Cổ Chân Nhân: Danh sách Cổ Trùng phần I

Táng Địa | | 18382

Tóm tắt Huyền huyễn

Thiên chuy bách luyện, tâm bất biến,

Dốc lòng hết sức, luyện nhất kiếm.

Hôm nay kiếm chỉ giữa trời xanh. 

Luyện cổ luyện người, luyện thương thiên!

Cổ tồn tại giữa thiên địa, nó tự sinh tự diệt, cũng có thể nhân cổ hợp nhất. Ta nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, luyện thương thiên!

 • Cổ trùng nhất chuyển

  • Tửu trùng: Lấy rượu làm thức ăn, có thể lăng không phi hành. Nó có thể cô đọng chiết xuất chân nguyên đề cao nửa giai, nhưng chỉ hữu hiệu với cổ sư nhất chuyển.【 Phương Nguyên, hoa tửu hành giả, Cổ Nguyệt Dược Nhạc 】
  • Nguyệt Quang cổ: Cổ trùng loại công kích, cổ trùng trấn tộc của Cổ Nguyệt nhất tộc, có tính công kích từ xa. Từ bí pháp phối trí, sáng óng ánh long lanh, giống một khối lam thủy tinh, trọng lượng chỉ khoảng một tờ giấy mỏng, có thể trong không trung ngưng tụ thành một cái U Lam Nguyệt Nhận lớn cỡ bàn tay, phạm vi công kích mười mét, lấy cánh hoa Nguyệt Lan mà sống.【 Cổ nguyệt nhất tộc 】
  • Tửu Nang Hoa cổ: Cổ trùng thiên nhiên loại thảo mộc, chỉ có quán chú chân nguyên, có thể sinh trưởng. Sau khi lớn lên, trong tâm hoa sẽ bài tiết ra mật hoa.【 Hoa tửu hành giả 】
  • Phạn Đại Thảo cổ: Cổ trùng thiên nhiên loại thảo mộc, chỉ có quán chú chân nguyên, liền có thể sinh trưởng. Sau khi lớn lên, cỏ trong túi sẽ sinh trưởng xuất ra hạt gạo thơm ngào ngạt.【 Hoa tửu hành giả, Trần Thúy Hoa 】
  • Hùng Lực cổ: Là cổ trùng tiêu chí của Hùng gia, giống như Nguyệt Quang cổ của Cổ Nguyệt nhất tộc hay là Khê Lưu cổ của Bạch gia. Đồ ăn là mật ong.  
  • Khê Lưu cổ: Là cổ trùng tiêu chí của Bạch gia.  
  • Thảo Nhân cổ ( Thảo Khôi cổ ): Có được năng lực tự lành của thảo mộc hệ.
  • Đồng Bì cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, sẽ tăng cường phòng ngự cho làn da của cổ sư, có thể giúp cho cổ sư chịu được nhiều tổn thương.【 Cổ nguyệt nhất tộc 】
  • Man Lực Thiên Ngưu cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, có thể tăng sức mạnh cho cổ sư trong một khoảng thời gian, danh xưng nhất ngưu chi lực, duy trì năm cái hô hấp.
  • Hắc Thỉ cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, gia tăng lực lượng cho cổ sư.【 Phương nguyên 】
  • Thanh Ti cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, thường được cổ sư dùng để phòng ngự đả kích. Sử dụng nó, một lần tiêu hao ba thành thanh đồng chân nguyên.
  • Tịnh Thủy cổ: Có thể tẩy luyện cổ sư khiếu bích, đem không khiếu nguyên trong biển dị chủng khí tức đều hóa đi.
  • Thư trùng: Muốn nhớ gì thì đút cho thư trùng ăn, từ nay về sau chỉ cần thư trùng không mất, thì cổ sư có thể vĩnh viễn nhớ kỹ.
  • Thạch Bì cổ : Trong khoảnh khắc khiến da màu vàng chuyển màu xám trắng. Đồng thời bành trướng, trùm lên một tầng da đá dày đặc mười phần.
  • Thiết Bì cổ: Cùng loại Đồng Bì cổ.
  • Ngọc Bì cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, ưu tú hơn Đồng Bì cổ, không chỉ tiêu hao ít chân nguyên, lực phòng ngự cũng cao hơn Đồng Bì cổ.【 Cổ Nguyệt Phương Chính ( Được từ tộc trưởng cổ nguyệt bác ), Cổ Nguyệt Phương Nguyên ( Được từ hoa tửu truyền thừa )】
  • Thú Bì cổ: Cùng Đồng Bì cổ... thuộc về một cái hệ liệt. Nhưng mà giá trị lại phân biệt rất lớn, Thú Bì cổ bình thường nhất, giá thị trường so Thạch Bì cổ còn thấp một chút, nhưng mà lộ tuyến tấn thăng rất nhiều, có thể cùng rất nhiều cổ trùng khác hợp luyện.
  • Hoàng Lạc Thiên Ngưu cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, có thể ban cho cổ sư sức chịu đựng, làm giảm mạnh mức độ tiêu hao thể lực của cổ sư, có thể duy trì một khắc đồng hồ.
  • Hoa Thỉ cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, có thể tăng lực lượng cho cổ sư trong thời gian nhất định, danh xưng một thỉ chi lực. Tiêu hao chân nguyên lượng cùng Man Lực Thiên Ngưu cổ đồng dạng nhiều, nhưng là nó có thể duy trì mười cái hô hấp.
  • Phấn Thỉ cổ : Dùng cho tăng mập.
  • Bạch Thỉ cổ : Cổ trùng loại tiêu hao, gia tăng lực lượng cho cổ sư.【 Cổ Nguyệt nhất tộc, Cổ Nguyệt Phương Nguyên ( Được từ hoa tửu truyền thừa )】
  • Tiểu Quang cổ: Cổ trùng loại phụ trợ, phụ trợ đề cao lực công kích cho Nguyệt Quang cổ.【 Cổ nguyệt nhất tộc 】
  • Long Hoàn Khúc Khúc cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, gia tăng năng lực né tránh.【 Cổ nguyệt Xích Thành 】
  • Sinh Tức Thảo: Cổ trùng loại trị liệu, danh xưng nhị chuyển cổ trùng đệ nhất độc, là cổ trùng mà Ái Sinh Ly cần dùng. 
  • Quả Phụ Chu: Luyện thành danh xưng nhị chuyển cổ trùng đệ nhất độc, là cổ trùng mà Ái Sinh Ly cần dùng.
  • Hồng Châm Hạt: Luyện thành danh xưng nhị chuyển cổ trùng đệ nhất độc, là cổ trùng mà Ái Sinh Ly cần dùng.
  • Ôn Ti Chu: Cổ trùng loại hậu cần.  
  • Thiểm Quang cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng cho lấp lóe quang mang.
  • Sinh Cơ Diệp: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng một lần liền tan biến đồng thời sau khi vận dụng một mảnh Sinh Cơ Diệp chữa thương, trong vòng một giờ, những Sinh Cơ Diệp khác không có hiệu quả trị liệu.
  • Cốt Thương cổ: Cổ trùng loại công kích, ngưng kết Cốt Thương.【 Phương nguyên 】
  • Thanh Đồng Xá Lợi cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, có thể trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới cho nhất chuyển cổ sư.【 Phương nguyên 】
  • Ngự Khuyển cổ: Cổ trùng loại nô thú, giống như ngọc thạch, kích cỡ khoảng chừng bằng đầu ngón tay cái, cực giống đầu chó, có thể dùng để ngự sử loài chó, đồng thời cũng là thứ tiến vào bên trong truyền thừa Tam Vương, chìa khóa Khuyển Vương Truyền Thừa.【 Phương nguyên 】
  • Ẩn Thạch cổ: Năng lực là ẩn thân, nhưng chỉ có thể biến mất thân thể, quần áo... không thể biến mất, cho nên tạm thời chưa có giá trị thực dụng.【 Phương nguyên 】
  • Cốt Trúc cổ: Hình như một đoạn xương cốt chế thành cây gậy trúc, phối hợp cùng nhị chuyển Quỷ Hỏa cổ chữa trị Chiến Cốt Xa Luân, do Man gia đưa tặng.【 Phương nguyên 】
 • Cổ trùng nhị chuyển

  • Lại Thổ Cáp Mô: Mỗi bữa ăn dùng một cân bùn đất, bùn đất càng phì nhiêu càng tốt. Con cóc này số lượng thưa thớt, là cổ trùng nhất định phải có để luyện thành bảo khí Hoàng Đồng Thiềm.
  • Hắc Tông cổ : Cổ trùng loại phòng ngự, từ Thanh Ti cổ cùng Hắc Thỉ cổ hợp luyện mà thành, thôi động, toàn thân lông tơ vừa đen vừa thô, trong mấy hơi thở, toàn thân cổ sư mọc ra một mảng hắc tông hộ giáp.【 Giả gia thương đội cổ sư 】
  • Địa Tàng Hoa cổ: Đem cổ trùng khác bao nuôi ở trong tâm hoa, ngâm trong dịch hoa màu hoàng kim. Loại dịch hoa hoàng kim có thể ở một mức độ nào đó, mô phỏng trạng thái phong ấn, để ngâm ở trong đó cổ trùng lâm vào ngủ say.
  • Bạch Ngọc cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, từ Bạch Thỉ cổ cùng Ngọc Bì cổ thêm răng lợn rừng hợp luyện thành, dùng cho phòng ngự.【 Phương nguyên 】
  • U Ảnh Tùy Hành cổ: Khiến cho thân thể biến thành một đoàn hắc ám nồng đậm.【 Vương Đại 】
  • Ái Sinh Ly: Cổ trùng loại độc, danh xưng nhị chuyển cổ trùng đệ nhất độc, muốn luyện thành, chỉ cần nhất chuyển Sinh Tức Thảo, Quả Phụ Chu, Hồng Châm Hạt cùng một khỏa người yêu chi tâm.【 Vương Đại 】
  • Đại Đỗ Oa: Cổ trùng loại hậu cần, trong bụng có không gian rộng rãi, có công dụng tồn trữ, nhưng mỗi lần phun ra đồ vật, đều phải kêu một tiếng, không thể cất giữ cổ trùng, không miễn dịch độc tố.【 Cổ nguyệt không tỉnh 】
  • Xà Tín cổ: Có thể cảm ứng nhiệt lượng. Bất quá có ba cái thiếu hụt rõ ràng, một là phạm vi cảm giác nhỏ, hai là dễ dàng bị quấy rầy, ba là không thể kiểm trắc sinh vật máu lạnh.【 Cổ nguyệt xích thiệt 】
  • Nguyệt Mang cổ: Cổ trùng loại công kích, từ Nguyệt Quang cổ cùng hai con Tiểu Quang cổ hợp luyện thành, tối ưu hóa tăng phúc lực công kích nguyệt nhận, phạm vi nguyệt nhận công kích vẫn như cũ là xa mười mét.【 Phương nguyên 】
  • Nguyệt Nghê Thường: Cổ trùng loại phòng ngự, từ Ngọc Bì cổ cùng Nguyệt Quang cổ hợp luyện mà thành. Mặc dù tại phương diện phòng ngự kém một bậc so Bạch Ngọc cổ, nhưng là nó lại có thể trợ giúp những người khác có năng lực phòng ngự【 Phương Chính 】
  • Cửu Diệp Sinh Cơ Thảo: Cổ trùng loại thảo, có tác dụng trị liệu. Mỗi một lá cây, chính là một gốc Sinh Cơ Diệp. Sinh Cơ Diệp cũng là một loại thảo cổ, đẳng cấp nhất chuyển, thuộc về loại hình tiêu hao, dùng một lần liền biến mất, nó còn có một cái thiếu hụt đó chính là sau khi sử dụng một mảnh Sinh Cơ Diệp chữa thương thì trong vòng một giờ sử dụng những Sinh Cơ Diệp khác đều vô hiệu.【 Phương nguyên 】
  • Nguyệt Toàn cổ: Cổ trùng loại công kích, không giống với nguyệt nhận bình thường công kích thẳng tắp, sử dụng nguyệt nhận từ lam đổi xanh, đồng thời phương thức công kích từ thẳng tắp biến hóa thành đường cong.
  • Bạch Trùng Kiển: Không có năng lực nào đáng kể.  
  • Tứ Vị Tửu Trùng: Từ hai con Tửu Trùng thêm bốn loại rựu ngon là "ngọt bùi cay đắng" hợp luyện mà thành, có thể cô đọng chiết xuất chân nguyên giúp đề cao nửa giai, chỉ hữu hiệu với nhị chuyển cổ sư.【 Phương nguyên 】
  • Nguyệt Ngân cổ: Cổ trùng loại công kích, từ Nguyệt Quang cổ cùng Ngân Thạch cổ hợp luyện mà thành, lực công kích không thay đổi, nhưng mà phạm vi công kích lại có thể tăng trưởng gấp đôi, đạt tới xa hai mươi mét.  
  • Loa Toàn Cốt Thương cổ: Cổ trùng loại công kích, Cốt Thương cổ tiến giai.【 Phương nguyên 】
  • Thủy Tráo cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, năng lực phòng ngự lồng nước, thậm chí ưu tú hơn một chút so với Bạch Ngọc cổ. Nhưng nó cũng có thiếu hụt rất lớn, đó chính là nhất định phải hình thành hình cầu tròn, dựa vào lồng nước lưu động dòng nước không ngừng tá lực, phân tán tổn thương, mới có thể phát huy đầy đủ năng lực phòng ngự lớn nhất.【 Phương nguyên 】
  • Xích Thiết Xá Lợi cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, trong nháy mắt tăng lên một cái tiểu cảnh giới, chỉ hữu hiệu nhị chuyển cổ sư.【 Bạch Ngưng Băng, phương nguyên 】
  • Cường Thủ cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, mỗi lần thôi động, đều tiêu hao không ít chân nguyên. Nhằm vào cổ trùng càng cường đại, quá trình liền càng gian nan, chân nguyên tiêu hao thì càng nhiều. Nếu như thất bại, cổ sư sẽ bị phản phệ.【 Phương nguyên 】
  • Thạch Khiếu cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng một lần liền biến mất, tác dụng là đem cổ sư khiếu bích chuyển biến thành vách đá cứng rắn. Cử động lần này là đem không khiếu nội tình cùng tiềm lực hoàn toàn ép khô, khiến cổ sư có thể trong nháy mắt đạt tới tu vi đỉnh phong.【 Phương nguyên, Bạch Ngưng băng 】  
  • Tông Hùng Bản Lực cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, có thể gia tăng lực lượng cho cổ sư trong một khoảng thời gian, danh xưng nhất hùng chi lực.【 Phương nguyên 】
  • Thập Niên Thọ cổ: Cổ trùng loại tiêu hao, dùng xong có thể gia tăng tuổi thọ mười năm đến chín mươi năm.
  • Thanh Nhiệt cổ: Cổ trùng loại trị liệu, có thể giải độc.【 Phương nguyên 】
  • Chỉ Hạc cổ: Cổ trùng loại hậu cần, chuyên môn dùng để truyền tin, đồng thời cũng là thứ tiến vào bên trong truyền thừa tam Vương, chìa khóa truyền thừa Tín Vương.【 Phương nguyên 】
  • Du Cương cổ: Cổ trùng loại cương thi, một trong những hệ liệt cổ trùng kinh điển nhất. Khiến cổ sư triệt để hóa thân cương thi, chỉ cần đúng giờ hút máu, liền có thể sống động tự do, cẩu thả trường tồn.
  • Ẩn Lân cổ: Từ Ẩn Thạch cổ cùng Ngư Lân cổ hợp luyện thành, năng lực là ẩn thân, có thể khiến quần áo trên người cùng bản thân đều có thể ẩn thân.【 Phương nguyên 】
  • Địa Thính Nhục Nhĩ Thảo: Tại năng lực phạm vi trinh sát quả thực có thể ngang cơ với rất nhiều tam chuyển cổ trùng. Muốn sử dụng Địa Thính Nhục Nhĩ Thảo cũng không phải luyện hóa là được, còn cần cắt đứt một lỗ tai, đem Nhục Nhĩ thảo cùng vết thương dính hợp lại, thành lỗ tai mới. Đồ ăn là râu sâm.【 Phương nguyên 】
  • Ảnh Thương cổ: Người giữ cổ thụ nhiều ít tổn thương, người công kích cũng phải tiếp nhận trong đó một phần mười .【 Gấu khương 】
  • Quỷ Hỏa cổ: Ký thác vào gốc lưỡi của cổ sư, sau khi thôi động có thể hóa thành đoàn ngọn lửa màu xanh lam, cùng nhất chuyển Cốt Trúc cổ phối hợp mà tu bổ Chiến Cốt Xa Luân, tại thương đội mua thu hoạch được.【 Phương nguyên 】
  • Tích Ốc cổ: Cổ trùng loại phòng ngự, một loại phòng cổ.

Cổ chân nhân: Cổ Chân Nhân danh sách cổ trùng phần II 

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

(个Quán ăn tạp个)

phàm nhân (个Quán ăn tạp个)

Cổ trùng dựa theo công dụng thì được chia thành mấy loại thế?

2 năm trước

raven

phàm nhân raven

nếu ta ko lầm thì là 6: tồn trữ,trinh sát,chữa trị,di động,tấn công,phòng thủ
Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Kẻ Quan Sát

Kẻ Quan Sát

Quan sát thế gian, ghi chép thời đại

4 năm trước

Bởi Vì Đam Mê

Bởi Vì Đam Mê

bán hành slcl < Trích : Bố Tiêu Dao Tử > ahihi

4 năm trước

Tiêu Dao Tử

Tiêu Dao Tử

Tiểu đệ đi ngang qua, mong các đại lão bỏ quá, đừng đồ sát tiểu đệ :(

4 năm trước

Cầu Trường Sinh3

Cầu Trường Sinh3

thật sự là tu luyện nó lâu quá đi aaaa

4 năm trước

Cầu Trường Sinh3

Cầu Trường Sinh3

thật sự là tu luyện nó lâu quá đi aaaa

4 năm trước

Cầu Trường Sinh3

Cầu Trường Sinh3

thật sự là tu luyện nó lâu quá đi aaaa

4 năm trước

Cầu Trường Sinh3

Cầu Trường Sinh3

thật sự là tu luyện nó lâu quá đi aaaa

4 năm trước

Cầu Trường Sinh3

Cầu Trường Sinh3

thật sự là tu luyện nó lâu quá đi aaaa

4 năm trước

Cầu Trường Sinh3

Cầu Trường Sinh3

thật sự là tu luyện nó lâu quá đi aaaa

4 năm trước

Cầu Trường Sinh3

Cầu Trường Sinh3

thật sự là tu luyện nó lâu quá đi aaaa

4 năm trước

Cầu Trường Sinh3

Cầu Trường Sinh3

thật sự là tu luyện nó lâu quá đi aaaa

4 năm trước

Người Quan Sát

Người Quan Sát

Quan sát chúng sinh, ghi chép thời đại

4 năm trước

Thiên Hoàng

Thiên Hoàng

nhân tộc thánh mệnh! xuất hiện, mau mau quỳ bái

4 năm trước

Lâm Phàm

Lâm Phàm

Để lại 1 tia thần niệm aaaaaaa

4 năm trước


Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok