Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 9 năm 2021

Táng Địa | | 7543

Bảng xếp hạng Thông tin

Tháng 9 này có rất nhiều bộ mới xuất hiện, các đạo hữu tha hồ nhảy hố, nhất là bên zongheng (mình có in đậm tên các bộ mới). Một số bộ chỉ nhìn tên liên rất hấp dẫn: Trọng Sinh Liền Muốn Đối Với Mình Hung Ác Một Điểm,  Ta Tại Võ Đạo Thư Viện Cẩu Đến Vô Địch,  Bạt Kiếm Tựu Thị Chân Lý.

Còn về bảng tổng bên Qidian thì đáng chú ý nhất là sự bức phá mạnh mẽ của bộ Trường Dạ Dư Hỏa, tăng 11 bậc so với tháng trước. 2 bộ Tinh Môn và Dạ Mệnh Danh Thuật vẫn bám đuổi nhau hết sức gay cấn, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Tháng vừa rồi mình có cày 2 bộ, Bất Khoa Học Ngự Thú và Mạc Cầu Tiên Duyên, xác nhận là rất hay, các đạo hữu có thể nếm thử :3.

Thêm một thông tin là tác phẩm Ngự Đạo Khuynh Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ cũng vừa hoàn thành, đạo hữu nào đọc rồi cho mình xin tí review, đa tạ.!!

Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 9 năm 2021

 

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian tháng 9 năm 2021

1. Tinh Môn – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Huyền Huyễn

2. Dạ Mệnh Danh Thuật – Hội Thuyết Thoại Đích Trửu Tử | Đô Thị

3. Nhân Tiên Này Quá Mức Đứng Đắn – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp

4. Thâm Không Bỉ Ngạn – Thần Đông | Đô Thị

5. Bất Khoa Học Ngự Thú – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Huyền Huyễn

6. Trường Dạ Dư Hỏa – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn

7. Đại Mộng Chủ – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

8. Từ Hồng Nguyệt Bắt Đầu – Hắc Sơn Lão Quỷ | Khoa Huyễn

9. Luân Hồi Nhạc Viên – Na Nhất Chích Văn Tử | Khinh Tiểu Thuyết

10. Nhân Tộc Trấn Thủ Sử – Bạch Câu Dịch Thệ | Huyền Huyễn

11. Trẫm – Vương Tử quân | Lịch Sử

12. Lê Minh Chi Kiếm – Viễn Đồng | Khoa Huyễn

13. Toàn Chức Nghệ Thuật Gia – Ngã Tối Bạch | Đô Thị

14. Xích Tâm Tuần Thiên – Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp

15. Trấn Yêu Bác Vật Quán – Diêm ZK | Huyền Nghi

16. Trọng Sinh Liền Muốn Đối Với Mình Hung Ác Một Điểm – Xuy Cá Đại Khí Cầu 9 | Đô Thị

17. Cái Này Minh Tinh Rất Muốn Nghỉ Hưu – Ấu Nhi Viên Nhất Bả Thủ | Đô Thị

18. Thần Thoại Bản Tam Quốc – Phần Thổ Hoang Thảo | Lịch Sử

19. Kim Cương Bất Hoại Đại Trại Chủ – Vãng Nam | Vũ Hiệp

20. Thập Phương Vũ Thánh – Cổn Khai | Huyền Huyễn

 

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian Thể loại Tiên Hiệp tháng 9 năm 2021

1. Nhân Tiên Này Quá Mức Đứng Đắn – Ngôn Quy Chính Truyện | Tiên Hiệp

2. Đại Mộng Chủ – Vong Ngữ | Tiên Hiệp

3. Xích Tâm Tuần Thiên –Tình Hà Dĩ Thậm | Tiên Hiệp

4. Đại Phụng Đả Canh Nhân –Mại Báo Tiểu Lang Quân | Tiên Hiệp | hoàn thành

5. Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người – Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết | Tiên Hiệp

6. Đại Ngụy Độc Thư Nhân – Thất Nguyệt Vị Thì | Tiên Hiệp

7. Ngã Dụng Nhàn Thư Thành Thánh Nhân –Xuất Tẩu Bát Vạn Lý | Tiên Hiệp

8. Thần Bí Phục Tô –Phật Tiền Hiến Hoa | Tiên Hiệp

9. Mạc Cầu Tiên Duyên – Mông Diện Quái Khách | Tiên Hiệp

10. Đại Số Cư Tu Tiên – Trần Phong Tiếu | Tiên Hiệp

11. Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm – Nhậm Ngã Tiếu | Tiên Hiệp

12. Vạn Giới Thi Đấu, Bắt Đầu Ta Tuyển Trương Tam Phong – Phế Chỉ Kiều | Tiên Hiệp

13. Trường Sinh Chí Dị, Bắt Đầu Thái Thị Khẩu Bị Chém Đầu – Chân Ngu Lão Nhân | Tiên Hiệp

14. Bán Tiên – Dược Thiên Sầu | Tiên Hiệp

15. Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào – Khai Hoang | Tiên Hiệp

16. Ngã Tại Trảm Yêu Ti Trừ Ma Tam Thập Niên –Nhị Canh | Tiên Hiệp

17. Minh Tôn – Thần Nhất Thập Nhất | Tiên Hiệp

18. Kiếm Tốt Quá Hà – Nọa Đọa | Tiên Hiệp

19. Tiên Hồ – Lưu Lãng Đích Cáp Mô | Tiên Hiệp

20. Khí Vũ Trụ – Nga Thị Lão Ngũ | Tiên Hiệp

 

Top 20 Nguyệt phiếu Qidian Thể loại Huyền Huyễn tháng 9 năm 2021

1. Tinh Môn – Lão Ưng Cật Tiểu Kê | Huyền Huyễn

2. Bất Khoa Học Ngự Thú – Khinh Tuyền Lưu Hưởng | Huyền Huyễn

3. Trường Dạ Dư Hỏa – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn

4. Nhân Tộc Trấn Thủ Sử – Bạch Câu Dịch Thệ | Huyền Huyễn

5. Thập Phương Vũ Thánh – Cổn Khai | Huyền Huyễn

6. Bảo Hộ Ngã Phương Tộc Trường – Ngạo Vô Thường | Huyền Huyễn

7. Bế Quan Ngàn Năm, Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi – Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu | Huyền Huyễn

8. Ngã Hữu Nhất Khỏa Thần Thoại Thụ – Nam Chiêm Đài | Huyền Huyễn

9. Quỷ Bí Chi Chủ – Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc | Huyền Huyễn | hoàn thành

10. Tối Sơ Tiến Hóa – Quyển Thổ | Huyền Huyễn

11. Ta Tại Võ Đạo Thư Viện Cẩu Đến Vô Địch – Mộc Dịch Sinh Hỏa | Huyền Huyễn

12. Hoàng Kim Triệu Hoán Sư – Túy Hổ | Huyền Huyễn

13. Nhà Ta Nương Tử Không Phải Yêu – Cực Phẩm Đậu Nha | Huyền Huyễn

14. Ngự Đạo Khuynh Thiên – Phong Lăng Thiên Hạ | Huyền Huyễn | hoàn thành

15. Ta Chính Là Thần! – Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong | Huyền Huyễn

16. Thiên A Hàng Lâm – Yên Vũ Giang Nam | Huyền Huyễn

17. Bạt Kiếm Tựu Thị Chân Lý – Thừa Phong Ngự Kiếm | Huyền Huyễn

18. Cựu Nhật Chi Lục – Hùng Lang Cẩu | Huyền Huyễn

19. Đấu La Đại Lục V Trọng Sinh Đường Tam – Đường Gia Tam Thiếu | Huyền Huyễn

20. Quỷ Bí: Từ Người Xem Bắt Đầu – Danh Hỏa Tốc Phản | Huyền Huyễn

 

Top 10 Nguyệt phiếu Zongheng tháng 9 năm 2021

1. Cái Thế – Nghịch Thương Thiên | Huyền Huyễn

2. Thần Tiêu Chi Thượng – Thần Xuất Cổ Dị | Tu Chân

3. Tiên Vương Vú Em – Đan Vương Trương | Đô Thị

4. Nhất Ngữ Phá Thiên Cơ –  Vị Định Nghĩa Công Thức | Đô Thị

5. Cửu Cảnh Chi Chủ – Ngã Bất Thị A Tổ | Huyền Huyễn

6.  Bính Từ Chi Vương – Chu Tử Nhiên | Dị Thế

7. Tuyết Ma Đao – Đông Đồ | Vũ Hiệp

8. Nhất Kiếm Độc Tôn – Thanh Loan Phong Thượng | Huyền Huyễn

9. Thâm Uyên Quý Tiết – Nhất Thuấn Quang Ảnh | Huyền Huyễn

10. Đạp Tinh – Tùy Tán Phiêu Phong | Tinh Tế

================

TIÊN HIỆP QUÁN

================

Viết xuống "Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 9 năm 2021" không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

Táng Địa

Táng Địa

đại hiền

HỘ THIÊN GIÁO


"Thiên hạ có Táng Địa, thiên hạ khoái chăng?"

BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN

Bắt Đầu Đánh Dấu Thái Cổ Thánh Thể: Quân gia tam kiệt Quân Biệt Ly

Đề cử 5 bản đồng nhân câu lên hồi ức năm xưa

Hiệp hội Tham Chiếu Đăng Thư Bình Nhân: TOP 10 tiểu thuyết hay nhất năm 2021

Vĩnh Sinh giảng cố sự gì?

Vũ Hinh (nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Thần Mộ)

Các tác giả mạng ký kết tác phẩm thu được bao nhiêu tiền?

Sơ lược Siêu Thần Yêu Nghiệt

Phỏng vấn đặc biệt: Biên Tập Viên văn học mạng là gì?

Mộng Nhập Thần Cơ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Vì sao có thể cùng tranh Võng Văn Chi Vương lần 4 với Thần Đông và Phong Hỏa Hí Chư Hầu

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất: Bạch Mạt Tình

Làm sao đánh giá Trạch Trư 《 Nhân Đạo Chí Tôn 》? 《 Nhân Đạo Chí Tôn 》 đẹp không?

Loạn Thế Thư của Cơ Xoa đều đã phá năm vạn, thành tích rất tốt, chính là tốc độ tăng trưởng chậm hơn ta nghĩ một chút

Sơ lược Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Thiên Vương tâm sự: Hắc Dạ Di Thiên

Mục Đồng Thính Trúc: Bị sinh kế đưa lên con đường sáng tác.

An Lâm (nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên)

Kiếm tên Sơ Tử, hàn lãnh vô ưu

Sơ lược tiểu thuyết Dư Tẫn Chi Súng - Andlao

Sơ lược Mục Long Sư.

Yên Vũ Giang Nam là tác giả cấp đại thần chân chính, Khiêu Vũ và Phong Hỏa đều là fan hâm mộ của hắn!

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok