Cấp bậc tu vi trong Tối Cường Hệ Thống

darkhunter | | 7409

Tin tức Thông tin Hệ thống Sảng văn

Cảnh giới:
1.Huyền Hoàng giới:

Hệ thống tu Luyện:
– Hậu Thiên
– Tiên Thiên
– Nhập Thần
– Tiểu Thiên Vị
– Đại Thiên Vị
Thương Linh Châu : Cấp 1 – 9
Đông Linh Châu : Sơ cấp, trung cấp, cao cấp. (2 châu này bị chia cắt nên phân chia trong cảnh giới nó khác nhau)

2.Phi Thăng Cổ Thánh giới:
– Chí Thiên Vị
– Địa Thiên Vị
– Thanh Thiên Vị
– Hoang Thiên Vị
– Thần Thiên Vị
– Chí Tôn Vị
– Viễn Cổ cảnh: Chí Tôn Vị và Viễn Cổ Cảnh Là sau khi vạn giới khai mở mới phá vỡ bình phong mà thăng cấp đc .
Chia cảnh giới : Sơ kỳ ,trung kỳ , hậu kỳ , viên mãn , đại viên mãn .( Riêng Thần Thiên vị chia làm – từ cấp 1 đến cấp 10 mỗi cấp sức mạnh khác nhau gần như là tăng 1 đại cảnh giới ).

3.Phi Thăng Đại Lục Vô Tận:
– Chân Tiên
– Huyền Tiên
– Kim Tiên
– Tổ Cảnh
– Thánh Tiên
– Tiên Vương
– Thiên Quân
Chia cảnh giới : Sơ Kỳ , Trung Kỳ , Hậu Kỳ , Viên Mãn ,Đại Viên Mãn

Nguồn: Phong Vân

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 2
  • 0

Từ khóa: cấp bậc tu vi

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Chí Cường

hoa cái Chí Cường

Cảm ơn bài viết rất nhiều thanh kiều xô mớt.😂😂😂

một năm trước

Andy Nguyen

phàm nhân Andy Nguyen

Thần Thiên Vị bao gồm : 1. Chân Pháp cảnh 2. Lĩnh vực cảnh. 3. Động thiên cảnh 4. Bất tử cảnh 5. Nguyên thần cảnh 6. Pháp tắc cảnh 7. Vạn pháp quy nhất 8. Thiên địa thần đan 9. Bát Hoang hợp nhất 10. Vĩnh hằng thần vị

2 năm trước


TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok