lực, gấp bội trên lực lượng hao tổn, từ cổ sư phí sức chỗ thu hoạch được.
  • Lang Cố cổ: Ký thác vào mắt trái cổ sư, có thể đem con nào đó sói tầm mắt chuyển dời đến cổ sư trong mắt, Thường Sơn Âm lưu lại cổ trùng.【 Phương Nguyên, Thường Sơn Âm 】
  • Lang Hào cổ: Ký thác vào cổ họng cổ sư, thôi động sau cổ sư có thể phát ra Lang Vương gầm thét, để đàn sói chiến lực tăng vọt, Thường Sơn Âm lưu lại cổ trùng.【 Phương Nguyên, Thường Sơn Âm 】
  • Viêm Đồng cổ: Cổ sư thôi động Viêm Đồng cổ, ánh mắt chiếu tới chỗ, liền sẽ sinh ra hỏa diễm, thiêu đốt địch nhân. Dạng này thuận tiện thủ đoạn công kích, thường thường làm người khó mà đề phòng. Nhưng cũng có thiếu hụt. Thí dụ như tiếp tục thôi động, sẽ dẫn đến cổ sư bản nhân hai mắt bị đốt cháy khét. Chỉ cần sử dụng thượng hạng trị liệu cổ, cùng phối hợp cái khác tương ứng cổ trùng, đến giảm bớt dạng này di chứng.
  • Luyện Tinh Hóa Thần cổ: Đối hồn phách hiệu quả trị liệu tốt, lại không cách nào trị tận gốc, vì Bắc Nguyên Đông Phương gia tộc đặc sắc cổ trùng.

Cổ Chân Nhân: Cổ Chân Nhân danh sách cổ trùng phần III 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

The good

uẩn thể The good

Vẫn còn thiếu quá nhiều a

3 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Bài viết rất hay và bổ ích, cảm ơn ad đã bỏ công sức ra review cho mọi người đọc ^^

4 năm trước

Sơn Hải Thần Quang

Sơn Hải Thần Quang

Nhìn hết tinh không, nhưng không có phát hiện nơi nào có so dung nhan của mẫu thân xán lạn. Đạp biến thổ địa, lại không phát hiện chỗ đó so phụ thân bả vai kiên cố.

4 năm trước

Phàm thánh

Phàm thánh

Con người… sống ở trên đời, cuối cùng… là vì cái gì?

4 năm trước

Học sinh tiểu học

Học sinh tiểu học

Khoa học điểm cuối là ma pháp!

4 năm trước

Lâm Phàm

Lâm Phàm

Để lại 1 tia thần niệm aaaaaaa

4 năm trước

Đi ngang qua và để lại 1678 tia thần niệm

4 năm trước

D

D

Đi ngang qua và để lại 1 tia thần niệm

4 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok